صرافی گاندی صرافی نیاوران
● خانه ● تبادل نظر پرنیان ● سفارش آگهی ● تماس با ما ● فیلترشکن ● عضویت در سایت
کیهان : زیباترین روش شوهرداری معیارهای همسر نیکو از نگاه قرآن کیهان : زیباترین روش شوهرداری معیارهای همسر نیکو از نگاه قرآن

پنج‌شنبه 09 اکتبر 2008 - 18 مهر 1387
یکی از حقوق مردان بر زنان به عنوان حسن تبعل آن است که زن خود را همواره در حوزه مسائل جنسی آماده نشان دهد مگر در مواردی که دین از آن بازداشته است. البته در همان موارد خاص و ممنوع نیز به اشکال دیگر خود را درمعرض بهره برداری جنسی قرار دهد و زمینه های استمتاع شوهر را فراهم آورد به گونه ای که مرد هیچ احساس کمبود و نیاز جنسی نکند. این آماده باش هرچند که در آیه 57 سوره نور نیز بیان شده ولی در روایات به شکلی مشخص مطرح شده است. در بسیاری از روایات بر این نکته تاکید شده که زن می بایست همواره درحالت آماده باش دایم جنسی باشد.


● مذهب و عرفان

كيهان : زيباترين روش شوهرداري معيارهاي همسر نيكو از نگاه قرآن

يكي از حقوق مردان بر زنان به عنوان حسن تبعل آن است كه زن خود را همواره در حوزه مسائل جنسي آماده نشان دهد مگر در مواردي كه دين از آن بازداشته است. البته در همان موارد خاص و ممنوع نيز به اشكال ديگر خود را درمعرض بهره برداري جنسي قرار دهد و زمينه هاي استمتاع شوهر را فراهم آورد به گونه اي كه مرد هيچ احساس كمبود و نياز جنسي نكند. اين آماده باش هرچند كه در آيه 57 سوره نور نيز بيان شده ولي در روايات به شكلي مشخص مطرح شده است. در بسياري از روايات بر اين نكته تاكيد شده كه زن مي بايست همواره درحالت آماده باش دايم جنسي باشد.

روشهاي نيكو شوهرداري كردن را كه قطعاً عامل مهم در انس و الفت ميان همسران است مورد بررسي قرار داده كه با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
مسائل جنسي، ريشه بسياري از طلاقها
آمارها بيانگر آن است كه بيش ترين علل و عوامل مستقيم و يا غيرمستقيم افزايش طلاق در ميان خانواده ها عدم تعامل سازنده و مفيد ميان زن و شوهر است. زنان بر اين باورند كه با اختيار شوهر، توانسته اند به همه چيزهايي كه مي خواستند دست يابند و ستون استوار بنياد خانواده را در اختيار گرفته اند و به اهداف خود رسيده اند. در حالي كه نگه داشت چيزي سخت تر از به دست آوردن آن است. مردان در دست زنان و يا در كنار ايشان همانند ماهي بسيار لغزنده هستند. از اين رو نمي توان از گريزپايي آنها سخن نگفت و اميد داشت كه همواره پاي بند خانه و خانواده باشند مگر آن كه انگيزه هاي قوي و شديد آنان را در محيط خانواده حفظ كند.
در ريشه يابي طلاق همواره از مسايل جنسي به صراحت و يا كنايه سخن گفته شده است. بطوري كه از نظر برخي كارشناسان مسائل خانواده، بيش از 50درصد طلاقها ريشه در مسائل جنسي دارد.
مردان پيش از آن كه به جا و مكان و غذا اهميت دهند به مسايل جنسي اهميت مي دهند. از اين رو گفته اند ريشه مشكلات خانوادگي را مي بايست در خلوت گاه ايشان جست.
بر پايه آموزه هاي قرآني و فرمان الهي، زنان و مردان مي بايست در شبانه روز سه وعده را خلوت كنند و در اين سه زمان حتي فرزندان نيز نبايد در خلوت گاه ايشان وارد شوند. (سوره نور 58)
در اين سه خلوت زن مي بايست خود را به اشكال مختلف بيارايد و از هرگونه آرايش و زينت بهره برد.
نحوه تعامل خصوصي زن و شوهر
در روايات و روان شناسي جنسي درباره خلوت گاه و تعامل زن و شوهر در اين مدت، گفته شده كه آنان در اين مدت با يك ديگر درباره مسايل خصوصي سخن بگويند و معاشقه نمايند و هرگز درباره مسايلي سخن نگويند كه كدورت زا باشد و مشكلات بيرون از خلوتگاه را به درون خلوتگاه بكشاند و عيش را منقص گرداند و آتش محبت را به آب سرد سخنان درشت خاموش سازد بلكه هر سخني كه مهر و محبت را بيافزايد و عاملي براي جذب و جلب به سوي يك ديگر باشد بر زبان رانند.
به هر حال عرضه كردن زن به مرد در خلوتگاه و حريم كاملا خصوصي، اصلي قرآني و حكمي الهي است كه نمي توان از آن چشم پوشيد. از اين رو گفته اند بسياري از مشكلات و درگيري هاي ميان زن و شوهر در طول روز ارتباط تنگاتنگي با خلوت گاه ايشان دارد. هرگاه مسايل خلوتگاه حل شود اغلب مشكلات ديگر به خودي خود حل مي شود. اگر مردي درباره پوشش زن و يا غذا و نحوه بچه داري و مانند آن اشكالي مي گيرد ريشه آن را مي بايست در جاي ديگر جست و اين گونه چيزها بهانه هايي بيش نيستند.
در اين حريم خصوصي، بچه ها و ديگر كسان حاضر در محيط خانواده نمي بايست وارد شوند. در دستورهاي قرآني و نبوي اين مسئله بارها مورد تأكيد قرار گرفته كه زن و شوهر مي بايست از خوابگاه مستقل و مجزايي برخوردار باشند تا از هر حيث آسوده خاطر باشند.
حسن التبعل، رفتاري جهادي
اما علي(ع) در كلمات قصار نهج البلاغه (شماره 136) در عبارتي كوتاه اما پرمغز مي فرمايد: جهاد المرآه ، حسن التبعل= جهاد زن، نيكوشوهرداري كردن است. به تحقيق و با اطمينان مي توان گفت تمام رمز و رازهاي خوشبختي و سعادت يك زوج مسلمان و مؤمن در همين عبارت كوتاه نهفته است و شايد بتوان ادعا كرد كه پيرامون همين عبارت موجز، مقالات متعدد و حتي كتاب ها نوشت.
تجربيات زندگي بسياري از خانواده هاي مسلمان نشان مي دهد كه اغلب معضلات و ناهنجاريهاي خانوادگي و اختلافات ميان همسران ناشي از عمل نكردن به اين جمله نوراني امير بيان است ازاين رو با توجه به اهميت موضوع و در ادامه مقاله، به بازخواني حسن التبعل يعني نيكوترين شيوه شوهرداري در آموزه هاي قرآني مي پردازيم.
تبعل و بعل در لغت
بعل در زبان عربي به معناي رئيس و رب النوع و بت و صنم و مانند آن آمده است. در آيات قرآن هرگاه اين واژه به كار رفته مراد از آن شوهر و جفت زن است به جز در آيه 125 سوره صافات كه به معناي بت و صنم مي باشد. خداوند در اين آيه مي فرمايد: اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقين؛ آيا بعل را به عنوان خداي خويش مي خوانيد و از او درخواست كمك داريد و خدايي را كه بهترين آفريدگان است رها مي سازيد؟ به نظر مي رسد كه در اين آيه مراد از بعل، خدايي است كه در ميان اقوام قديمي لبنان در منطقه بعلبك مورد پرستش بوده است. حضرت الياس(ع) كه مأمور به سوي ايشان بود آنان را به پرستش خدايي دعوت مي كند كه بهترين آفريدگار است ولي آنان نمي پذيرند.
به نظر طبري در تفسير كبير او، بعل در اين كاربرد واژه اي عربي از واژگان اهل يمن است كه به معنا ومفهوم رب و پروردگار وخدايگان است. از اين رو مي توان گفت كه معناي آن چندان تفاوتي با معناي مالك و صاحب كه در آرامي و يا سامي ريشه داشته نخواهد داشت؛ زيرا محققان براين باورند كه واژه بعل از ريشه سامي و يا آرامي است و در زبان وادبيات ايشان به معناي مالك و صاحب و پروردگار به كار مي رفته است. برخي ديگر براين باورند كه اقوام سامي به زميني كه داراي آب كافي بود و نيازي به آبياري نداشته و در آن زمين درختان ميوه خوبي به عمل مي آمد سرزمين بعل مي گفتند كه در حقيقت پروردگار و رب درختان و گياهان خود بوده و نيازي به آبياري آسماني (باران) يا زميني از راه نهر ندارد.
از اين رو شوهر و جفت زن را بعل گفته اند كه در حقيقت خدايگان زن و پروردگار اوست و به نوعي مالكيت و سروري دارد. در كاربردهاي اقوام كهن براي بيان مفاهيمي مهم چون شوهر، احترام و بزرگي و سيادت و آقايي مطرح و مهم بوده است. از اين رو از واژگاني بهره گرفته مي شد كه در حد و اندازه پرستش بوده است.
در برخي از اقوام، شوهر چنان از جايگاه بلند برخوردار بود كه در حكم خدايگان و در شأنيت پرستش بوده است. از اين رو واژه اي كه براي بيان پروردگاري و رب النوعي و يا صنم و بت استفاده مي شد براي شوهر نيز به كار مي رفته است. بنابراين معنا و مفهوم بعل در كاربردهاي اصيل آن به معناي پروردگار خانه و سرور و سالار بوده است.
معناشناسي حسن
اما واژه حسن به ضم حاء كه در زبان پارسي به معني نيكويي است، در حوزه هاي مختلف، معنايي متنوع و متعدد دارد. با اين همه در يك امر مشترك مي باشد و آن مسئله زيباشناختي به عنوان مؤلفه و مقوم اصلي است. هر چيزي هر چند خير و خوب باشد ولي نيكو نيست. نيك و نيكو چيزي است كه از نظر ذوقي و عاطفي و زيبايي، شخص را به وجد و ذوق مي آورد. از اين رو تاكيد بسياري در اين واژه بر جنبه هاي روان شناختي و زيباشناختي آن شده است. نيكو، هر امر پسنديده اي است كه زيبايي را نيز همراه خود دارد و زمينه اعجاب و شگفتي ديگران را فراهم مي كند و عواطف و احساسات آنان را برمي انگيزد.
حسن خلق كه در آيات قرآني از آن سخن به ميان آمده و حتي پيامبر با عنوان «علي خلق عظيم» مورد تمجيد و ستايش خداوند قرار گرفته به معناي نرم خويي، پاكيزه گفتار بودن و با روي گشاده و زيبا با ديگران برخورد كردن است.(جامع السعادات، ج1، ص 306)
بنابراين با توجه به كاربردها و مصاديقي كه قرآن براي حسن خلق بيان داشته مي توان گفت كه حسن التبعل چيزي در مايه هاي رفتارها و هنجارهاي نيك و حتي فراتر از آن است.
خلوت سه گانه و اهميت آن
يكي از بهترين و نيكوترين روش هاي همسرداري به طور كلي و شوهرداري به طور خاص آن است كه زن و شوهر در شبانه روز سه وعده با يكديگر تنها باشند: پيش از نماز صبح و سحرگاهان، هنگام چاشت(ظهر) و هم چنين بعد از نماز عشاء.( نور 58)
در اين زمان هيچ يك از بستگان از كوچك و بزرگ نبايد راه يابند و اگر فرزندان به بلوغ جنسي رسيده اند مي بايست همانند ديگران هنگام ورود به خلوت، از پدر و مادر اجازه ورود بگيرند.
خلوت هاي سه گانه آن چنان مهم و اساسي است كه پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: نشستن مرد در كنار همسر خود در پيشگاه خداوند دوست داشتني تر از اعتكاف و شب زنده داري در مسجد خود (مسجدالنبي در مدينه) است. (تنبيه الخواطر ج2 ص 122)
مرد در اين خلوت گاه، بايد محبت خود را به زن ابراز كند و از پنهان كردن آن بپرهيزد؛ زيرا زنان با شنيدن محبت مردان اعتماد به نفس خاصي مي يابند. از اين رو پيامبر بزرگوار(ص) مي فرمايد: اين گفته مرد به همسر خويش كه دوستت دارم هيچ گاه از قلب او بيرون نمي رود. (كافي ج5 ص 569)
هر يك از زن و مرد بايد به اشكال مختلف مهر و محبت خويش را بيان و آشكار سازند. چه اين مسئله با گفتن كلمه اي باشد و يا دادن شاخه گلي و يا هر چيزي كه زن از آن خوشش مي آيد. از اين رو حتي خريدن تنقلاتي جزئي و چيزهايي كه زن بدان علاقه مند است يكي از شيوه هاي بيان و ابراز مهر و محبت بشمار مي رود. پيامبر(ص) در اين باره مي فرمايد: مردي كه براي همسرش لقمه مي گيرد نزد خداوند پاداش دارد. (المحجه البيضاء ج3 ص 7) به اين معنا كه اين عمل وي نه تنها بازتاب دنيوي و افزايش مهر و محبت ميان زن و شوهر خواهد داشت بلكه بازتاب اخروي نيز به ارمغان مي آورد و شخص در آخرت از پاداش آن بهره مند مي شود.
زن در خلوت گاه بايد خود را عرضه كند. و لذا در اسلام پيش قدمي زن در مسايل جنسي و عرضه كردن پيشنهاد از سوي او امري مستحب دانسته شده است. استحباب به اين معنا خواهد بود كه اين عمل وي مانند لقمه گرفتن مردان براي زن، آثار دنيوي و اخروي و پاداش را دربردارد و فقط يك رفتار اجتماعي و هنجاري نيك به شمار نمي رود بلكه امري مورد تاييد و تاكيد دين و شارع به عنوان يك عمل ديني و حكم شرعي شمرده مي شود.
پيامبر(ص) در بيان ضرورت اعلام آمادگي جنسي زن مي فرمايد: «عليها ان تطيب باطيب طيبها و تلبس احسن ثيابها و تزين باحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوه و عيشه و اكثرمن ذلك حقوقا بر زن به عنوان يك واجب (يا حكم استحبابي) شرعي است كه از خوشبوترين عطرها استفاده كند و زيباترين لباس ها را بپوشد و خود را به نيكوترين وجه بيارايد و بامدادان و شامگاهان خود را بر شوهر عرضه كند و اعلام آمادگي نمايد. اين از حقوق شوهر مي باشد و حقوق شوهر بيش از اين چيزي است كه گفته شد.
تاكيد آن حضرت بر عرضه كردن در دو وقت به معناي مخالفت با حكم سه وقت قرآن نيست بلكه تنها از باب نمونه مواردي را مطرح مي سازد و از بيان بسياري از موارد و مصاديق خودداري مي ورزد و در يك كلمه مي افزايد كه حقوق شوهر بيش از آن چه گفته شده مي باشد تا زن خود با توجه به شرايط شوهر و علاقمندي وي اقدام كند تا شوهر وي نيازي به ديگري پيدا نكند و در دام وسوسه هاي شيطاني نيفتد.
چنان كه گفته شد و آمارها نيز نشان مي دهد، بسياري از اختلافات ميان زن و شوهر از اين ناحيه است. شما زناني را ديده ايد كه در هنگام بيرون رفتن گويي، خود را براي عروسي و ميهماني آرايش مي كنند و جامه هاي بسيار زيبا و آرايش بسيار نيكو مي كنند و از همه روش هاي خودنمايي بهره مي گيرند ولي همين كه به خانه مي آيند آرايش را با توجيه بد بودن در نزد فرزندان مي شويند و جامه هاي زيبا را از تن خارج مي كنند و به شكلي معمولي در خانه مي گردند. مردي كه در بيرون با چنين زناني حتي بطور لحظه اي و گذرا مواجه شود سپس درخانه با شكلي ديگر روبه روگردد در درون خويش احساس كمبود مي كند و به شكل مطلوب ارضا نمي شود در حالي كه ديدگاه اسلام عكس اين رفتار را تأييد مي كند .
آماده باش دايمي
يكي از حقوق مردان بر زنان به عنوان حسن تبعل آن است كه زن خود را همواره در حوزه مسائل جنسي آماده نشان دهد مگر در مواردي كه دين از آن بازداشته است. البته در همان موارد خاص و ممنوع نيز به اشكال ديگر خود را درمعرض بهره برداري جنسي قرار دهد و زمينه هاي استمتاع شوهر را فراهم آورد به گونه اي كه مرد هيچ احساس كمبود و نياز جنسي نكند. اين آماده باش هرچند كه در آيه 57 سوره نور نيز بيان شده ولي در روايات به شكلي مشخص مطرح شده است. در بسياري از روايات بر اين نكته تاكيد شده كه زن مي بايست همواره درحالت آماده باش دايم جنسي باشد.
در روايت است كه زني از پيامبر(ص) درباره حقوق شوهر پرسيد: آن حضرت فرمود: ولاتمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب؛ بر زن است كه خود را از شوهرش بازندارد و بگذارد تا وي از او كام بگيرد حتي اگر بر روي كوهان شتر باشد.
اين روايت بدترين حالت را تجسم كرده كه در جريان سفر و آن هم در روي شتر و بار كجاوه اگر مردي از زن خويش بخواهد كه از وي كام گيرد مي بايست خود را آماده كند و از آن بازندارد.
در حقيقت آماده باش دايمي جنسي براي جلوگيري از هرگونه احساس نياز، امري است كه مي بايست زن به عنوان حق شوهر بشناسد و از آن كوتاهي نكند. از اين رو گفته اند يافتن شوهر آسان تر از حفظ آن است؛ زيرا مردان با ديدن غرايز جنسي شان تحريك مي شوند و احساس نياز مي كنند و اگر اين نياز برآورده نشود، از راههاي ديگر ارضا مي شوند كه يا گناه است و يا با عقد موقت و دايم با زن ديگري برآورده مي شود.
تاكيد آيات و روايات بر خودنمايي و آراستگي زنان براي شوهران از اين روست كه مردان با مشاهده و ديدن، عواطف و احساسات جنسي شان برانگيخته شود. از اين رو زن موظف است خود را در حالت آماده باش قرار دهد تا شوهر وي به زني ديگر گرايش نيابد و استمتاع نجويد.
مسائل جنسي در خانواده هم در حوزه تشكيل و هم بقاي آن نقش اساسي دارد. تفكر اين كه اين امور در زماني كاسته مي شود و يا تقليل مي يابد و يا از ميان مي رود تفكر نادرست و دور از واقع است. مردان برخلاف زنان داراي تمايلات جنسي قوي اي هستند. شايد يكي از علل و حكمت هاي تعدد زوجات و عقد موقت مسئله گرايش هاي شديد جنسي مردان باشد كه هرگز فروكش نمي كند و زنان گاه به عللي نمي توانند آن را برآورده سازند و مشكلات خانوادگي را سبب مي شود. خانه غالبا زماني آرامش مي يابد كه مرد از نظر جنسي ارضا شود و نيازهاي جنسي او برآورده گردد.
اگر اين تمايلات جنسي در خانه و به شكل صحيح و محبت آميز تأمين نشود به اشكال مختلف در جامعه خود را نشان مي دهد و فساد و تباهي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.
از اين رو زن بايد پروانه وار پيرامون شوهر بچرخد و همه گونه وسايل و آرامش روحي و رواني و جنسي وي را برآورده سازد. امام باقر(ع) مي فرمايد: هر زني كه يك ليوان آب به شوهرش بدهد از يك سال روزه داري و شب زنده داري برايش برتر است. (وسايل الشيعه ج 14 ص 123)
اصولا جهاد نفس و جهاد اكبر و اصغر زن در زندگي خانوادگي و در شوهرداري و حسن التبعل وي مي باشد. زنان اگر بخواهند ثوابي كسب كنند نيازي نيست كه شب زنده داري كنند و براي نماز شب برخيزند و يا روزهاي بلند و گرم را روزه مستحبي بگيرند و يا براي جنگ و جهاد در راه خدا به جبهه بروند. براي به دست آوردن پاداش اخروي همه اين امور كافي است كه فقط خوب شوهر داري كنند. از اين رو يك ليوان آب به شوهر دادن برابر با ثواب و پاداش يك سال شب زنده داري و روزه داري مي باشد. (ر.ك به: زن در آينه جلال و جمال، آيت الله جوادي آملي ص 398)
امام باقر(ع) هم چنين مي فرمايد: زن براي رضا و خشنودي خدا تنها رضايت شوهر را اصل قرار دهد. با اين كار است كه رضايت و خشنودي خدا را نيز به دست مي آورد و اگر شوهر خشمگين شود خشم الهي را به دنبال خواهد داشت.
رضايت شوهر، عامل ثبات خانواده
زنان مي بايست به هر شكلي شده رضايت شوهر را به دست آورند. از اين رو شوهر در انديشه و تصوير اسلامي چون پروردگار صاحب حق و مالك شمرده شده است و از جايگاه بلندي برخوردار مي باشد. زن براي به دست آوردن رضايت و خشنودي خدا نمي بايست نمازهاي بسيار و يا طولاني بخواند و يا روزه هاي مستحبي بگيرد. همين كار را مي تواند با رضايت شوهر به دست آورد و از پاداش آن بهره مندگردد. از اين رو در اسلام جز نمازهاي واجب و آن هم در خانه از آنان خواسته نشده و حتي نهي شده است كه زني نمازش را طولاني كند و شوهر را سركار بگذارد و خود را در كنار شوهر ننشاند و عشوه نكند و روزه هاي مستحب حتي بي اذن شوهر باطل و گناه است و نمازهاي مستحبي از استحباب خارج مي شود.
به هر حال جهاد و دين داري زن در شوهرداري وي خلاصه مي شود. چنانكه امير مومنان علي(ع) مي فرمايد: جهاد زن آن است كه خود را بيارايد و زيبايي خويش را آشكار كند و براي شوهرش آراستگي نمايد. (نهج البلاغه كلمات قصار شماره 136)
آنچه بيان شد تنها نمونه هايي كوچك از روش هاي نيك شوهرداري است و حتي اگر اين كوچك ترين و مصاديق مطرح شده مراعات گردد بسياري از خانه ها از وضعيت كنوني بيرون مي رود و آرامش در خانه ها حكمفرما مي شود ولي مساله اين است كه حتي در همين اندازه مسايل رعايت نمي شود و در نتيجه طلاق و جدايي در جامعه افزايش مي يابد. به سخن پيامبر(ص) آنچه گفته شده، بخشي از حقوق شوهران است و حق شوهر بيش از اين چيزهايي است كه بيان شده است. البته بديهي است كارها و رفتارهاي ديگري نيز وجود دارد كه از مصاديق حسن التبعل است كه براي آشنايي با آنها مي توان به كتابهاي مربوط به اخلاق خانواده مراجعه كرد.
يك نكته ضروري
مجموع آنچه بيان شد ممكن است براي خواننده مقاله چنين القا كند كه نگارنده اين سطور فردي متعصب و يا مردسالار و يا داراي گرايشاتي از اين قبيل است و يك طرفه به قاضي رفته است در حالي كه چنين قضاوتي قطعا بدور از انصاف و واقعيت است و بايد به اين نكته اذعان كرد كه اگر اسلام اين همه بر حقوق مرد تأكيد مي كند، متقابلا بر حق فراوان زن نيز در زندگي زناشويي تأكيد دارد و آيات قرآن و روايات بسيار بر ضرورت رعايت حقوق زن در زندگي و فراهم كردن آسايش و آرامش او، خوشرفتاري با وي و عدم ظلم و اجحاف در حق او تأكيد مي ورزند كه پرداختن به اين مقوله نوشتار مستقل و جداگانه اي را مي طلبد و شايد در آينده به آن نيز بپردازيم. بدون ترديد هدف نگارنده از نگارش اين مقاله و مقالاتي از اين دست، آشناكردن هر يك از زن و شوهر نسبت به حقوق و وظايف يكديگر است تا از رهگذر آموزه هاي حياتبخش ديني، زندگي توأم با آرامش، رفاه و محبت و دور از تنش و نابهنجاري را بدست آورند و لذت زندگي را بطور واقعي تجربه كنند.

محسن قوز فیش - نروژ - اسلو
هيچ ديني به اندازه اسلام به زن اهميت نداده است نگاه كنيد به تبليغات شبكه هاي غربي كه از زن بعنوان كالا و نگاه ابزاري دارند.
حتي براي كشتن سوسك هاي اولت هم از زن براي تبليغ استفاده مي كنند.
همان بلايي كه شاهان پهلوي قرار بود بر سر مردم ايران بياورد و نتونست و گور خودشون را گم كردند
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

bahram1 - ايران - تبريز
خاك بر سر نگارنده مقاله
آخه نادان امروزه كه هم زن هم مرد از خروسخون تا بوق شب واسه يه زندگي معمولي ميدوند چه طور در طول روز سه وعده باهم باشند؟
تو يه آپارتمان 40 متري كجا خلوتگاه درست كنند؟
مگه همه زنا مثل زناي ملاها صب تا شب تو خونه لم ميدن و استراحت ميكنن كه هميشه در صحنه مقدس لذت دادن به مردان حاضر به يراق باشن؟
50درصد طلاقها ريشه در مسائل جنسي دارد.
درسته اما به خاطر عدم تمكين زنها نيست همش. به خاطر تربيت نادرستيه كه به مردا ميديد شما جاهلها
مرده شور اين روزنامه و دست اندر كارهاشو ببره عربزده هاي حرومخور
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
زن مسلمان:
رسول فرمود:اگر امر مي كردم كه كسي براي غير خدا سجده كندهر اينه مي گفتم كه زنان براي شوهران سجده كنند
وفرمود هر زني كه شوهراو را براي مجامعت بطلبد و او تاخير كند تا شوهر به خواب رود پيوسته ملائك او را لعنت كنند تا شوهر بيدار شود. حليه المتقين مجلسي
سوره بقره ايه 223: زنان شما زمين مزروعي شمايند...
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

بامنطق - استراليا - آدلايد
آقا اين متن خيلي طولاني بود حال نداشتم بخونم.
فكر كنم درباره عرضه و تقاضا بود ديگه!!!!!!!
آقايون خانوما س ك س به نظر من عندالمطالبه است. مثل مهريه ميمونه. مثل نفقه ميمونه. البته در جامعه امروزي كه زن و مرد باهم كار ميكنند و زندگي رو ميچرخونند ديگه اين حرفها معني نداره.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

aryamanesh14 - ژآپن - توكيو
اينم يه جور درباره زنان ميگه كه تو گوئي مثل ( ارتش اسرائيل ) بايد باشند كه درسالي 365 روزه 24 ساعته در حال اماده باش هست.
تا اينكه يه ترنگل بشنوه حمله را اغاز كند.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

بامنطق - استراليا - آدلايد
يه بحث ديگه هم هست.
چرا از نظر خانوما مهريه خوبه - نفقه خوبه - عندالمطالبه بودن خوبه - زنداني شدن مرداني كه توان پرداخت مهريه رو ندارن خوبه!!!!؟؟؟؟
لطفا خانوما جواب بدن از نظر شما بودن اينهايي كه گفتم توي زندگي لازمه
اگه واجبه بگيد چرا و اگه نه پس چرا همه شما نسبت به بودن اين مساله حساسيد.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

طوفان - نروژ - اسلو
كاش يه كم در مورد حقوق زنان كه صيغه ميشن هم يه كمي توضيح ميداد تا ببينيم كه مردها و زنها بازم برابرند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خاك توسر كيهان با مسئولش حسين شريعتمداري (حسين بازجو)
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

بامنطق - استراليا - آدلايد
اما آقایون محترم!!!
شما چی حاضرید مهریه و نفقه و این چیزها نباشه ولی همه چیز 50-50 بین زن و مرد مساوی باشه. یعنی حق طلاق و خیلی چیزهای دیگه. و اگه روزی خواست جدا بشه هر چی دارید و ندارید بینتون نصف بشه؟؟؟
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

abikaka - انگليس - لندن
انشاالله
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
تحجرو عقب ماندگی:
محمد رسول معتقد بود که ختنه زن حلال است و او را نزد شوهر ش عزیز می کند!!! حلیه المتقین مجلسی
فقط به جهت لذت شوهران و ایین شوهرداری این عمل غیر انسانی در بعضی کشور های اسلامی اجرا می شود و تا کنون قربانیان زن زیادی گرفته.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

hamid_30bil - قبرس - لارناكا
زن در اسلام بدبخته بیچاره هست
زن در اسلام شوهرداری نمیکنه
زن در اسلام فقط پاین تنه است
نمونه بارزش محمد و عایشه
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

helya - مالزی - كوالالامپور
بامنطق - استرالیا - آدلاید
جناب با منطق محترم جواب سوال شما را من دارم. در جامعه ای که تمام حقوق ازدواج از حضانت کودک تا طلاق مال آقایان هست یک زن تنها دست آویزی که دارد همین مهریه است. بگذریم از بعضی تعداد انگشت شمار که آن را راهی برای درآمد خود کرده اند که البته باید بگویم که اینها هم شاید اگر پای درد دلشان بنشینید حق داشته باشند. نمی دانم داستان آرین را شنیده اید یا نه دختری که در 9 سالگی به حال مرگ او را به بیمارستان بردند ولی اجل مهلتش نداد. این دختر 9 ساله 13 کیلوگرم وزن داشت در حالی که آثار ضرب جرح فراوانی روی بدنش بود بعد از کالبد شکافی اعلام شد که سه جای شکستگی در دستها و سرش دارد که خود به خود جوش خورده اند. مادر این دختر که برادر کوچک تری هم دارد چندین مرتبه برای گرفتن حضانت آنها اقدام کرده بود ولی قاضی دادگاه آنها را از دادگاه بیرون کرده بود. مادرش اورا پیش پزشک برده بود و این دختر یک بیماری بسیار ناجور زنانه گرفته بود که بعدا معلوم شد نابرادری 18 ساله اش سالها به او تجاوز می کرده است. این دختر بعد از سالها عذاب آخرین بار وقتی نامادری اش سر اورا به زمین می کوبیده است ضربه مغزی شده است و مرده است. رو بدنش پر از سوختگی جای سیگار بوده است. اگر مادر این دختر مهریه قابل توجهی داشت حداقل می توانست در ازای آن حضانت فرزندش را بگیرد. برای اینکه داستان را دقیق تر بدانید می توانید به بایگانی مجله زنان (البته الان مجله توقیف شده است) مراجعه کنید. بعد از داستان آرین بود که قانونی تصویب شد که کسی غیر از پدر(باز هم البته حق را به مادر بدبخت ندادند) می تواند شکایت کند و حضانت کودک را بگیرد. شما یک بار یک سیگار را روشن کنید و به بدنتان نزدیک کنید ببینید چه قدر درد وحشتناکی دارد آنوقت می فهمید که مادری که نمی تواند حضانت کودکش را از پدر لاابالی اش بگیرد چه می کشد.
دوم اینکه مگر شما اینهمه خبر در مورد شوهر کشی نمی خوانید ؟ فکر می کنید دلیلش چیست؟ اگر ارگانی بود که از زنی که شوهرش روزی سه وعده او را می زند دفاع می کرد آیا این اتفاقات می افتاد؟ اگر زنی که نمی خواست به هر دلیلی(حتی بی دلیل) با شوهرش زندگی کند ولی هر بار توی دادگاه شوهر می گفت" زنم است دوستش دارم طلاقش نمی دهم "می توانست به راحتی جدا شود این اتفاق ها می افتاد؟ شما در ایران وقتی یک خانه را اجاره می دهید چک تضمین برای تخلیه می گیرید. در مملکتی که مردم آن به شدت بی پناه هستند و این شرایط برای زنان خیلی خیلی بدتر است باید به یک زن این حق را بدهیم که یک تضمین ولو بی ارزش از شوهرش بخواهد. در مملکتی که وظیفه قانونی یک زن تنها برآورده کردن نیازهای شوهرش است زنان برای اینکه له نشوند مجبورند به این چیزهای احمقانه مثل مهریه تکیه کنند. اگر منطقی باشید حرف من را می پذیرید. مردی که زندانی شده است حداقل مجبور می شود قسمتی از خواسته زنش را انجام دهد. منکر این مسئله نیستم که خیلی از مردها هم در این مورد بهشان ظلم شده است. ولی شما باید به زنها حق بدهید که نگران باشند. این حرف را هم نمی پذیرم که خب زن باید چشمش را باز کند و با هر کسی ازدواج نکند. بهتر می دانید که در جامعه ایران انقدر کثافتکاری از اعتیاد و خیانت گرفته تا بیماری های روانی زیاد شده است که هر لحظه ممکن است برای هر کسی اتفاق بیافتد. اگر طرف زن باشد خب شوهرش طلاقش می دهد و بچه ها را هم برمی دارد و می رود ولی اگر طرف مرد باشد چه؟
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

ariobarzan - انگليس - اكسفورد
بامنطق عزیز
نه اینکه مردا هم دارن عندالمطالبه نفقه و مهریه بدن.90 درصد گدا گشنه و بدبختن ولی در مورده زناشون از کیسه خلیفه خرج میکنند.همون بهتر اگر ندارن برن زندان تا دیگه غلط کنن عندالمطالبه چیزی بخوان.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

bita-gh - انگلستان - ليدز
بامنطق - استرالیا - آدلاید
به نظر شما هر زمان به هر دلیل مرد زن را بتواند طلاق بدهد خوبه.
به هر دلیل زن دوم و.... زن صیغه ای بگیرد خوبه. دیه مرد دو برابر زن وارث مرد بیشتر از زن باشد خوبه و اجازه زن هر زمان دست مرد باشد خوبه حضانت بچه ها با مرد باشه خوبه و ...و...........ولی مهریه ونفقه خوب نیست.
مرگ ونفرین به این قوانین که هیچ منطقی که در خور جامعه امروز باشد ندارد.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

Omidezendegy - ایران - مشهد
shad - فرانسه - نیس
توی این مدت تمام نظرات شمارو دنبال میکردم
نظرات شما دقیقا بیان حقایق است
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

yekyek - ايران - ورامين
الان خانمها و اقايون انتي اسلاميست با بد و بيراه گفتن به اسلام وارد ميشن.
ولي اين رو هم اسلام گفته كه اگر همسر يك مرد از او راضي نباشه هيچ يك از اعمال نيك و عبادات مرد مورد قبول واقع نخواهد بود.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

shahram257 - ايران - تهران
سلام
در قران اينهه در مورد مهرباني نيكي به پدر و مادر اخلاق خوب هسايه مداري خدمت به خلق و.... گفته شده ولي نمي دونم چرا به چشم بعضي ها فقط به همين چند ايه روشن شده.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

رامین تک - آلمان - دورتموند
محسن قوز فیش - نروژ - اسلو
....اسلام دین چرت و پرت هستش . فقط و فقط به اینگونه مسائل میپرداخته.
طبق این آیات و روایاتی که در این مقاله به اونها پرداخته شد، زن میبایست همیشه و در همه حال در خدمت سرویس جنسی دادن به شریک زندگیش باشه!! بیخود نیست که میگن فرامین 1400 سال پیش به درد امروزه نمیخوره. تازه برای همون موقع هم فرامینی کاملا وحشیانه و دور از عقل بوده.
از خوندن این هجویات حالم به هم میخوره.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

basijy_rahbar - ايران - تهران
خوبی قران اینه که برا سکس و تجاوز خوب دستور داده .مثل پیامبر(ص)
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

Afshin London - انگلستان - لندن
دینى ارتجاعى تر و عقب افتاده تر از اسلام وجود ندارد.
اهمیت دادن اسلام به زن:
میراث پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد- آیه 11 سوره النسا
...و آنها که توانایى ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن باایمان را ندارند، مى‏توانند با زنان پاکدامن از بردگان باایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند- آیه 25 سوره النسا
براى هر مذکر، دو برابر سهم مؤنث است- آیه 176 سوره النسا
زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند; پس هر زمان که بخواهید، مى‏توانید با آنها آمیزش کنید. - آیه223 سوره البقره
و مثالهاى دیگر از این کتاب مقدس!!!!
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

bahar az zanjan - ایران - زنجان
فرمودهء قرآن درست ... ولی با این اوضاعی که شما واسه مردم درست کردید
چطور مردی که دو شیفت باید کارکنه وزنانی که همراه مردهاشون بیرون از خونه کار می کنند فرصت اینو دارن که طول روز سه وعده با هم خلوت کنند؟؟؟!!!!!!!
اینم از اون حرفها بودهااااااا
بامنطق - استرالیا - آدلاید
نگید همهء شما خانومها... بلکه این چیزهائی که گفتید برای یه عده مهمه. آن هم شاید به دلیل این باشه که یه تعداد از آقایون طوری رفتار کردند که خانومها به راحتی نمی تونند بهشون اعتماد کنند وبا گذاشتن این شرطها بتونند رابطه شون رو حفظ کنند. در ضمن در خیلی جاها برای خود دختر مطرح نیست و فقط خانواده اشه که در این مورد سخت گیری مکنند. درست مثل شرایط خود من.
هیچ مهریه ای ندارم ولی بعد از گذشت ده سال از ازدواجم از انتخابم پشیمان نیستم که هیچ ...... همیشه مادرشوهرم رو دعا می کنم که پسر به این آقائیش رو بخشیده به من
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

koorosh e kabir - انگلستان - ناتينگهام
لعنت خداوند بزرگ بر اورنده این دین که همه چیز رو در اختیار مرد قرار میدهو زنو بچه ها رو هم جزو دارایی های مرد میدونه و تا میتونه توی سر زن میزنهو همه جوره تحقیرش میکنه. متاسفانه کم نیستند زنانمان که سفت و سخت دنباله رو این دین هستند و دم به ساعت سفره میدازنو تو سر خودشون میزنن ولی بدبختانه نمیدونن که مشکلشون از همین دینشونه. ممکنه بعضی از عزیزان شروع کنن به بد و بیراه گفتن به من ولی قسم تون میدم که برای مثال ترجمه سوره نسا رو بخونید بعد کلاهتون رو قاضی کنید و ببینید که بد گفتم یا نه اگر درست نبود بعد توهین کنید. این قوز... هم باید توی جامعه ای مثل جامعه مردسالار و دین زده ایران زن بدنیا می اومد تا بی احترامی ها رو میدید بعد وراجی میکرد. درود بر زن که زندگی از اوست و به امید روزی که در حقوق زن و مرد فرقی نباشه. سایه تون کم نشه.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

sina_jan - استرالیا - سیدنی
واقعا مسخره است..نویسنده مقاله یا خود احمق است یا دیگران را اینچنین فرض کرده....دیگر از این مزخرف تر پیدا نمیشود.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

linuxmaster - ایران - اصفهان
همیشه گفتم این دین اسلام خیلی کارش درسته .....
روزی سه بار ..... دیگه کمر نمی مونه بخوایم بریم دنبال نون شب......
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

pouriya - ايران - رودسر
از نظر دين مبين اسلام زن تنها براي خاموش كردن نيازهاي جنسي مرد وخدمتگذاري به او افريده شده و بس.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
Omidezendegy - ایران - مشهد
دوست عزيز از مشهد ممنون از لطف شما. من فقط نقل قول ها را مي نويسم تا دوستان اسلام را همانطور كه بوده و هست بشناسند.
قيامهاي مردم خراسان( اجداد شما) عليه سرداران خونريز علي نشان از ازاد منشي انها داشت. پيروز باشيد.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

Faryade_Khamoosh - آلمان - آخن
هیچ دینی به اندازه اسلام انقدر ضد زن ضد بشریت و انقدر کثیف بخصوص در مسائل جنسی نیست. از دینی که بنیانگزارش .. دختران خردسال را به عنوان زن خویش انتخاب می کرد چه انتظاری میتوان داشت؟
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

soofara - ايران - شيراز
سوره نسا ایه 34...... مردان بر زنان برتری دارند واین برتری را خدا عطا کرده است اگر زنان نا فرمانی کردند کتکشان بزنید......علی امام اول شئعه گوید ای مردم اطاعت از زنان در همه احوال نکنید...من انان را بی تقوا یافتم...در شهوت صبر ندارند...چون پیر شوند خود بین شوند...به کم قناعت ندارند... در تهمت زدن بی باکند...انان عامل شیطانند...ولی به هر حال با انان مدارا کنید.... از کتاب امالی شیخ جامع
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
از این دین کثیفتر در تاریخ بشر نبوده سراسر ادم کشی و از کمر به پائین..........تا این دین ... نشود ایران ///ایران/// نشود...... در عجبم چگونه یک زن مسلمان چنین تحقیری را پذیرا هست...100 ننگ به اسلام و مزدوران ملا در این سایت.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

flora_germany - آلمان - دوسلدورف
با منطق-استرالیا خدمت شما عرض کنم که مهریه و این حرفها را من قبول ندارم،
برای یک زندگی موفق من فقط یک توصیه دارم اینکه شوهر کر و زن لال باشد،
اما قابل توجه همگی، سخنی از سقراط دانشمند نامی برایتان نقل میکنم،
از سقراط دانشمند نامی پرسیدند: ازدواج خوب است یا بد؟
او پاسخ داد: در هر حال موجب پشیمانی است
در ضمن مرد و زن در قبال هم یک جور وظیفه دارند و آن زمان گذشته که زور بازو مرد رابرتر قرار میداد. حالا زنان پا به پای مردان کار میکنند و زحمت میکشند و لازم نیست نگاهشان به دست مرد باشد تا بعد به خاطرش به هر خفت وخواری تن دهند
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

بنده ی خدا - ایران - بوشهر
shad - فرانسه - نیس
فقط اینو میتونم بهت بگم که هر ایه میتونه 10 ها صفحه تفسیر داشته باشه.
شما که اینقدر قران خون شدی که جای تمام ایه ها رو حفظی فکر نمیکنم پیدا کردن یه مفسر قران برات کاره سختی باشه.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

persia_64 - ايران - طهران
بامنطق - استرالیا - آدلاید
این که شد معامله
دقیقن مانند خریدار و فروشنده برنامه ریزی شده
شوهر چون از مال خود به زن نفقه میده پس نسبت به زن برتری داره هم میتونه کتک بزنه هم میتونه هروقت که اراده کرد حالی به حولی و هوتوتو !
----
من و خیلی های دیگه میخوایم این قانون کوفتی عوض بشه /
کمپین امضا واسش ترتیب داده بشه ببین چه خبر بشه
------------------------------------------------------------------------------
از بحث عرضه و تقاضا که فرمودی خوشم اومد
اگه عرضه کم بشه نرخ میکشه بالا !
اوه تورم رو بگو . . . !
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

siya48 - آلمان - کلن
bahar az zanjan-
چیزی نمیگم،، ولی‌ برای شما و همسرتون از صمیم قلب آرزوی خوشبختی‌ می‌کنم و امیدوارم که همسرتون هم ارزش خانمی با چنین طرز فکری رو بدونه.موفق باشید.بنظر من مرد کسیه که برای خانوادش یک زندگی‌ سالم،و یک محیط راحت با اعتماد،درست کنه،نه اینکه با استفاده از زور و قدرت بخواد به موجود ضعیفی مثل زن خودش و خو آسته هاش رو تحمیل کنه.کتک و فحش و......نقطهٔ ضعف یک مرد ه.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

alireza.ch - سوييس - نوشاتل
اين هم درك الله متعالي عرب از زندگي زناشويي.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

iran zamen - نروژ - روگنان
خودتان با ان اسلامتان بروید بمیرید که پایه و اساس همه چیز را در سکس می یبیند . همانطوری که در بهشت 72 حوری برای سکس در انتظار مهمان نوازی هستند .مگر بهشت.....خانه است.یا خدا.....است.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

mlowes - امريكا - ايران
بامنطق - استرالیا - آدلاید
آقای بی منطق. خانمها این کار را میکنند چون .... بنام مردان همه حق و حقوق آنها را پایمال کردند. و این چیزی است که از زمانی که به عنوان یک دختر در خانه هستند آغاز میشه و تا پایان عمر هم به عنوان یک زن بر آنها جفا میشه. اگر مهریه را سنگین میگیرن برای اینه که مردهای دجالی هستند که میتونند ظهر از سر کار بیان خانه و به همسرشون بگن که پاشو جمع کن چون سر راه طلاقت دادم و اون زن بی پناه هم دستش به هیچ جایی بند نیست. فوقش هم اگر خواست حرفی بزنه آن مرد دجال میتونه بگه طلاقش دادم چون از سکسش راضی نبودم یا اینکه خراب بود یا ...
اگر خانمها همونقدر در ایران حق داشتند که مردها دارن هیچوقت این مشکلات به وجود نمیامد.
محسن قوز فیش - نروژ - اسلو (اعتراض سابق)
در اینکه مریضی شکی نیست ولی خوب باید پاسخت را هم داد که فکر نکنی هر اراجیفی که میگی درسته. البته قبلا بهت گفتم چون نون به نرخ روز خور هستی پاش که بیافته اولین کسی هستی که میری دست اعلیحضرت را میبوسی. چون چیزی جز این یاد نگرفتی. و اما پاسخت.
اسلام به عنوان ...ترین و ....... دین از ادیان ابراهیمی هیچگونه حقی برای زن قائل نیست. به همان زندگی پیامبر ... هم اگر نگاه کنی میبینی که چه کار که با زنان نکرد. چه چیزی از این ... تر میتونه باشه که آدم به یک دختر بچه 6 یا به قول شماها 9 ساله تجاوز کنه (منظورم عایشه است) آیا هیچ ... را سراغ دارید که چنین کنه. خوب معلومه که وقتی ..... اینقدر ....باشه دیگه تو چی هستی.
بگذار بهت بگم تو برنامه ات چیه در طول یک روز . به فرض اینکه واقعا نروژ زندگی کنی هر شب میری توی همین کلابهایی که زنهای خراب 1 سنتی هستن و پولی را که از ایران بابت آدم فروشی بهت میدن را خرج این زنها میکنی. بعدش هم یک مدرکی که معلوم نیست از کدام طویله گرفتی بهت میدن و بر میگردی میشی مدیر کل یکی از هزاران سازمانهای زیان ده جمهوری اسلامی و بعد از چند سال هم میشه یک کردان دیگه.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

pouriya - ايران - رودسر
سوره النسا ايه 38
مردان فرمانروايان زنان اند و اگر بترسيد كه نافرماني كنند پس بزنيدشان.
اين تنها مشتي است نمونه خرواري از اراجيف.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

I was born to be free - كانادا - تورنتو
بامنطق - استراليا - آدلايد
تو فعلا يك كم بمير و يا برو فوتبال لنگي ها رو ببين و تو كار بزرگا دخالت نكن بجه جان.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
بنده ی خدا - ایران - بوشهر
نيازي به تفسير نيست چون همه اين قوانين زن ستيزي اجرا شده و مي شود. كسي كه فلسفه اديان خوانده نيازي به تراوشات ذهني چند ملا و فسيل مغز ندارد. كتابخانه و تاريخ و اسلام شناسان بزرگ براي من كافيست.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

sarab22 - المان - دوسلدورف
ما مردها واقعگرا نيستيم ببيند اگر فرض زني از شوهرش طلاق بگيرد از كجا خرج و دخلشو پيدا كنه.
1- از دولت خرجماهانشو بگيرد؟ اينكه در ايران اصلا باطل است وجود ندارد.
2- از پدر و مادر؟ انها كه بعداز طلاق اصلا تحويل نميگيرند اگر هم باشه براي چند ماه
3- پس زنان در جامعه سنتي مذهبي بايد در امدي داشته باشند تا بتوانند نفس و زندگي كنند كدام مرجع در ايران (چه در رژيم پهلوي و چه در ج اسلامي)باين امر رسيدگي ميكند؟ سازماني يا اداره اي وجود ندارد پس بايد نفقه و مهريه خودش را طلب كند براي روز مبدا البته در اين نوع مسائل دولت بايد پيش قدم بشود ولي بدبختانه دولت مردهاي ايراني 1427 سال اين مسائلهارو ناديده گرفته چونكه بزنان ارزش انساني قائل نشدند و در اجرا ونوشتن قانون نماينده زني هم وجود نداشته كه از حقوق زنان دفاع كند.
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

shima87 - فرانسه - پاريس
خاك تو سر اون مردي كه در كنار زنش لغزنده است يعني
نگاه دين اسلام به زن فقط يك جنس براي ارضاي غرايز مردان خيلي بامزه است يك بار هم ننوشته نياز هاي جنسي زنان فقط مردان حق دارند
اين همه امار از قران اوردين كتاب امام علي بيشتر ابرو ريزي كردين
به خدا ادم مي مونه خيلي رو دارن خيلي بد ه كه ارزش يك زن فقط به يك چيز باشه
خيلي از مردان ايراني و مردان هستند كه به خانم هاشون اين طوري نگاه نميكنند نياز جنسي بخشي از يك زندگي زناشويي است نه همه اش
اخ اين قصه سر داراز داره
.............ولي فقط خاك عالم تو سر اين كسي كه اين مقاله را اورده شرم اوره
پنج‌شنبه 18 مهر 1387

بامنطق - استرالیا - آدلاید
از همه حتی از I was born to be free - كانادا - تورنتو که شعور خونوادگیش رو رسوند ممنونم.
عزیزان من از حرف bahar az zanjan - ایران - زنجان خیلی لذت بردم.
ببینید به نظر من خانمها خودشون باید کاری کنند تا جامعه بهشون احترام بذاره. تا مهریه و نفقه نشه ابزاری برای نگه داشتن مردشون!!!!
شما چه جوری میخواهید از حقوق خودتون دفاع کنید وقتی تقاضای برابری حق مرد و زن را دارید ولی وقتی یه مرد به هر دلیلی میگه نمیتونه باهاتون ادامه بده خودتون رو اینقدر کوچک میکنید تا با زور و ترسوندن از اجرا گذاشتن مهریه مردتون رو نگه دارید؟؟؟؟؟
بهار یک زنه!!! چون اگه احساس کنه همسرش خطائی کرده نابخشودنی، حاضر نیست با مهریه اون رو برگردونه. بلکه شاید بگه تو لیاقت همچین زنی رو نداری و حاضر به پذیرش اون هم نباشه. ولی در این لحظه به نظر من همه دار و ندار اونها باید 50-50 تقسیم بشه
جمعه 19 مهر 1387

mlowes - امريكا - ايران
اسلام= يك وجب بالا و پايين ناف و ديگر هيچ (شكم و زير شكم)
اسلام= احمق بودن و در حماقت نگه داشتن.
اسلام= هرزگي - بي شرمي و نگاه به مال و ناموس ديگران داشتن
اسلام= صداي منطق و خرد را در نطفه خفه كردن
اسلام= به زور شمشير پيروز شدن و در مقابل خرد باختن
اسلام= لذت بردن از بي خردي
مسلمان كسي است كه به همه اين چيزها باور دارد.
.
.
.
و ريشه همه اينها فقط و فقط در باور اشتباه يه يك موجود خيالي و بي خاصيت است كه نامش را گذاشته اند خدا. هيولايي ديو سيرت - عقده اي - و بي خاصيت كه در طول 12000 سال خلق شدن توسط خود انسان هرگز كاري جز جنگ و خونريزي و بدبختي نداشته است.
خدايي كه زاييده ذهن بشر (آنهم بشر نخستين) است تبديل شده به فرمانرواي عالم.
و تا روزي كه به چنين موجود بي خاصيتي اعتقاد داشته باشيم همچنان در اين وضعيت اسفناك باقي خواهيم ماند.
جمعه 19 مهر 1387

mlowes - امريكا - ايران
iran zamen - نروژ - روگنان
نه بهشتي وجود داره و نه خدايي. در نتيجه در اين مورد بحث نكن. ولي اگر به اين اراجيف اعتقاد داري بايد بهت بگم كه پاسخ به هر 2 سئوالت مثبته يعني هم بهشت ...خونه است و هم خداي شماها همون كاره اي كه گقتي. اتفاقا اينكاره بودن خدا را كافي فقط قرآن را بخوني تا بفهمي. ببين فقط چند آيه براي زيرشكم پيامبرش فرستاده. خدا اين كاره است چون مسلمانان معتقدند كه قرآن كتاب خداست. و هر آنچه كه در اون هست از جانب خدا آمده. پس خواهش ميكنم فقط يك بار اين كتاب را بخون تا بفهمي كه خداي تو همون كاره اي است كه در پرسشت آوردي.
جمعه 19 مهر 1387

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
pouriya - ايران - رودسر
درود بر شما.همين
جمعه 19 مهر 1387

raha_99 - انگليس - لندن
زنادان بنالد دل سنگ و كوه ! خدايا كي مي شود كه شر جونور هاي انسان نما را از هر مدلش از سر انسانهايي كه مي خواهند مانند آدم زندگي كنند به خير كم كني !
خداوند حق و حقوقي را كه براي زن معين كرده است دهها برابر مرد است تا جايي كه حتي يك زن مي تواند در خانه هيچ كاري نكند و همسر در صورت تمكن مالي بايد براي او مستخدم بگيرد و از گل باتر به او نگويد ٬ بيامبر هر روز دست نازنين زهراي مرضيه را قبل از رفتن به سر كار مي بوسيد و بانو خديجه خوشبخترين زن عربستان از نظر رفتار و محبت همسرش بيامبر بود . اما اين
جانوران متحجر كه تنها زندگي را به روابط جنسي دانسته اند و به خور و به خواب تمام تنديشه شان حول زوم كردن روي بين مسايل مي چرخد و از تمام تعاليم تنها به اين نكته چسبيده اند و با تفسير غلط آن مجددا به بعم خود نشان داده اند كه مرد نبايد هيچ سازندگي در خود داشته باشد و خود را تربيت كند كه بتواند كنترل بر خود داشته باشد شهوت در هر چيز منجمله سكس و يا شكم چراني و هر چيز ديگر انسان را به سفل مي كشاند .
مطالب بسياري در موارد بسيار هست كه چون گوش نامحرم نباشد جاي بيغام سروش با عذر خواهي از كاربراني كه در حيطه ي انسانيت زندگي مي كنند از اين بس بيشتر از اين به اسرار مگو اشاره نمي كنم و از خداوند مهربان ممنونم كه به من اجازه ي اين خودداري را داد . وگرنه در حيطه ي اين مسايل حرفهاي نگقته بسيار بود كه به لطف خود او چهره ي جانوران بيش از بيش نمايان شد كه هشداري باشد براي واگونكردن نگفتني ها .
مردمي كه حتي حوصله ي احوالبرسي با يكديگر را ندارند و از حال وروز فرزندان خود خبر ندارند حال معاشقه دارند و آن هم چند نوبت در روز !
متاسفانه قلم در حال حاضر در دست دشمن است كه يك گروه آنها متحجرين كنوني مسلط بر ايران هستند و يك گروه ديگر جانوران خيانت كاري كه دشمن سر فرازي مردم هستند و با زبانهايشان فكر مي كنند و غير از سم چيزي از دهانشان تراوش نمي كند كه تنها با هدف مسموم كردن انسانها هستند اين دوگروه دشمني خاصي با انسانها دارند چون هيچ زمان نتوانستند كه انسان شوند..
جمعه 19 مهر 1387

mersad - فنلاند - هلسيني
درسته .....
جمعه 19 مهر 1387

soofara - ايران - شيراز
بنده خدا بوشهر تفسير قران چيزي من در اوردي است ....محمد از همين مي ترسيد كه اين ايه را در قران جاي داد ....من فسرالقران برايه فاليتبو مقعده من النار...ترجمه...هر كس قران را به نظر خودش تفسير كند اونجاش را پر از اتش ميكنيم واي به حال مفسريني چون الهي قمشه ي
جمعه 19 مهر 1387

Mehrdadpars - آلمان - دوسلدورف
این طرز فکر آخوندی که حتی از استرالیا به گوش میرسه صد در صد تاًثیر مسموم کننده تبلیغات و آموزش جهالت در جوامع اسلامی مثل ایران هست . یعنی یک بابایی میاد در خونت را میزنه میگه داداش دختر فروشیه ؟ ؟ تو میگی آره برو با مامان بابات بیا ببینیم چی میشه . . . اگر نرخی را که دادیم پرداخت کردی که مال تو خیرش را ببینی . . . بعدش هم با پنج دقیقه که با هم حرف زدند همدیگر را کامل میشناسند و بادابادا مبارک بادا . . . خوب درست مثل خرید یک اتوموبیل یا یک وسیله دیگه . . . (سریالهای ایرانی نمونه مشخص و تاًئید کننده این خرید و فروش )
حالا خواسته جنسی زن چی میشه که واقعاً خنده داره . . . چون که ممکن است که یارو خواستگار سن بابای دختره باشه . . . خوب مهم نیست که پولش را داده . . . ای بابا زندگی زنان در جوامعی مثل ایران واقعاً مشکل و غیر انسانی هست .
جمعه 19 مهر 1387

soroush m - ايران - اصفهان
محسن قوز فیش - نروژ - اسلو
تو كه اينقد سنگ اسلام رو به سينه ميزني چرا رفتي تو ديار كفر و پايگاه شيطان پرستا زندگي ميكني ؟!!! نكنه از همون مجاهدين خلق هستي؟‌!!! حتما همينطوره.
جمعه 19 مهر 1387

soroush m - ايران - اصفهان
در ضمن اين فقط اين قسمت از مقاله درسته كه ميگه :‌
كه گفته شد و آمارها نيز نشان مي دهد، بسياري از اختلافات ميان زن و شوهر از اين ناحيه است. شما زناني را ديده ايد كه در هنگام بيرون رفتن گويي، خود را براي عروسي و ميهماني آرايش مي كنند و جامه هاي بسيار زيبا و آرايش بسيار نيكو مي كنند و از همه روش هاي خودنمايي بهره مي گيرند ولي همين كه به خانه مي آيند آرايش را با توجيه بد بودن در نزد فرزندان مي شويند و جامه هاي زيبا را از تن خارج مي كنند و به شكلي معمولي در خانه مي گردند. مردي كه در بيرون با چنين زناني حتي بطور لحظه اي و گذرا مواجه شود سپس درخانه با شكلي ديگر روبه روگردد در درون خويش احساس كمبود مي كند و به شكل مطلوب ارضا نمي شود
جمعه 19 مهر 1387

cool215 - ‌بلژيك - گنت
كيهان روزنامه ارتجاعي
جمعه 19 مهر 1387

bahar az zanjan - ایران - زنجان
siya48 - آلمان - کلن
بامنطق - استرالیا - آدلاید
من هم برای شما همو طنان و سایر دوستان از صمیم قلب آرزوی خوشبختی
می کنم
جمعه 19 مهر 1387

raha_99 - انگليس - لندن
سو فارا - ايران - شيراز
رسول اين را از زبان خدا نقل كرد كه امثال رفتار رژيم و تروريستهاي افراطي
دامن دنيا را نگيرد وگرنه در همان قرآن ذكر شده است كه موسي زبان و هدف خضر را نشناخت و به ظواهر اعمال او نگريست و به همين علت خداوند در اموري سخت و غير ملموس انسان را به ذاكرين حواله مي دهد و مي گويد از آنها ببرسيد كه مي دانند . ذاكران از ديد قرآن كساني هستند كه در خفا ذكر خود را مي گويند.
ذاكران چنان از ذكر خفي خود مراقبت مي كنند كه زبان را نيز محرم ذكر خود نديده و از آن نيز ذكر خود را مخفي مي كنند و تنها قلب از سر آن باخبر است كه به زبان اعتباري نيست و گاهي نمي تواند راز خود را حفظ كند اسرار بوشي نمي كند. مگر مانند حلاج ها كه به قول خود هنگامي كه او را براي به دار آويختن مي برند خطاب به مدعي ياني كه او را براي اسرارگشايي مورد سرزنش قرار مي دهند مي گويد:
زبان مرا به گشودن اسرار گشوده و خود چوبه ي دار مرا آويخته . به همين علت بعد از دار زدن و مقله كردن او و سبس سوزاندنش از اجزاء و خاكستر او آواز انا لحق بر مي خواست به اين معني كه من حقم نه منصور ! و چون منصور از ميان برخاست حق جايگزين شد .
جمعه 19 مهر 1387

soofara - ايران - شيراز
رها انگلیس قران را با عرفان در نیامیز که میان این دو جدایی هاست / عرفان برخاسته از رگ و ریشه ایرانی است اما قران دستوراتی به بیابانگرذان است که از اسمان هم نیامده ودارای 843 غلط در فعل وفاعل ضمیر است نمونه اش ایه 11 از فصلت که فاعل مونث اما فعل مذکر است /زمخشری مفسر بزرگ گفته ما نباید ایرادات قران را بگیریم بلکه باید ان را مبنا گرفته زبان عربی را دگرگون کنیم / ابن ابی سرح حافظ قران میگوید روزی من بجای سمیعا علیما گفتم حکیما علیما ومحمد نفهمید پس از چند بار ایات قران را عوض کردم (مغازی جلد یکم )/بجز تکیه بر قران و تورات اگر می توانی از دید تاریخی وجود موسی و خضر را ثابت کن/در تاریخ پر ارزش مصر حتی 1 بار نامی از موسی و از معجزات او نیامده/ مح..د خودش همه دشمنانش را با فرستادن ادمکش ترور می کرد چون ابو عفک 83 ساله و عصما شاعر زن و........
جمعه 19 مهر 1387

gol222 - سوپد - هيلسينگبوري
سه بار درروز روی کوهان شتر و...........فقط پائین تنه.جز اینستکه میشود گفت قران را 300سال بعداز محمد مردان نوشته اندوفقط فقط مردان حق دارد.چطور شد دینی که جلوی زنده بگور شدن دخترانرا میگرفت اینطور حق زیادی برای زنان غائل نیست.این مرتجعین ایران را ببینید جه جور برای اینکه نصف جمعیت کشوربه حقش نرسد میلیونها خرج این سریالهای و فیلمها میکنن. زنان کشورمان باید زنان بیشتری را بمشارکت بطلبندتا نسل ارتجاع را برای همیشه از سرخودودیگران کوتاه کنن.وما مردان نیز در کنارشان قرار داشته باشیم...
جمعه 19 مهر 1387

raha_99 - انگليس - لندن
سووفا را - ايرا - شيراز
راست ميگي چون مولوي حافظ سعدي عطار و تمام شاعران و عارفان ايراني اصلا كلامشان ترجمه و معناي قرآن نيست خوبه حافظ مي گويد به چهار ده روايت قرآن مي خوانم .
به نظر من شما ها از همه بيشتر بازي رژيم را خورده ايد و آنها را به اسم مسلمان قبول كرده ايد و درد اين جاست و اسارت ايران نتيجه اش !
شما نمي توانيد چيزي را كه مردم خود از خدا و بيامبر لمس كرده اند را بگيريد به همين علت هم به اين رژيم منافق كافر چسبيده اند.
شنبه 20 مهر 1387

bahram1 - ايران - تبريز
helya - مالزی - كوالالامپور
مرحبا
شنبه 20 مهر 1387

srfazel - ایران - یزد
به نظر من آدم باید واقع بین باشه. من فکر میکنم هم کسانیکه مخالف صددرصد هستند و هم کسانیکه موافق صددرصد هستند، به یک اندازه از حقیقت به دورند (نه فقط در مورد این موضوع بلکه به طور کلی در اکثر موارد اینطور هست) من اعتقاد دارم آنچه به عنوان حقوق زن در اسلام هست مال 1400 سال پیشه و الان با توجه به شرایط در بسیاری از موارد غیرمنطقی به نظر می آد ولی از اونطرف هم نباید فراموش کرد که این قوانین 1400 سال پیش در شرایطی وضع شده که زن قبل از اون کوچکترین ارزشی نداشته و داشتن دختر ننگ محسوب می شده و دختران رو زنده بگور می کردن، ارث به زن تعلق نمی گرفته و ... یعنی در زمان خودش این قوانین یک نوع ترقی داشته و نباید هم انتظار داشت وقتی ارث به زن تعلق نمی گرفته یک دفعه ارث زن و مرد با هم برابر اعلام بشه. به روزآوری قوانین اسلام به نظر من ضرورتی هست که انجام نشده و نخواهد شد ولی این به متولیان به روزآوری اون مربوط میشه نه اصل قضیه و این درست نیست که ما 1400 سال پیش رو با منطق و شرایط الان مقایسه و در موردش قضاوت کنیم و به نظر من نباید 1400 سال قبل ملاک عمل 100% رفتار در شرایط فعلی باشه. همین گلشیفته فراهانی رو در هالیوود ببینید. یاد گفته شریعتی افتادم که در مورد چادر و روسری میگه: اینها پوشش هست شما سعی کنید حجاب داشته باشید. به نظر من گلشیفته با همون لباس و ظاهری که دیدید در هالیوود حجاب داشت (همانطور که لباس و ظاهر ساده اش تحسین دیگران را برانگیخت) ولی با همون ظاهر در ایران بی حجاب هست. به همین دلیل فکر می کنم باید خیلی از قوانین به روز بشن
شنبه 20 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
soofara - ايران - شيراز
براي شناخت رها به تاپيك كتابهاي كسروي و عيد فطر سري بزنيد. ممنون
شنبه 20 مهر 1387

letsmeknow - ايران - تهران
bahram1 - ایران - تبریز
ایلده تو هم فهمیدی که تایتانیک مرد بود یا زن؟؟؟!!!
hamid_30bil - قبرس - لارناکا
رفتی قبرس جو ...گرفته نه؟زن اگه مثل اروپا و آمریکا توشبکه های زنده فروخته بشه خوبه نه؟؟؟؟شاید ... تو هم .....
شنبه 20 مهر 1387

derafsh - اتريش - وين
دوست عزیز soofara - ایران - شیراز من بارها با raha_99 - انگلیس - لندن در زمینه تاریخ اسلام و تناقضات قران بحث کرده ام. ایشان تناقضات اشکار قران را انکار می کنند. بحث کردن با همچین شخصی بی فایده است. می توانید گوشه ای از بحث های ما را در لینکهای زیر ببینید.
--------------------------------------------------------------
1)http://www.iran-world.com/article.php?id=31205
2)http://www.iran-world.com/article.php?id=31700
3)http://www.iran-world.com/article.php?id=31753
--------------------------------------------------------------------
شاد باشید.
شنبه 20 مهر 1387

soofara - ايران - شيراز
شاد -فرانسه -نيس درفش اتريش/ مهربان ياران سپاسگزارم /مي دانم كه مغز يك واپسگرا مانند مردمك چشم است كه هر چه نور به ان بتاباني تنگ تر مي شود/اما جستارهاي ما را ديگران نيز خواهند خواند و روشنگري ها دارد پس ادامه بدهيد/پيشنهادي نيز دارم : درنوشتارتان از واژه هاي تازي كمتر كمك بگيريد /سرفراز باشيد
شنبه 20 مهر 1387

derafsh - اتريش - وين
براي اشناي بيشتر باraha_99 - انگليس - لندن نظر زير را ببينيد!
--------------------------------------------------------------------------
raha_99 - انگليس - لندن
موجودات فضايي :
اين موجودات ارواح بيشرفته اي هستند كه در ساير كرات زندگي مي كرده و اكنون فوت كرده اند و كره ي محل زندگي خود را ترك كرده و به دنبال تحقيق يا تفريح در فضا در حال مسافرت هستند . يا جزء ارواح بيشرفته اي مي باشند كه ميزان خلوصيت انرژي شان بسيار بالاست و براي انجام ماموريت هايي در جهت اشنا ساختن موجودات ساير قسمت هاي كيهان ٬ با كيهان و كل كاءنات ٬ و قوانين كيهاني گاهي به زمين مي ايند و يا ممكن است شما به هنگام سفر در ميان كهكشانها با آنها برخورد كنيد . ماموريت اصلي شان تربيت ارواح راهنما و تامين اساتيد دانشگاه هاي روحي ٬ عالم ارواح و عالم برزخ است. ارواحي كه از اين جهان و ساير جاهاي كيهان در آن شركت مي كنند ٬ اغلب در طبقات دوم و سوم عالم ارواح قرار دارند. ارواحي مي توانند در آنها شركت كنند كه از بيشرفتهاي روحي بر خوردار بوده و بتوانند تا آن سطح خود را برسانند . هم چنين علت نام گذاري آن ها به موجودات به اين خاطر است كه بر خلاف فرشتگان و ارواح متعالي انبيا با سفينه هاي مخصوص حركت مي كنند . گاهي اين موجودات روح افراد زنده اي هستند كه ساكن در سيارات ديگرند و داراي برون فكني هاي قوي مي باشند و در ميان كهكشانها سفر مي كنند . كاري كه ما زمينيان هم انجام مي دهيم .
----------------------------------------------------------------------------
نظر بالا از لينك زير كپي كردم. كل نظراتraha_99 - انگليس - لندن را از لينك زير بخوانيد!
http://www.iran-world.com/article.php?id=32011
-----------------------------------------------------------------------
شاد باشيد.
شنبه 20 مهر 1387

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
raha_99 - انگليس - لندن
حالا شما چه اصراري داريد ملت در اين دين پر از خون و جهل غرق باشد اينهم كاري است دقيقا مثل ملايان.اسمان و ريسمان را بهم مي بافيد كه اين جهالت را حتي در اين سايت نهادينه كنيد 1400 سال ننگ و نفرت كافيست.
شنبه 20 مهر 1387

raha_99 - انگليس - لندن
درفش - اتريش - وين
با حلوا حلوا كردن دهان آدم شبرين نمي شود حالا هي از من مثال بيار و كامنت سرقت كن آخه تو مگه غير از كبي كردن كار ديگه اي هم داري . البته
من نود درصد مطالبم از تجربيات خودم است و داغ ده درصد رفرنس ديگه رو كه نمونه اي از آن را در بالا آورده اي سر دلت خواهد ماند چون اين را تنها براي روشنگري برايت مي نويسم و داغ هم صحبت شدن تو و دستيار دست آموزت با من هم بر دلت خواهد ماند . بس اين كامنت رو براي يادگبري واسه ي خودت حفظ كن چون اين ديگه يك هديه ي خصوصي مخصوص خود خودته و نمي توني اينو به كسي هديه كني البته تو كلاس اين چيزها رو نداري و همه چيز رو عمومي مي دوني و از يك كنار .
عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد . اين هم يك نمونه از قدرت حق است كه شماها را وادار به تبليغ كلام حق كرده است . اتفاقا دستت درد نكنه كه
زحمت كبي رو ميكشي تو قبلا تو چاب خونه كار نمي كردي و لينك جمع كن نبودي ! خدا قوتت بده نازي ! حتما چقدر هم عذاب مي كشي چون كسي كه سرش تو اينكارهاست خيلي دلش مي خواد حداقل اثري هم از خودش داشته باشه ! نمي تونم بهت بگم خدا بزرگه چون بي خدايي تو و دستيار چب طرفدار رژيم ايران كه نمي خواهيد ايران از دست احمدي نژاد عاشق چب و رهبرش خلاص بشه بمب مردم ايران اكثريتشان به خدا عقيده دارند و
مريد مولا هستند آنها حقشان را خواهند گرفت تو و ديگران هم تا جاييكه دلتون مي خواد زور بزنين شايد يه اتفاقاتي بيفته و به خورده راحت شين.
در هر صورت از تمام زحماتت كمال تشكر را دارم اميدوارم استالين و لنين و
بيشه وري جواب خدماتت را بدهند. البته ببخشيد حواسم نبود اونا ديگه واسه هميشه ختم به خير شدند و در اصل غير از مجسمه اي چيز ديگري نمونده مجسمه هم كه نمي تونه جواب بده ! چون به روح ومعاد هم كه اعتقاد نداريد خوب حالا غصه نخور به چند سالي تا فاني شدن واسه ي هميشه وقت داري ثانيه هاشو درياب . موفق باشي .
نجات بيدا كنه و حاضريد مردم سيصد سال ديگه هم اسير باشند اما اسم
اسلام واقعي اونجا برده نشه ! سي سال بستون نيست بابا مردم هم حق وحقوقي دارند.
شنبه 20 مهر 1387

raha_99 - انگليس - لندن
آرتمیس سوید - مالمو
راست می گویی آخه شما و هم فکرانتان رفته بودید و مانند شیر سینه سبر
کرده بودبد و مردم ایران را نجات می دادید . حداقل به گونه ای برخورد کن که در خلوت خود با وجدانت وجدان درد نگیری ! تو چه عالمی سیر می کنی
کدام یک از تعلیماتی را که تا کنون گفته ام برخلاف انسانیت بوده است جهالت و قساوت را بس کنید تا چه اندازه چشمان شما رو به حقیقت بسته شده است . شماها مسالمت و سلوک با مردم را ننگ می شناسید سی سال با همین افکار مردم را بیچاره کرده اید تو می توانی مخالف انسانیت باشی اما من نمی توانم اگر تا آخر دنیا هم بخواهی عقیده ی خود را تحمیل کنی نمی توانی چه طور به خود با این افکار تکامل نیافته وقلب بی روح اجازه می دهی از تعلیمات انسان بروری که عنوان می کنم و با لحظه لحظه ی وجود خود لمس کرده ام و بیامی غیر از صلح و محبت و شادی و آگاهی برای کل دنیا نداشته است را زیر سوال ببری ! دردت چیه ! مشکلت چیه ! دنبال
چی هستی ! بی دینی دنیا دور شدن از انسانیت کجا می برند شما را !
تا چه حد سماجت و غفلت ! تو کار خود را بکن و اهداف خود را داشته باش
چه کسی دنبالت آمده و دعوتت کرده ! لحظه ای حداقل تکلیف خود را با خودت روشن کن ! همین تعلیمات بوده که اکنون مردم را در ایران متوجه ظلم این خیانتکاران کرده ! بد است که آگاهی را به جایی رسانده ام که دست این رژیم متقلب را در دنیا رو کرده ام . به خدای احد و واحد که به زودی هم به شماها جواب درستی خواهد داد و هم به رژیم سفاک ایران که هردو شما هم دشمن مردم ایران هستید و هم دشمن اسلام . تو دلت می خواد من به دروغ مذمت اسلام را بگویم که خوشحال شوی ! من خاءن نیستم من از زیر بوته به عمل نیامده ام ! من بی وجدان و خود باخته نبستم ! شماها به همان خورد و خوراک و روزمرگی خود مشغول شوید ! از چه می ترسی !
مگر من خدایم که سرنوشت مردم را درگرو افکار من می دانی ! اما این را می دانی که اگر خدا نیستم اما از او جدا نیستم و به همین دلیل هم اینقدر
به هم ریخته اید و از هر سو بسیج شده اید ! خاطرت را جمع کنم تنها آب در هاون می کوبید . دیگر هم مرا مخاطب خود قرار نده من تو را نمی شناسم
و جنس شما ها در تصورم نمی گنجد .
يكشنبه 21 مهر 1387

khanoom - كوىة - كوىة
واو چقدر كامنت. واو
يكشنبه 21 مهر 1387

derafsh - اتريش - وين
raha_99 - انگليس - لندن

1) من از شما يك لينك گذاشتم تا خوانندگان با افكار!! شما اشنا شوند! ايا شما مي دانيد كه همين نظر شما به يكي از خنده دار ترين نظرهاي اين سايت تبديل شده و همه ان را به هم ايميل مي زنند! من اين نظر شما را از طريق ايميل دريافت كردم. ايا شما واقعا به اين چرندياتي كه نوشته ايد اعتقاد داريد؟ به عنوان مثال معني اين جمله اي را كه نوشته ايد بگوييد:
--------------------------------------
*اين موجودات ارواح بيشرفته اي هستند كه در ساير كرات زندگي مي كرده و اكنون فوت كرده اند و كره ي محل زندگي خود را ترك كرده و به دنبال تحقيق يا تفريح در فضا در حال مسافرت هستند *
-----------------------------------------------------------------------------
جملات بعدي شما راجع به موجودات فضايي مضحك تر از جمله بالاست!!!!!!!!!!!!!!

2)شما در بالا نوشته ايد كه:*من نود درصد مطالبم از تجربيات خودم است ...* دقيقا به همين علت نود درصد مطالب شما چرند و مضحك است! مطلبي علمي است و داراي ارزش كه رفرنس معتبر داشته باشد نه انكه به قول شما نود در صد ان تجربيات خودش باشد! اگر به اين شكل بود كه نود درصد كتابهاي دنيا مانند مطالب شما چرند و مضحك بود!
3) من واقعا معني حرفهاي بعدي شما را نمي فهمم! و به همين علت نمي توانم جواب شما را بدهم. نوشته هاي شما مجموعه اي از چرنديات و جمله هاي احساسي و مغلطه هاي گوناگون است! فقط در جايي نوشته بوديد كه: *در هر صورت از تمام زحماتت كمال تشكر را دارم اميدوارم استالين و لنين و
بيشه وري جواب خدماتت را بدهند. * شما از كجا فهميديد كه من افكار استاليني و يا لنيني دارم! مگر هر كس خداناباور باشد بايد استاليني يا لنيني باشد! واقعا براي شما متاسفم با اين طرز فكر! در ضمن ثانيه ها براي فنا شدن انسانها يكسان مي گذرد! خودتان را به زندگي جاودان با حورالعين و خوردن شير و عسل دلخوش كرده ايد! اين زندگي جاودان ارزاني خودتان! من اگر نيم ساعت در همچين محيطي زندگي كنم افسرده مي شوم! تا كي مي توان در بغل چندين حوري خوابيد و شير و عسل خورد! اين زندگي براي عرب بيابانگرد و شما شايد جذاب باشد ولي براي من تهوع اور است!
--------------------------------------------------
در اخر: در زمينه اي كه تخصص نداريد وارد نشويد! شمادر همه زمينه ها از موجودات فضايي گرفته تا ادبيات و عرفان و سياست و اقتصاد و دين و ... نظر مي دهيد! شما مگر چند تا تخصص داريد. همين است كه نود در صد نظراتتان چرنديات است!
يكشنبه 21 مهر 1387

bahram1 - ايران - تبريز
letsmeknow - ايران - تهران
اونو نه اما فهميدم كه شعورت در حد جلبكه
يه عرض ادبي هم خدمت دارم اما حيف كه اينجا نميخوام حالتو بگيرم
يكشنبه 21 مهر 1387

bahram1 - ايران - تبريز
از مسوولينسايت ميخوام كه در چاپ نظرات فرق قايل نشن. بهتره طبق يه قانون معلوم اظهار نظر ها رو چاپ كنن
يكشنبه 21 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
derafsh - اتريش - وين درود بر شما دوست عزيز .
http://www.iranianuk.com/article.php?id=32018
http://www.iranianuk.com/article.php?id=31961
قبل از گفتگو و بحث بي نتيجه با عارف raha_99 - انگليس - لندن
لطفا اين دو لينك را يك نگاهي بيندازيد. قبلا كاربر مسلمان ايراني ياموجي حالا كاربر رها با بيهوده گويي قصد منحرف كردن اذهان را دارند.
كاربر بلو استار هم كه خودش رامحمد رسول فرض كرده به مخالفانش لقب ابوجهل مي دهد. عجب حكايتي ست! شاد و پيروز باشيد.
يكشنبه 21 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
اقاي درفش دوست عزيز ايشان حتما
1) بالاي هر صفحه را نديده اند كه قسمتي براي ارسال به دوستان دارد. پس هر خواننده ا ي مي تواند اين صفحه را ارسال كند حتي اگر كاربر اين سايت هم نباشد.
2) اگر هم مطالب ايشان در همين سايت ذكر شده به خود raha_99 - انگليس - لندن ارجاع و رفرنس داده شده. كسي مطلب را با اسم كس ديگري عنوان نكرده بلكه اسم ايشان در همان اول نظرياتشان اورده شده
تا خوانندگان با نظر ايشان اشنا شوند.
3) مطالب ايشان ارزش كپي هم ندارند. حيف وقت و زماني كه براي پاسخگويي و قرائت مطالب ايشان گذاشتم . اگر مي دانستم كه ايشان با الله؟؟؟در ارتباط هستند!!! گفتگو با ايشان راادامه نمي دادم. به علاوه كه ايشان دگر انديشان و خردگرايان را جانور هم مي نامند.
دوست عزيز نقد اسلام مهمتر از پاسخگويي به مسلمانان متعصب است. ادامه ميدهيم.شاد و پيروز باشيد.
يكشنبه 21 مهر 1387

alireza6211 - ایران - تهران
من هم با دوستان در مورد raha_99 - انگليس - لندن موافقم
کافر همه را به کیش خویش بیند من فکر میکنم ایشون خودشون هم در مورد
کپی کاری و طوطی وار نوشتن ید طولایی دارند نه ؟
بابا خیلی ها هستند که کتاب میخونند هر چی خوشم اومد حتما نباید اینجا همه بخونند
يكشنبه 21 مهر 1387

derafsh - اتريش - وين
دوست عزيز من shad - فرانسه - نيس:

من واقعا معني نظرات raha_99 - انگليس - لندن را نمي فهمم! هر چه مي خوانم نمي فهمم!!!!!!!!! ايشان به چه زباني حرف مي زنند! نظرات ايشان به جك تبديل شده است! همه دوستان براي خنده نظرات ايشان را به هم ايميل مي زنند! من فكر مي كنم بحث كردن با همچين شخصي بي فايده است!
يكشنبه 21 مهر 1387

m n m - ايران - تهران
متاسفانه در درک واقعی قران بد جوری موندیم هر جا حکمی به ضررمون بود تاویل به دو بهلو بودن قران میکنیم و هر موقع که با درک سخیفمون مطلبیو گرفتیم اون رو حکم قطعی خدا و وحی منزل میدونیم اگه این جوریه که ما ایه ویل للمصلین هم داریم اما معنی این ایه با ایه های قبل و بعدش تکمیل میشه و این حرفهای من در اوردی کیهان و بعضی دوستان مخالف مثل شاد از فرانسه همون درک کم و معلومات ناقصیه که کاش اگاهانه تر و منصفانه تر میبود
دوشنبه 22 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
دوست عزيز منderafsh - اتريش - وين:
فردي كه ارتباطش با واقعيت قطع شده با خودش حرف ميزند و حتي قادر به ايجاد واژه هايي خواهد بود كه براي ديگران نامفهوم است. پس به خود زحمت درك اين واژه ها را ندهيد كه همانطور كه خود نيز گفتيد بي فايده است. شاد باشيد.
دوشنبه 22 مهر 1387

shabnam anti mammad! - استراليا - سيدني
mlowes - امريكا - ايران
به شدت موافقم دوست عزيز. اسلام به امثال ما احتياج داره. موفق باشيد.
دوشنبه 22 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
m n m - ايران - تهران
معلومات تو در خزعبلات قراني ات خلاصه مي شود!!! قران كتاب وحشتي است تا امثال تو را از الله بت بزرگ بترسانند. الله مورد نظر شما و قوانين ساديكش خداي مورد نظر اديان ديگر نيست. اگر اسلام شما كامل است چرا مي ترسيد كه نقد شود؟ تناقض گويي هم ارث اسلامي شماست. كتابي كه همه اش دستور قتل و ادمكشي و برده داري و زن بارگي ست تفسير هم دارد؟!
به جاي حسادت و تنگ نظري در مقابل ادمهاي خردگرا و صفحه سياه كردن مطالعه كنيد .
دوشنبه 22 مهر 1387

mlowes - امريكا - ايران
derafsh - اتریش - وین
درود دوست عزیز. من خیلی وقته که منتظرم ببینم کی بالاخره از بحث کردن با این رها خانم خسته میشی که دیدم ظاهرا روز موعود فرا رسید. حیف وقتت نیست که تلف این .... میکنی؟؟؟ البته حدس میزنم که هنوز باید خیلی جوان باشی که اینقدر انرژی داری.
من هم الان بیشتر از 18 ساله که دارم با همه (ایرانی یا غیر ایرانی) از اینجور بحثها میکنم اما در طول 2 یا 3 سال گذشته به این نتیجه رسیدم که خودم را دیگه آزار ندم چون یک عده ای دوست دارند نادان به دنیا بیان و نادان تر بمیرند. هنوز هم بحث میکنم ولی دیگه به این نتیجه رسیدم که عده ای از آدمها از ابله بودن لذت میبرند و کاریش هم نمیشه کرد. البته در این مورد بخصوص (رها) باید اقرار کنم که تافته ای است جدا بافته. من خیلی نظراتش را نمیخونم ولی هر وقت هم خوندم چیزی سر در نیاوردم. من واقعا اعتقاد دارم که .... داره چون حتی جمله بندیهاش هم توالی درستی نداره.
موفق باشی.
دوشنبه 22 مهر 1387

mlowes - امريكا - ايران
shad - فرانسه - نیس
دوست عزیز. این حالت که راجع به bluestar گفتی مخصوص ایشون نیست. از قضا من قبلا در همین سایت با ایشون بحث کردم و جز یک مشت چرند چیزی نشنیدم. در نهایت هم از من خواست که بهش راز آفرینش را بگم تا اون دست از باور به خدا برداره. (انگار من بیکارم که اگر چنین دانشی داشتم را با این آدم نادان در میان بگزارم).
بگذریم. این حالت را من در 99.999999999999٪ مسلمانان دیدم. به اعتقاد بنده تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان دارای بیماری ((خود محمد انگاری)) و ((خود خدا انگاری)) هستند. تا آنجا که حتی بعضیها میتونن بگن منظور خدا‌(ی خیالیشون) در قرآن (دومین کتاب .... پس از انجیل) چی بوده. و جالبتر اینکه آنچنان هم روی صحبتشون پا فشاری میکنند که اگر آدم ندونه فکر میکنه که یارو چند بار قرآن را خونده. بعد با خیلی از اینها که بحث میکنی یا میپرسی خوب تو چند بار قرآن را خوندی میگن هیچی یا اونهاییشون که حاضر جوابتر هستند میگن یکی دو بار روخونی کردن.
امان و 100 امان از نادانی که از هر درد و مرضی بدتره.
http://www.iranianuk.com/article.php?id=31700
اگر بیکار بودی نظرات حضرت ایشان را بخون.
دوشنبه 22 مهر 1387

shima87 - فرانسه - پاريس
derafsh - اتریش - وین
من حس می کنم یک اخوند تازه وارد باشه که می خواد از یک طرف خیلی خودمونی باشه و با هر کسی تو هر زمینه بحث بکنه و از طرفی هم دو سه تا تیکه به انقلاب اسلامی ایران بندازه ولی در نهایت اندیشه اسلامی اش از پشت حرفهاش خیلی خوب می شه فهمید برای این حدس می زنم اخونده اخه مثل اخوندا فقط موعظه میکنه و ادمها را مثل دیوار فرض میکنه در هر کامنتی کلی حرف می زنه اما کسی ازش سوال کنه فوری حوصله نداره و نم یخواد بحث کنه اخوند ا این طورند فقط می خوان متکلم وحده باشه بدون داشتن مکالمه و ارتباط کلامی و تبادل افکار و اندیشه
یا یکی از همین مجاهیدی باشه یک ورژنی از سران انقلاب اسلامی ایران که خود تبعیدی هستند
اما یک کلام اقا یا خانم رها مردم مسلمان اسلام مذهب را می خوان اما برای حفاظت اسلام و مذهبمون خوبه اون را از سیاست جداش کنیم
برای اینکه زیر دست و پای مردان سیاسی و اخوندا اخر به لکه ننگی برای مردم ایران تبدیل خواهد شد .
دوشنبه 22 مهر 1387

m n m - ايران - تهران
سلام شاد عزيزم فرانسه نيس مطالبتو خوندم و براي مسلماني خودم تاسف خوردم عزيزم اين بيتو تقديمت ميكنم كه اسلام به ذات خود ندارد عيبي هر عيب كه هست از مسلماني ماست .متاسفانه ما مسلموناي اشتباهي اي هستيم نه الله ما نه رسولش و نه احكام دينمون اين چيزي كه امروز به اسم اسلام ميبيني فقط يه اسمه . خدا ما رو ببخشه كه با اين اسم شماها رو در مورد عظمتش و فرستادش و دينش گمراه كرديم در اخر باز هم صميمانه دستتو ميفشارم و تاكيد ميكنم به همون بيتي كه بهت تقديم كردم
سه‌شنبه 23 مهر 1387

derafsh - اتريش - وين
دوستان عزيز من shad - فرانسه - نيس ، mlowes - امريكا - ايران ، shima87 - فرانسه - پاريس:

1)خيلي ممنون به خاطر كامنتهاي زيبايتان.
2) من از بحث خسته نمي شوم تا جايي كه احساس كنم مفيد باشد. من با ديدن نظر raha_99 - انگليس - لندن در مورد موجودات فضايي(كه ان را در بالا گذاشته ام) بسيار از ايشان مايوس شدم. چون بحث ما كلا بر پايه منطق است ولي ايشان كاملا بي منطق!
3) من با شخصي در اتريش در زمينه تناقضات قران و ايرادات ان بحث مي كردم. در ابتداي بحث باورش نمي شد كه قران ايراد داشته باشد به من گفت كه قرانت جعلي است! گفتم شما بلند شو قران خودت را بياور. اتفاقا ما خانه انها بوديم و قرانش را اورد و ايات مورد نظر را ديد. مي دانيد چه جواب داد! به من گفت يعني تو از دكتر شريعتي و دكتر عبدالكريم سروش بيشتر مي داني! ببينيد ما چه ضربه اي از اين اخوندهاي كراواتي خورده ايم! كتابهاي دكتر شريعتي پر از مغالطات و دروغ پردازي و نوشته هاي احساسي است.كتابهاي دكتر عبدالكريم سروش نيز دقيقا مانند دكتر شريعتي. كلام اين اشخاص صدها برابر مخرب تر از موعظه هاي اخوندهاست. هميشه از اخوند كراواتي بترسيد.
سه‌شنبه 23 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
mlowes - امریکا - ایران
دوست عزیز درود بر شما و سایر دوستان خردگرا و خداناباور . صفحه مورد نظر را مطالعه کردم. طبق معمول مسلمانان افراطی با توهین و یاوه گویی قصد سنگ پراکنی و منحرف کردن بحث را دارند.
من خداناباورم و دین خویی را تنها راه سعادت بشر نمی دانم. به علاوه که جنگهای زیادی هم به خاطر مذهب اتفاق افتاد و نه تنها مایه سعادت انسانها نبود بلکه انسانهای بیگناهی را هم به کام مرگ کشاند.
هر چندکه ادیان مشترکاتی دارند اما تفاوتهای بنیادینی نیز باهم دارند. به عنوان مثال مسیحیت جایی هم برای خرد باقی گذاشت و گرنه نمی توانست بر فلسفه یونان غلبه کند: فیلسوفانی مثل دکارت و کانت و دانشمندانی مثل پاسکال همه خرد گرا و درعین حال مسیحیان معتقدی بودند.
اما اسلام از دگر اندیش بیزار است و همواره با شمشیر دگر اندیش را از میدان به در کرده. جایی برای خرد گرایی ندارد.منتقد را رقیب خطرناکی برای خودش می داند. مسلمان واقعی هم نقد اسلام را توهین به اعتقادات خودش تلقی می کند و از خردگرایی که محمد و اسلام او را به چالش بکشد متنفر است.
مسلمان متعصب باقی خواهد ماند اگر خودش را از این مکتب خرد ستیز نجات ندهد. تلاش شما و دوستان برای اگاهی دادن به مسلمانی که حتی یک بار قران را نخوانده قابل تحسین است. به امید رهایی انها از جهالت اسلام.
متاسفانه دین خویی از بین نمی رود . تنها امید این است که اسلام وسیاست از هم جدا شوند تا بدینگونه مسلمان در فضایی که از قوانین انسان ستیز اسلام مسموم نشده اعتقادات خودش را مورد ارزیابی قرار دهد شاید هم مکتبی را انتخاب کند که راه اعتدال پیموده و خلاف شئون انسانی و حقوق بشرنباشد.شاد و پیروزباشید.
سه‌شنبه 23 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
derafsh - اتريش - وين
دوست عزيز درود بر شما . در اروپا هم اخوندهاي كراواتي زياد داريم مثل طارق رمضان و مسلماناني كه به عنوان اسلام شناس در برنامه هاي تلويزيوني براي تبليغ اسلام به هرسفسطه و دروغي رو مي اورند. باز هم اعراب لائيك غيرتمندي در فرانسه هستند كه اسلام را همانطور كه هست نقد مي كنند نه انطور كه اسلاميون مي خواهند. بالاخره اسلام شمشيرش راغلاف خواهدكرد.
سه‌شنبه 23 مهر 1387

derafsh - اتريش - وين
دوست عزيز من m n m - ايران - تهران. من يك سوال از شما دارم:
ايا شما تا بحال قران را خوانده اي؟ اگر خوانده اي ايا موارد زير را ديده اي؟من فرصت ندارم كل ايرادات و تناقضات قران را اينجا ليست كنم چون حجمش بسيار زياد است! به عنوان نمونه:

الف)سوال: بر طبق قران عالم دارای چند مشرق و مغرب است؟
1)چندین مشرق و چندین مغرب(ایه 40 سوره معراج)
2)یک مشرق و یک مغرب(ایه 9 سوره مزمل)
3)دو مشرق و دو مغرب(ایه 17 سوره الرحمن)
4)چندین مشرق(سوره صافات ایه 5).
----------------------------------------------------------------
این ایات جز تناقضات هستند.

ب)سوال:آیا مسیحیان به بهشت وارد خواهند شد؟
1)(سوره 2 آیه 62) و (سوره 5 آیه 69) میگویند آری
2)(سوره 5 آیه 72، تنها بعد از 3 آیه) و (سوره 3 آیه 85) میگویدنه
-----------------------------------------------------
این ایات جز تناقضات هستند.

ج)سوال:مجازات زناکار چیست؟
1)100 ضربه شلاق (زن و مرد) (سوره 24 آیه 2)
2)آنقدر آنها را در خانه نگاه دارید تا بمیرند (برای زنان) (سوره 4 آیه 15).
3)اگر توبه کردند و اصلاح یافتند آنها را رها کنید (در مورد مرد) (سوره 4 آیه 16).
-------------------------------------------------------------------------
(سوره 24 آیه 2) با دو آیه بعدی در تناقض است و مجازات برای زنان و مردان در (سوره 4 آیه 15-16) متفاوت است در حالی که در سوره 24 آیه 2 برای هردو یکسان است.

د)سوال:در روز جزا، زیانکاران کارنامه اعمال بدشان را از کجا میگیرند؟
1)از پشتشان (سوره 84 آیه 10)
2)از دست چپشان (سوره 69 آیه 25)
-----------------------------------------------------------
این ایات جز تناقضات هستند.
.
.
.

و الي اخر
-----------------------------------------------------------------
در ایات زیر اشکالات گرامری وجود دارد. توجه کنید که عدد اول نشان دهنده شماره سوره و عدد بعدی نشان دهنده شماره ایه است.
1)5:69 - 2:62 - 22:17
در 5:69 الصابون ودر 2:62 - 22:17 الصابین امده است!
2)4:162
در این ایه المقیمین باید المقیمون باشد!
3) 20:63
در این ایه هذان باید هذین باشد.
4)2:177
در این ایه امن باید تومنوا باشد.
در این ایه اقام باید توقیموا باشد. همچنین اتی !
5)3:59
در این ایه فیکون باید فکان باشد. سایر خطا به قرار زیر است:
6)21:3
7)22:19
8)49:9
9)63:10
10)91:5
11)41:11
12)7:56
.
.
.
و الی اخر
-----------------------------------------------------------
اگر خواستي باز هم برايت از ايرادات قران خواهم نوشت!
سه‌شنبه 23 مهر 1387

shad - فرانسه - نيس
m n m - ايران - تهران
دوست عزيز خداباور ي الزاما محمد باوري نيست. يك ادم مصلح هرگز به جهاد امر نمي دهد هرگز برده داري را تاييد نمي كند. كسي مثل محمد نمي تواند الگوي يك انسان متمدن باشد. من و دوستان ديگر رفرنس هاي زيادي داديم به وجدانتان رجوع كنيد. پيروز باشيد.
سه‌شنبه 23 مهر 1387

ali2008 - كانادا - تورونتو
به قرن حجر در ايران خوش امديد تا اخوند بر سر كار هست افكار عوام بهتر از اين نميشود اينها هميشه بفكر شكم و زير شكم هستند دين و عمامه وسيله رسيدن به ان دو هستند و هر ايه لازم باشد رو ميكنند و اگر ايه بيدا نشه حديث وگرنه از خودشان حديث ميبافند تابه هدف شكم و زير شكم برسند
پنج‌شنبه 25 مهر 1387

Facebook Twitter Contact us RSS
www.IranianUK.com
دویچه وله
تحصیل در انگلستان - آمریکا

جدیدترین مطالب سایت
دیدنی ها و شنیدنی های روز
داغ ترین و پربیننده ترین مطالب
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی
اخبار سینما و موسیقی
اخبار ایرانیان خارج از کشور
حوادث
عکسهای دیدنی
ویدیو کلیپ
دانلود فیلم
دانلود موزیک
فیلم ایرانی
دختران پسران و مسائل جنسی
پزشکی و سلامتی
علمی و دانستنیها
مقالات
داستان
روانشناسی
خانواده و زندگی زناشویی
تاریخی فرهنگی و هنری
زنان
مد آرایش و زییایی
تغذیه رژیم و گیاهان داروئی
آشپزی
مذهب و عرفان
طنز و جوک
کتاب و شعر فارسی
ایران سرای من
انواع فال طالع بینی و تعبیر خواب
روزنامه ها و مجلات
کامپیوتر و دانلود نرم افزار
رنگارنگ
راهنمای زندگی در خارج از کشور
تحصیل در خارج از کشور
مهاجرت
کودکان
امکانات
خانه
تبادل نظر پرنیان
سفارش آگهی
تماس با ما
فیلترشکن
عضویت در سایت
RSS
آگهی های متنی
عکس - ویدیو - سرگرمی
تحصيل در آمريكا
ادامه تحصیل در انگلستان
کالج های زبان در انگلستان
طراحی حرفه ای وب سایت
کنترل پنل کاربران
عضویت در سایت
تغییر کلمه عبور
تغییر دیگر مشخصات
جستجو در ایرانیان انگلستان
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
دوره های تضمینی آموزش زبان انگلیسی
صرافی سمیانی
صرافی کاسپین
رایان یوکی
صرافی اطلس
صرافی موج
صرافی پرآرا
صرافی سیمرغ
دویچه وله فارسی
ادامه تحصیل در انگلستان
طراح وب سایت
راهنمای مشاغل ایرانیان
کتاب فروشی نما
صرافی گاندی
فیسبوک رایان یوکی
رایان یوکی
اين سايت هيچ گونه مسئوليتي را در قبال آگهي ها نمي پذيرد
جدیدترین مطالب سایت
فال روز جمعه 19 دسامبر - 28 آذر
اعتراض مسافران یک پرواز به تاخیرها جواب داد؛ بسط نشستند تا خسارت گرفتند
دختر جوان سناریوی اسید پاشی بر روی خودش را طراحی کرد
قوانین صدور ویزای انگلیس ، غیرقانونی اعلام شد
"برنامه هسته‌ای؛ چاهی که آب ندارد اما برای خیلی‌ها نان دارد".
هاشمی رفسنجانی: در سال ۸۴ می‌دانستم که اوضاع خراب می‌شود
اداره امنیت ملی افغانستان نوجوان انتحاری سیزده ساله را بازداشت کرد
"دانشگاه ایرانیان" با وجود لغو مجوز آغاز به‌کار می‌کند.
دادگاه اتحادیه اروپا حماس را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد.
حضور اتباع افغان در استان مازندران «ممنوع» اعلام شد
پوتین: به توافق هسته‌ای با ایران خیلی نزدیکیم
وضعیت روحی سهیلا جورکش بعد از انجام ۲۲ عمل جراحی نامناسب است
عضو مجلس: در جمهوری اسلامی فساد و رشوه و اختلاس به نوعی هنجار تبدیل شده است
مخالفت صریح با برنامه اتمی ایران در همایش هسته‌ای دانشگاه تهران
دو عضو دولت روحانی از افشای «مصوبات به کلی سری» ایران خبر دادند
گفت‌وگوی منتشر نشده با آیت‌الله منتظری؛ 'رئیس ساواک برای آیت‌الله خمینی پیغام داده بود'+ ویدیو
مرور روزنامه‌های صبح تهران؛ پنجشنبه ۲۷ آذر
نقشه شوم خواستگار قلابی با حلوای مسموم
«من همراه تو خواهم بود»؛ هشتگ هم‌بستگی استرالیایی‌ها با مسلمانان.
حریف پرسپولیس می‌خواهد با مهاجم تاتنهام به تهران بیاید/ لخویا قطر آده‌بایور را می‌خواهد
تلاش ناکام دو مردجوان برای اسیدپاشی به صورت دخترجوانی که مدیر اجرایی شرکت شان بود
وزارت ورزش و آخرین گزینه موجود / هدایتی در یک قدمی بازگشت به پرسپولیس
کیف‌قاپی‌های 4 دانش‌آموز سوار بر یک موتور
گلر پرسپولیس به دنبال رضایتنامه از پرسپولیس / نیلسون با گسترش فولاد تمام کرد
بشقاب میگو و لوبیا
این گیاه تلخ، شفابخش است
هر صبح؛ یک فنجان چای آویشن
«سالمونلا» چیست؟
علائم کمبود آهن در زنان
آیا کورتون داروی بدی است؟
ادامه ...
دیدنی ها و شنیدنی های روز
مجموعه ویدیوهای کوتاه از حرکات فوق العاده دیدنی که در سال 2014 ثبت شده اند
تحلیل دکتر یوسف اباذری، جامعه شناس و استاد دانشگاه، از موسیقی مرتضی پاشایی و رفتار مردم با آن
سخنانی تکان دهنده از فقر در خوزستان در برنامه صندلی داغ صدا و سیما
نوازندگی با گیلاس های شراب در خیابان
یک درس به یاد ماندنی برای راننده
برج Dom در هلند
حال و روز کتاب در آمریکای امروز.
ده‌ها سال کشمکش آمریکا و کوبا به پایان می‌رسد.
نفرین های زن جوان بر اثر ترس در پارک بازی
میهمانان مادام توسو، از کیم کارداشیان تا مسود اوزیل.
کارشناس مذهبی، داستانی از چشم‌چرانی با ذکر خدا تعریف می‌کند
تصادف دوچرخه سوار با یک آهو در جاده
چشم چرانی مرد , او را از روی تردمیل بر روی زمین انداخت
ساخت پروتز سه بعدی برای سگ معلول و تجربه اولین دویدن با آن
ویدیوی نگاهی به سال 2014 - تهیه شده توسط گوگل
ادامه ...
داغ ترین و پربیننده ترین مطالب
سخنانی تکان دهنده از فقر در خوزستان در برنامه صندلی داغ صدا و سیما (149+)
چشم چرانی مرد , او را از روی تردمیل بر روی زمین انداخت (137+)
وضعیت روحی سهیلا جورکش بعد از انجام ۲۲ عمل جراحی نامناسب است (114+)
ساخت پروتز سه بعدی برای سگ معلول و تجربه اولین دویدن با آن (102+)
اعتراض مسافران یک پرواز به تاخیرها جواب داد؛ بسط نشستند تا خسارت گرفتند (96+)
گفت‌وگوی منتشر نشده با آیت‌الله منتظری؛ 'رئیس ساواک برای آیت‌الله خمینی پیغام داده بود'+ ویدیو (92+)
حضور بی‌روبنده‌ی همسر شیخ سعودی در تلویزیون جنجال برانگیخت. (90+)
تنبیه عجیب دانش آموزان یک مدرسه (87+)
مخالفت صریح با برنامه اتمی ایران در همایش هسته‌ای دانشگاه تهران (83+)
پاسخ رفسنجانی به مصاحبه محمد خامنه‌ای: «سخنان سخیف» (81+)
جنایت فجیع پایان رابطه پنهانی (72+)
«من همراه تو خواهم بود»؛ هشتگ هم‌بستگی استرالیایی‌ها با مسلمانان. (72+)
جشن تولد کوچکترین قربانی اسیدپاشی (71+)
عضو مجلس: در جمهوری اسلامی فساد و رشوه و اختلاس به نوعی هنجار تبدیل شده است (63+)
حضور اتباع افغان در استان مازندران «ممنوع» اعلام شد (60+)
ادامه ...
● خانه ● تبادل نظر پرنیان ● سفارش آگهی ● تماس با ما ● فیلترشکن ● عضویت در سایت
Copyright 2004 - 2014 © IranianUK.com , All rights reserved.