صرافی گاندی صرافی نیاوران
● خانه ● تبادل نظر پرنیان ● سفارش آگهی ● تماس با ما ● فیلترشکن ● عضویت در سایت
زندگینامه کوروش کبیر زندگینامه کوروش کبیر

شنبه 10 می 2008 - 21 اردیبهشت 1387
ُِکوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ، (۵۷۶ - ۵۲۹) شاه پارسی, به‌خاطر جنگجویی و بخشندگی‌اش شناخته شده‌است. کوروش نخستین شاه ایران و بنیان‌گذار دوره‌ی شاهنشاهی ایرانیان می باشد.


● ايران سراي من

زندگينامه كوروش كبير

ُِكوروش دوم، معروف به كوروش بزرگ، (۵۷۶ - ۵۲۹) شاه پارسي, به‌خاطر جنگجويي و بخشندگي‌اش شناخته شده‌است. كوروش نخستين شاه ايران و بنيان‌گذار دوره‌ي شاهنشاهي ايرانيان مي باشد. واژه كوروش يعني "خورشيدوار". كور يعني "خورشيد" و وش يعني "مانند". پاسارگاد: «اى رهگذر هر كه هستى و از هر كجا كه بيايى مى دانم سرانجام روزى بر اين مكان گذر خواهى كرد. اين منم، كوروش، شاه بزرگ، شاه چهارگوشه جهان، شاه سرزمين ها، برخاك اندكى كه مرا در برگرفته رشك مبر، مرا بگذار و بگذر.» تبار كوروش از جانب پدرش به پارس‌ها مي رسد كه براي چند نسل بر انشان, در جنوب غربي ايران, حكومت كرده بودند. كوروش درباره خاندانش بر سنگ استوانه شكلي محل حكومت آن‌ها را نقش كرده است. بنياد‌گذار دودمان هخامنشي, شاه هخامنش انشان بوده كه در حدود ۷۰۰مي‌زيسته است. پس از مرگ او, تسپس انشان به حكومت رسيد. تسپس نيز پس از مرگش توسط دو نفر از پسرانش كوروش اول انشان و آريارمنس فارس در پادشاهي دنبال شد. سپس، پسران هر كدام, به ترتيب كمبوجيه اول انشان و آرسامس فارس, بعد از آن‌ها حكومت كردند. كمبوجيه اول با شاهدخت ماندانا دختر آژدهاك پادشاه قبيله ماد و دختر شاه آرينيس ليديه, ازدواج كرد و كوروش نتيجه اين ازدواج بود. تاريخ نويسان باستاني از قبيل هردوت, گزنفون, و كتزياس درباره چگونگي زايش كوروش اتفاق نظر ندارند. اگرچه هر يك سرگذشت تولد وي را به شرح خاصي نقل كرده‌اند, اما شرحي كه آنها درباره ماجراي زايش كوروش ارائه داده‌اند, بيشتر شبيه افسانه مي باشد. تاريخ نويسان نامدار زمان ما همچون ويل دورانت و پرسي سايكس, و حسن پيرنيا شرح چگونگي زايش كوروش را از هردوت برگرفته‌اند. بنا به نوشته هردوت, آژدهاك شبي خواب ديد كه از دخترش آنقدر آب خارج شد كه همدان و كشور ماد و تمام سرزمين آسيا را غرق كرد. آژدهاك تعبير خواب خويش را از مغ‌ها پرسش كرد. آنها گفتند از او فرزندي پديد خواهد آمد كه بر ماد غلبه خواهد كرد. اين موضوع سبب شد كه آژدهاك تصميم بگيرد دخترش را به بزرگان ماد ندهد, زيرا مي ترسيد كه دامادش مدعي خطرناكي براي تخت و تاج او بشود. بنابر اين آژدهاك دختر خود را به كمبوجيه اول به زناشويي داد. ماندانا پس از ازدواج با كمبوجيه باردار شد و شاه اين بار خواب ديد كه از شكم دخترش تاكي روييد كه شاخ و برگهاي آن تمام آسيا را پوشانيد. پادشاه ماد، اين بار هم از مغ ها تعبير خوابش را خواست و آنها اظهار داشتند، تعبير خوابش آن است كه از دخترش ماندان فرزندي بوجود خواهد آمد كه بر آسيا چيره خواهد شد. آژدهاك بمراتب بيش از خواب اولش به هراس افتاد و از اين رو دخترش را به حضور طلبيد. دخترش به همدان نزد وي آمد. پادشاه ماد بر اساس خوابهايي كه ديده بود از فرزند دخترش سخت وحشت داشت، پس زاده‌ي دخترش را به يكي از بستگانش هارپاگ، كه در ضمن وزير و سپهسالار او نيز بود، سپرد و دستور داد كه كوروش را نابود كند. هارپاگ طفل را به خانه آورد و ماجرا را با همسرش در ميان گذاشت. در پاسخ به پرسش همسرش راجع به سرنوشت كوروش، هارپاگ پاسخ داد وي دست به چنين جنايتي نخواهد آلود, چون يكم كودك با او خوشايند است. دوم چون شاه فرزندان زياد ندارد دخترش ممكن است جانشين او گردد, در اين صورت معلوم است شهبانو با كشنده فرزندش مدارا نخواهد كرد. پس كوروش را به يكي از چوپان‌هاي شاه به‌ نام ميترادات (مهرداد) داد و از از خواست كه وي را به دستور شاه به كوهي در ميان جنگل رها كند تا طعمه‌ي ددان گردد. چوپان كودك را به خانه برد. وقتي همسر چوپان به نام سپاكو از موضوع با خبر شد, با ناله و زاري به شوهرش اصرار ورزيد كه از كشتن كودك خودداري كند و بجاي او, فرزند خود را كه تازه زاييده و مرده بدنيا آمده بود, در جنگل رها سازد. ميترادات شهامت اين كار را نداشت, ولي در پايان نظر همسرش را پذيرفت. پس جسد مرده فرزندش را به ماموران هارپاگ سپرد و خود سرپرستي كوروش را به گردن گرفت. روزي كوروش كه به پسر چوپان معروف بود, با گروهي از فرزندان اميرزادگان بازي مي كرد. آنها قرار گذاشتند يك نفر را از ميان خود به نام شاه تعيين كنند و كوروش را براي اين كار برگزيدند. كوروش همبازيهاي خود را به دسته‌هاي مختلف بخش كرد و براي هر يك وظيفه‌اي تعيين نمود و دستور داد پسر آرتم بارس را كه از شاهزادگان و سالاران درجه اول پادشاه بود و از وي فرمانبرداري نكرده بود تنبيه كنند. پس از پايان ماجراي, فرزند آرتم بارس به پدر شكايت برد كه پسر يك چوپان دستور داده است وي را تنبيه كنند. پدرش او را نزد آژدهاك برد و دادخواهي كرد كه فرزند يك چوپان پسر او را تنبيه و بدنش را مضروب كرده است. شاه چوپان و كوروش را احضار كرد و از كوروش سوال كرد: "تو چگونه جرأت كردي با فرزند كسي كه بعد از من داراي بزرگترين مقام كشوري است, چنين كني؟" كوروش پاسخ داد: "در اين باره حق با من است, زيرا همه آن‌ها مرا به پادشاهي برگزيده بودند و چون او از من فرمانبرداري نكرد, من دستور تنبيه او را دادم, حال اگر شايسته مجازات مي باشم, اختيار با توست." آژدهاك از دلاوري كوروش و شباهت وي با خودش به انديشه افتاد. در ضمن بياد آورد, مدت زماني كه از رويداد رها كردن طفل دخترش به كوه مي گذرد با سن اين كودك برابري مي كند. لذا آرتم بارس را قانع كرد كه در اين باره دستور لازم را صادر خواهد كرد و او را مرخص كرد. سپس از چوپان درباره هويت طفل مذكور پرسشهايي به عمل آورد. چوپان پاسخ داد: "اين طفل فرزند من است و مادرش نيز زنده است." اما شاه نتوانست گفته چوپان را قبول كند و دستور داد زير شكنجه واقعيت امر را از وي جويا شوند. چوپان در زير شكنجه وادار به اعتراف شد و حقيقت امر را براي آژدهاك آشكار كرد و با زاري از او بخشش خواست. سپس آژدهاك دستور به احضار هارپاگ داد و چون او چوپان را در حضور پادشاه ديد, موضوع را حدس زد و در برابر پرسش آژدهاك كه از او پرسيد: "با طفل دخترم چه كردي و چگونه او را كشتي؟" پاسخ داد: "پس از آن كه طفل را به خانه بردم, تصميم گرفتم كاري كنم كه هم دستور تو را اجرا كرده باشم و هم مرتكب قتل فرزند دخترت نشده باشم". كوروش در دربار كمبوجيه خو و اخلاق والاي انساني پارس‌ها و فنون جنگي و نظام پيشرفته آن‌ها را آموخت و با آموزش‌هاي سختي كه سربازان پارس فرامي‌گرفتند پرورش يافت. هارپاگ بزرگان ماد را كه از نخوت و شدت عمل شاهنشاه ناراضي بودند بر ضد آژدهاك شورانيد و موفق شد, كوروش را وادار كند بر ضد پادشاه ماد لشكركشي كند و او را شكست بدهد. با شكست كشور ماد بوسيله پارس كه كشور دست نشانده و تابع آن بود, پادشاهي ۳۵ ساله آژدهاك پادشاه ماد به انتها رسيد, اما كوروش به آژدهاك آسيبي وارد نياورد و او از را نزد خود نگه داشت. كوروش به اين شيوه در ۵۴۶ پادشاهي ماد و ايران را به دست گرفت و خود را پادشاه ايران اعلام نمود.

jasmin2002 - Germany - goslar
با درود از مطالب جالبتون بسیارسپاسگزارم
شنبه 21 ارديبهشت 1387

parmida-otrish - اتريش - وين
درود بر تو بزرگ مرد ايران كه مايه سربلندي و افتخار ايران و ايراني هستي.
شنبه 21 ارديبهشت 1387

parviz1 - انگلستان - كترينگ
گر نگه دار من آنست که من میدانم.شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. شاید شعر را غلط نوشته ام ولی خوب چهل پنجاه سالی است که یادم میاد یک چنین شعری بود.بهر حال کار خدایی بوده و بس.چون بعد از پیدا کردن نوه خود و آگاه شدن میتوانست کورش را بکشد.پس هم کار خدایی بوده و هم خودش آدم بوده نه ملا.چون ملاهایی برای چند روز بقدرت رسیدن مثل ملا گیلانی ووو فرزند خودشان را کشتند!! حال ببینید با ملت چه کردند!!!
شنبه 21 ارديبهشت 1387

pakzad - ايران - آذربايجان
مي گم بچه ها شما ها به مسلمونا مي گين ريشو و شپشو ولي فراموش كردين كه خود كوروش محاسن داشت تمامي انسان هايي كه تو كتيبه ها هستند ريش دارند جوابتون چيه؟؟؟؟؟ چرا كوروش و در كل هخامنشي ها ريش داشتند ريششون هم با توجه به آثاري كه در تخت جمشيد هستش از ريش خامنه اي هم زياده عجب شپشو بوده!!!!!!!!!!1
شنبه 21 ارديبهشت 1387

parviz1 - انگلستان - كترينگ
پاك زاد ـايران ـآذربايجان.مردم دريا كنارو مردم دروازه غارـــــــــ هر دو عريانند اما اين كجاو آن كجا!!! تو كه تو معني بلند تره و زياده موندي و نميدوني چه فرقي داره چطور ميشه بهت فهموند كه اصل جريان(ريش)چيه!!!! خوب چرا 2500 سال پيش مردان ميگذاشتن؟خوب توجه كن به ريش آنها حتي تو همان مجسمه ها ببين چقدر آراسته و آرايش داشت.ضمنا تو نميداني كه اون موقع نه برقي بوده نه ريش تراشي و نه تيغ ريش زني.در زمان حضرت رسول هم نبوده ولي الان كه هست و ميتوانند حتي اگر نميخواهند با تيغ بزنند با ماشين كوتاه و تميز و مرتب باشند و ببين نظر مردم نسبت به اين خاتمي عوام فريب چقدر فرق ميكند !براي اينكه لباسهاي تميز و مرتب و ريش آراسته مثل بعضي از هنرمندان ميگذارد .منظور از شعر بالا هم اين است اميدوارم بفهمي.
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

ashk2002 - ايران - كرمانشاه
با سلام فقط ايراني اصيل نه اين عربهاي بي اصل ونصب كه ايران را به گند كشيده اند
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

Ario - ايران - اهواز
از مسولين مجترم سايت خواهش مي كنمّ pakzad - ايران - آذربايجانّ رو ايگنور كنند تا بفهمه اگه كسي تو مملكتي مهمان هست نبايد به مقدسات كشور ميزبان توهين كنه...به اميد خدا در آينده نزديك همه شما پانتركا رو ميريزيم بيرون از خاك آريايي.
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

عبدالعلي خان - هند - آگرا
pakzad - ايران - آذربايجان
ما به خاطر ريش با آخوند بد نيستيم و به خاطر ريش با كوروش خوب نيستيم به خاطر حرامزادگي و وطن فروشي آخوند باهاش بديم و به خاطر مهرورزي و ميهن پرستي كوروش باهاش خوبيم. ريش چه ربطي به اين ها داشته؟ البته تو كه مال خاك پاك آذربايجاني مجوز سر خودي يعني جواز داري هرچي مي خوايي بگي پس حرفات رو زيادهم نبايد جدي گرفت.
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
pakzad - ایران - آذربایجان
شما ایرانی نیستی چطور می تونین از ادم به اون بزرگی و ازاد منشی حرف بزنید؟ گرچه گستاخی و بی ادبی افرادی مثل شما چیزی از نویسنده ی منشور ازادی انسانها کم نی کنه. شما از جای دیگه ای ناراحت هستین طرز فکر و کارنامه ی کارهای که کورش بزرگ در مدت زندگیشون داشتن و چگونگی برخورد این ادم بزرگ در جنگها رو با مسلمونها مقایسه کن جوابتو می گیری.
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

عبدالکوروش1 - ايران - كامبادن
pakzad - ايران - آذربايجان
متاسفانه در 2500 سال پيش ژيلت اختراع نشده بود
شما در كدام كتيبه باستاني و در كجاي جهان مردان را بدون محاسن ديدي كه به ايراني ها خورده مي گيري ؟
در اسلام اصلاح محاسن با تيغ حرام است كه شامل حال تمام مسلمانان در تمام دوره هاي زماني ميشه اما در ايران باستان هيچ اجباري به داشتن ريش نبوده
شپشو هم جد خونخوارت چنگيز مغوله وقتي اسم كوروش كبيرو مياري دهنتو اب بكش
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

kkeyone2 - ايران - بندر عباس
با درود
عجیب اینه که اینجا سر و کله دو عرب دوست...عزیز پیدا نیست منظورم با نوی با طهارت دندی ..!!و mamal_deshne - انگلیس - لندن
...
در ضمن از اقای پاکزاد که به قول خودش مدرن شده و میخواد ادای پان ترکیسمی در بیاره بهش یاداوری میکنم ترک ایرانی که اذری ها باشند با بی ناموس های ترکیه ای فرق دارند فقط زبانشون یکسانه مثل افغانی و ایرونی که زبون هر دو فارسی هست .....ایران تشکیل شده از تمام اقوام و بهتره همه به نیاکانمون احترام بذاریم تنها یه طایفه غریبه هستند و ان هم عرب جماعته !!پس خودت رو همسطح یه عرب خاین نکن ....در مورد سوالت : میتونم جواب بدم چون تیغ ریش تراشی مثل حالا در 2700 سال پیش نبود !!!
ولی من چند سوال از تو دارم : اگه در دوران جدید یه پیرمرد به یه بچه میل جنسی داشته باشه بهش نمیگند بچه باز یا نام علمیش پدوفیلیا ؟ پس چرا پیامبر اسلام در سن 53 سالگی به یه دختر کوچولوی 9 ساله بند کرد ؟ تازه ما میدونیم که پیرمرد 53 ساله اون موقع درب وداغونتر از مرد 70 ساله الان بود و دختر بچه 9 ساله اون موقع به دلیل تغذیه غیر مناسب تر کم رشد تر از دختر بچه عرب الان ! .....
سوال بعدی: پیامبر اسلام چرا با بردگی مخالفت نکرد ؟ و بر خلاف تمام دینهای دنیا سعی نکرد با این موضوع مقابله کنه و حتی خودش برده داشت ؟
سوال سوم : چرا پیامبر اسلام به انزوا و غار رفتن علاقه داشت و یه مرتبه ادعای پیامبری کرد ؟
در علم جدید این جور ادما رو میگند اسکیزوفرنی .....شما چی میگی ؟
سوال چهارم : چرا پیامبر با اینکه پدربزرگش کلید دار بتکده بود و این بتکده تا پس از اسلام باقی مونده بود و در اون بتهای لات - حبل - عظی نگهداری میشده حالا مسلمونا جنبه بتکده بودن اون رو میذارند کنار میگند کلید دار خانه خدا !!! و تازه در زمان بت بودن این محل سنگ حجر الاسود رو که پیامبر نصب کرد کلی مورد افتخار مسلمین هست !

سوال پنجم : چرا هر جا پیامبر کم میاورد قران به نفعش ایه از خودش در وکرد ؟!!!
سوال ششم : میگند معجزه پیامبر این بود که یهو با سواد شد !!! چرا هیچ چیزی رو خودش ننوشت .....حتی قران در زمان عمر جمع اوری شد ( یعنی حافظان خوندند و بعضی نوشتند !) پس سوادش کجا بود ؟
سوال هفتم : میگند اسلام با زور به ایران اورده نشده !! .....تو تاریخ ذکر شده که علی در یک روز 700 تن رو گردن زد به امر پیامبر !! یعنی هر دقیقه یکی و حدود 12 ساعت !!!! اینی که به همشهریا ی خودش رحم نکرد ....دمش که عمر باشه به غیر عرب رحم کرد ؟ ..... پس کتابامون چی شد ؟ حتما میگی اصلا کتاب نداشتیم !! و قتی هزاران سال قبل از اسلام تاسیساتی مثل سد و اثار تاریخی مهم تو ایران بود که هنوز پا برجاست چطور بود که دانش مکتوبی و جود نداشت ؟
............شما دوست عزیزم هزاران سوال بیش از من میتونید پیدا کنید که تابو شده
و کسی به خودش اجازه پرسیدن نمیده ........
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

iroony - ایران - تهران
pakzad - ايران - آذربايجان ...دوست عزيز هيچ وقت اينقدر تند با تاريخ ايران برخورد نكنيد....كسي به خاطره محاسن آخوندها به آنها خرده نميگيرد...المحاسن زينت الرجل....حتي اگر دقت كني رفسنجاني كه ريش ندارد و به عبارتي كوسه است بسيار بيشتر مورد تحقير قرار ميگيرد....ريش اگر وسيله اي براي كسب درآمد شود بد است...
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

iran zamen - نروژ - روگنان
pakzad - ايران - آذربايجان.خيلي دوست دارم بدانم چند سال داري چون خيلي بچه گونه در باره ريش نوشتي.بعد در باره تاريخ گذشته ايران حرفي نزن كه مي گويم نسل شما ها از چه قومي است.
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

ezatdf - ايران - تهران
من پيشنهاد مي كنم همه دوستان كتاب تاريخ ايران باستان نوشته حسن پيرنيا ترجيحا چاپ اول ( فكر مي كنم سال 1315 بوده باشد) را گير بياوريد و بخوانيد بسيار كتاب جذابي است كه مطلب فوق فقط گوشه اي از اين كتاب است. دراين كتاب وقايع ايران باستان از زندگي كوروش تا جنگهاي ايران و روم و يونان و مصر با استفاده از منابع معتبري نظير هردوت, گزنفون, و كتزياس جمع آوري شده است.
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

ali baba - ايران - انديمشك
درود برپادشاه پارس.اگه ياداين عزيزان نبود خيلي وقت پيش ازدست اين ملاهادق مرگ شده بوديم.زنده بادايران پاينده بادايراني
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

بلوچ مظلوم - ايران - زاهدان
كورش بخواب احمدي نژاد بيدار هست
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

kasrino - پرشيا - پارسه
پاكزاد حرف دهنتو بفهم.پانتركان بي هويت كارشون به جايي رسيده كه به پدر ايران توهين مي كنند.برو تو صحراي گبي زيارت جد بزرگوارتون.نه اينكه اون كت و شلوار روبرتو كاوالي مي پوشيده و ريشش رو با براون ميزده(اووو راستي زرد پوستاي ترك كوسه هستند)!!!كار يك سري از تركها شده جعل تاريخ.تاريخ پر افتخار ايران هخامنشي اشكاني ساساني رو غير واقعي ميدونن بعد براي خودشون شاهان نالايق قاجار و سلاطين خونريز مغول رو با ابهت با فرهنگ و با قدرت ميدونن.جوك اينه كه ميگن تو ايران 35 ميليون نفريم.حرفاي پورپيرار ديوانه رو كردن آيه هاي قرآن.بعد اسناد تاريخي در مورد تمدن پارس رو كه در تمام موزه هاي جهان وجود داره و كتابهاي متعدد مورخان صاحب نام و تثبيت شده اي مثل گزنفون رو نمي بينن.
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

pakzad - ايران - آذربايجان
جوابیه به تمامی منتقدان با ادب و بی ادب و با منطق و بی منطق و وحشی و غیر وحشی و خرافاتی و غیر خرافاتی :
اولا نظر من یه سوال بود و می خواستم اطلاعاتی در این زمینه کسب کنم که با کوته فکری شما عزیزان فعلا به سرمنزل نرسیده ام
ثانیا کنایه من از اونایی بود که به خاطر ریش از روی جهالت و احمقی به مسلمونا کثیف و شپشو و .. می گن و خرده می گیرن
ثالثا من درباره تاریخ ایران تندی نکردم فقط گفتم می شه برام بگید که چرا هخامنشی ها هم ریشو بودند
رابعا ریش زینت مرد هستش و اکثر هنرمند ها و آدمای بزرگ هم دارن و من هم از ریش گذاشتن واسه پاچه خواری واسه آخوند جماعت و کسب شغل های دولتی متنفرم
در ضمن نکنه در زمان پیامبر هم ژیلت اختراع شده بود؟؟؟
kkeyone2 - ایران - بندر عباس به سوال های تو هم جواب می دم که واقعا مضخرف و مضحکه
zartosht's girl - هند - بنگلور
شما مسلما و متناسبا با نظرتون عقل کوچیکی داری و خیلی هم بی ادبی
iran zamen - نروژ - روگنان
مطمئن باش که خیلی بزرگتر از تو هستم البته اینو با توجه به نظراتی که می دی می گم لطفا؟ مشق هاتو بنویس....
شمشیر و خنجر که بود واسه نظافت هخامنشی ها نداشتن؟؟؟ که نظافت کنن؟؟؟؟ پس دوستان بیخودی واسه ریش خرده نگیرن گر چه خودم علاقه ای به ریش ندارم و تا به امروز هم جز در مواردی که درس یا شغلم مانع بود همیشه صورت مبارکم عاری از هر گونه مو بود
iroony - ایران - تهران
دوست خوبم که فکر کنم از همه اینا سرتری من هیچ نقدی در مورد تاریخ نکردم من طبق مشاهده ای که از تخت جمشید و آثار هخامنشی داشتم همه اونا رو دارای محاسن که زینت مرد هستش دیدم و از دوستان می خواستم اطلاعاتی در این زمینه کسب کنم که با کج فهمی اونا فعلا به جایی نرسیدم
عبدالکوروش1 - ایران - کامبادن
وقتی تو اجازه توهین به منو می دی معلومه که اجداد افغان تو هم وحشی و بی ادب و بی تمدن بودند مغول هم اجداد خودتو امثال ...تو هستش(من دوست ندارم همچین حرف هایی بزنم ولی اینو خودت می خوای تو با توهین به من مقدمات توهین به خودتو فراهم می کنی یه کمی عاقلانه فکر کن اگه ادعای ایرانی بودن داری)
عبدالعلی خان - هند - آگرا
دوست خوبم خیلی ها با ریش مسلمونا مشکل دارن و نقطه مقابل من آدمای احمقی مثل اونا هستند پس شایسه شماست که حرف های منو به قوا خودتون جدی نگیرید در ضمن همین جوری نگین اینا حروم زاده هستند همین کارا رو می کنین که به شما ضد بشری و بی ادب و تروریست می گن لطفا منطقی بگو درسته که شما هم مثل من از آخوند جماعت خوشت نمی یاد(نه از همشون) ولی دلیل نمی شه دهنمون رو به چرت و پرت گفتن باز کنیم انسان شایسته اینا نیست
Ario - ایران - اهواز
نظر شما مخالف و متناقض با تمام اصوا مدنی و انسانی و اخلاقی و آزادی بیان هستش ما ایران رو دوشادوش سایر ملت های ایرانی ساخته ایم واسش مثل همه اقوام شهید دادهایم و تا آخرین توانمون با غیرتمون که تو و امثال تو اصلا نداری پشت ایران هستیم و نمی ذاریم یه اجنبی ضد ایرانی به کشور تجاوز کنه ((چو ایران نباشد تن من مباد)) بهتره ... کنی صحرای عربستان مهمونه خیلی پر رویی هستش کنگر می خوری لنگر می ندازی
parviz1 - انگلستان - کترینگ
فکر کنم جواب تو رو هم در لابلای اینا داده باشم البته تو که خیلی پرتی
در آخر:
یاشاسین ایران
يكشنبه 22 ارديبهشت 1387

zartosht's girl - هند - بنگلور
pakzad - ايران - آذربايجان
از نظرها ثابت شده كي عقلش كوچيكه نياز به گفتن نيست. بي ادب هم كسي هست كه به فرهنگ يه كشور توهين مي كنه. اين بار اول نيست من نظرهاي شما كه در باره ي ايران و فرهنگش هست رو خوندم . وقتي همه ي اونارو بذارين كنار هم معلوم مي شه كه شما با ايران و فرهنگ ايراني مشكل دار ي.
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

kkeyone2 - ايران - بندر عباس
اقای پاکزاد سابق ( قبل از اویزون شدن به ...پان ترکیسم استانبولی )
خودتو .... دادی با این جوابات !!! من مطمئنم تو اذری هم نیستی ......فوقش یه .... که نمیدونه از کجا اومده ....
البته من بهتره جواب ادمای .....رو ندم ......راستی تو بندر به امثال تو میگند دانشجویان دانشگاه حاجی موچو !!! یه بندری پیدا کن تا برات ترجمه کنه خمار نمونی !!1
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

pilapila_girl - ایران - تهران
کجاست اون آقای نسبتا محترمی که می گفت کبیر هیچوقت لقب کوروش نبوده و همیشه لقب رضاشاه بوده و جالب این که به خاطر همین موضوع منو چندین بار بی سواد خطاب کردن
.من دیگر حرفی ندارم
روز خوش
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

khosro_30 - ایران - تهران
zartosht's girl - هند - بنگلور
خانم من تا حالا نظر ندادم ولی اکثر کامنت های شما رو خوندم
شاهد بودم که شما از ابتدای عضویتتون در اکثر کامنت هاتون به بیشترین چیزی که توجه داشتین مذهب هموطناتون بوده و به کمترین چیزی که توجه داشتید نقطه اشتراک ایرانی بودن همین هموطنان
اگه ما تو ایرانیم که به خوبی و خوشی داریم کنار مسلمون ها زندگی می کنیم و نه ما با اونا مشکل داریم و نه اونا با ما ، حالا اینکه چرا شما از اون ور دنیا با مذهب هموطناتون مشکل دارید خدا می دونه !
پس خواهش می کنم با گذاشتن اسم ایرانی و ایران دوست روی خودتون آبروی ما ایرانی ها رو نبرید
یک ایرانی واقعی هیچوقت بین هم وطناش به خاطر مذهبشون خط جداکننده نمی کشه
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

تنهاترين - ايران - تهران
پاكراد آذربايجان
فرق كوروش و امثال اون با ملاهاي شپشوي الان اينه كه اونا حموم مي رفتن اينا نمي رفتند
در ضمن منظور ما از شپشو بودن باطن اوناست نه ظاهرشون !!!!
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

ARTEMIS-SW - سوئد - مالمو
pakzad - ايران - آذربايجان
فقط ميتوانم بگويم ننگ بر تو نوكر بگانه كه مثل پورپيرار كثيف از هر فرصتي براي كوبيدن ايراني استفاده مي كني عجيب نيست تو از 2 جا تغذيه مي شوي 1.ملا..2..از جبهه ي پانتوركيستها.... ولي بدان ايران نخواهد مرد.اربابت ملا و علي اوف چرا......
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

kkeyone2 - ايران - بندر عباس
اقاي پاكزاد
از غلطهاي املايي شما ميزان سواد شما كاملا مشخصه خودت رو پان تركيسم ميدوني ولي خداييش اصلا به جز احساسات كودكانه هيچ فهمي از اين مقوله داري ؟ همه جا شعار وا تركا سر ميدي ......انگار كه به بقيه ايرونيها ظلم نميشه و تنها تركها در اين كشور مورد ظلمند ....اصلا سر كرده اين نظام فاشيستي كه از شماست ...ديگه حرفت چيه ؟
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

iroony - ایران - تهران
pakzad - ایران - آذربایجان ...دوست عزیز....در دوره هخامنشی اتفاقا برعکس گفته یکی از دوستان وسیله ای بوده تا ریش را کاملا سه تیغه کرد و حتی در کتیبه ها مشخص است که بعضی افراد کاملا بدون ریش هستند...در زمان هخامنشیان نیز ریش نشانه ی مردانگی بوده و هنوز هم اگر دقت کنید کسی که ریش انبوهی دارد در داستانها یا اساطیر یک ادم دانا یا یک جنگجوی شجاع هست...و همیشه ریش مردان با یال شیر نر مقایسه میشود...وحتی رستم نیز که نماد مردانگی بود ریشهای انبوهی داشت....
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

kkeyone2 - ايران - بندر عباس
من نميدنم واسه چي عرب نژادا و تركا مينالند !! رهبر اين مملكت حضرت ايه ال..خامنه اي عمامه سياهش نشونه عرب بودنشه ...و اسم فاميل و زبانش نشونه ترك بودنش ..... حالا ما بايد مدعي باشيم يا شما ؟
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

chelsea karate club - انگلستان - لندن
پاکزاد !
امیدوارم که از مطالب هموطنان درس عبرت گرفته باشی.من اگر جای تو بودم با جملات زیبا تری عذر می خواستم و احترام به تاریخ اجدادی مان رابه شیوه در خور یک ایرانی بجای می اوردم. مردم ایران زمین در مورد خاک و بوم خویش مقتدر و یکصدا هستند. متاسفانه در نوشته هات جز فحاشی و مطالب کذب نقطه ملموسی دیده نمی شود!
دوشنبه 23 ارديبهشت 1387

عبدالکوروش1 - ايران - كامبادن
pakzad - ايران - آذربايجان
جد من همونيه كه تمام دنيا ستايشش مي كنن وقتي شما به اجداد ما توهين ميكني توقع نداشته باش از اين بهتر باهات برخورد كنيم
متاسفانه اطلاعات شما از تاريخ در سطح كتاب چهارم دبستان هم نيست شما كه هخامنشيان كه اولين مخترعان عطر و مواد زيبا كننده بودند اولين كساني كه از سيستم فاضلاب در شهراشون استفاده كردند شپشو ميدوني من به تو چي بگم ؟ لياقت شما همون اعرابي هستند كه به دليل كمبود اب و نبودن سنگ و كلوخ بعد از قضاي حاجت ماتحت همديگرو ليس مي زدند
قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري خر چه داند قيمت نقل و نبات
سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1387

iroony - ایران - تهران
kkeyone2 - ايران - بندر عباس .....ظلم به همه ميشود اما به تركان و ديگر اقوامي كه زبان مادريشان نيست بيشتر ظلم ميشود.....به زبان مادريشان اهميت داده نميشود و وقتي به زبان كسي توجه نشود اون فرد در دوران تحصيل از فارسها عقب ميفتد چون بايد هم نوشتن ياد بگيرد هم زبان ديگري اونهم در مملكت خودش نه جايي غريبه همين باعث ميشه اقوام غير فارس عقب بيفتند از فارسها و در نتيجه كمبود سواد باعث محروميت آنها شود و همانطور كه ميبينيد مناطق غير فارس تماما عقب تر از مناطق فارس نشيني همچون اصفهان شيراز يا مشهد هشتند....
سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1387

salem - هند - پونا
kkeyone2 - ايران - بندر عباس
دوست عزيز شما با pakzad - ايران - آذربايجان مشكل داري چرا سوزنت گير كرده رو پيامبر اسلام؟ اين پرت و پلاهايي رو كه شما نسبت به پيامبر اسلام ميگيد مال شما نيست مثل..... داري مزخرفات ديگرون رونقل ميكني. اگه ازاده اي بايد بدوني كه توهين كار انسان ازاده نيست. در ضمن اين مزخرفات تورو صدها سال قبل همكيشانت پرسيدن و صدها جلد كتاب در پاسخشون نوشته شده و جالب هم اينه كه بعضا خوددشمنان پيامبر دست به قلم شده و پاسخ مزخرفاتشون دادند من به شما نميگم كتابهاي محققين اسلامي رو مطالعه كن چون ميدونم تعصب بيجا و جهالت و فقر سواد شمارو از پزيرفتن وقايع تاريخي باز ميدارد اما خواستي ميتوني به نوشته هاي همكيشات مثل : تمدن اسلام نوشته گوستاو لوبون ويا محمد پيامبري كه از نو بايد شناخت نوشته كنستان ويرجيل گئور گئو كشيش رومانيايي يا كتاب عذر وتقصير به درگاه قران ومحمد و كتابهاي ان ماري شيمل و غيره مراجعه كني. دوست نابخرد از اين دست نوشته ها بسيار است اما مجالي براي بيانان نيست و ميدونم كه جهل و تحجر فكري به شما اجازه نخواهد داد كه در مورد ابرمرد تاريخ بشريت عاقلانه انديشه كنيد چون عقل شما در حد درك ان نيست. اميدوارم روزي از اين بردگي فكري رها شده ازاده باشي.
يك سخن هم با هموطنان عزيز دارم و اون اينكه شايد اكثر شما مطلع نباشيد كه در قران سوره اي هست به نام سوره كهف ؛ دراين سوره خداوند متعال داستان يكي از بندگان صالح خودش به نام ذوالقرنين{ كه البته اين صفتشه به معناي صاحب دو شاخ تعبير از حكمران مشرق و مغرب يا يگانه حكمران زمين} را بيان ميكند و مي فرمايد : ما اورا در زمين قدرت داديم و هر نوع وسيله به او اعطا كرديم در اين سوره به صورت خلاصه داستان لشكر كشي هاي اين بزرگ مرد بيان ميشود و از او به عنوان بنده اي برگزيده و نيك كردار ياد ميشود . نظر بسياري از مفسرين اين است كه اين شخص همان كورش كبير است وبا توجه به شواهد تاريخي كه اينجا محل بسط ان نيست اين نظر از همه ديدگاهها به نظر ميرسد درست تر باشد.
زنده باد ايران سرفراز بادايراني
سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1387

salem - هند - پونا
كورش كبير همان ذوالقرنين است كه در قران ازوي به عنوان پادشاهي مقتدر و بنده اي نيك كردار ياد ميشود.
سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1387

عبدالعلي خان - هند - آگرا
پاکزاد آذربایجانی
هیچکس به ماها تروریست نگفته مگر ترکزاده ای مثل تو. اتفاقا همه دنیا دارن به آخوندای تخم شیطان تروریست میگن. ببین چه گندی زدن که خاتمی هم گفته منظور امام از صدور انقلاب ایجاد انفجار در خارج نبود. (که البته بود ...). ولی همه دنیا .... چنگیز چی می گن؟ ..... مرگ بر آخوند و اسلام - درود بر روان پاک کوروش و شاهنشاهان هخامنشی و پهلوی.
سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1387

amir3pich - سوئيس - لوزان
مملكت غارت شده شما ها با هم ميجنگيد زنده باد بزرگ مرد ايران
سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1387

apple - ايران - تهران
به مردي که ملک سراسر زمين نيرزد که خوني چکد بر زمين . درود بر كورش كبير
چهار‌شنبه 25 ارديبهشت 1387

kkeyone2 - ايران - بندر عباس
با درود خدمت دوست عزیز iroony - ایران - تهران
شما درست میگی و اینکه به مردم کشورمون خصوصا اقلیتها ی مذهبی یا مرز نشینان توجه لازم نمیشه ولی باور کن داستان فارس و بلوچ و ترک نیست اینها فقط کمی ( گفتم کمی نه بیشتر ) سعی میکنند تو تهران صدایی بلند نشه و با تهرونیا مماشات میکنند برای سایرین هم تره خورد نمیکنند ....همه مردم ما یه طرف یه مشت عرب فلسطینی و لبنانی هم یه طرف ....اقلیتهای مذهبی رو هم که نجس میدونند ! خواستم بگم ایران با تمام ایرونیا زیباست با ترک کرد بلوچ و فارس .....و همه باید دشمن اصلی خودمون رو گم نکنیم دشمنی که نه ترک نه کرد نه بلوچ نه ترکمن و گیلک و ....رو بهش رحم نمیکنه !!
جناب salem - هند - پونا
سالم هستی یا جاسم ......همونقد میدونم که هی از علم و دانش و مطالعه گفتی و چند تا کتاب رو هم ردیف کردی ولی جانم تو که منو نمیشناسی پس از کجا میدونی که من از تو بیسوادترم ....ترجیح میدادم به جای تمام اینا جواب سوالاتم رو میدادی !! در ضمن سوزنم به پیامبر اسلام گیر نکرده .....ولی این رو میدونم که تو اسلام بیش از هر چیز ..اقتلو ... گفته شده تا هر چیز دیگه ! تنها دینی هست که پیامبرش تا این حد جنگ کرده ....غنیمت گرفته ....ادم کشته ...زن گرفته ....و تنها دینی هست که سایرین رو که مسلم نیستند نجس دونسته !! تنها دینی هست که رفتار پیامبرش مثل پادشاهان کشور گشا بوده ....حتی حکومت رو موروثی کرده ....با کلامی از جانب خدا همون رو خواسته که فرعون میخواسته و خودش رو مسلط بر همه امور یک فرد دونسته ....حتی سخن با خدا رو به عربی محدود کرد......اینکه ذوالقرنین همان کوروش هست یا خیر در اعمالشون چیزی که نشونه احترام به قوم ایرانی باشه دیده نشده ....
خدا پدر بیل گیتس رو بیامرزه !! اگه حکام ایران از اینترنت و جهانی شدن اطلاعات نمیترسیدند و میخواستند اصل اسلام رو بجا بیارند هر روز باید شاهد دست و پا بریدن و حد زدن و کشتن میشدیم ....و ضع زنان ایرانی هم اگه با اسلام واقعی تطبیق پیدا کنه از دوران طالبان در افغانستان هم اوضاعشون در ایران بدتر میشد!!
چهار‌شنبه 25 ارديبهشت 1387

kkeyone2 - ایران - بندر عباس
جاسم - هند - پونا !!
یه چیز یادم رفت مثل اخوندا اینهمه کتاب بلغور کردی و مثلا از ....یکی از نویسندگان شهیر ....کتاب معروف و....گفتی ولی اخرش جوابای منو ندادی .....خوب نمیخواد اینقد سرتو درد بیاری همه میدونیم که اسلام واقعی همون اسلام طالبانی هست و لا غیر .....کشورهای مثل ایران - مالزی - هند - .... و برخی از کشورهای اسلامی به اسلامی عشق میورزند که با نفس اصلی اسلام متفاوته و در واقع به تناسب این کشورها تغییر ماهیت پیدا کرده ....وگرنه اسلام واقعی در تحمل تو هم نبود ...چون دنیا رو تو شیکم و زیر شیکم برات خلاصه نویسی میکرد وووو....ضمن اینکه بایستی زنای خاندانت رو هم میذاشتی تو دکور و برا بیرون بردنشون میکردیشون تو کیسه !!
بهت پیشنهاد میکنم جهت اشنا شدن با اسلام واقعی بخش مذهب و عرفان همین سایت رو یه نگاهی بندازی و جای دوری هم نمیخواد بری .....این همه کتاب رو هم نمیخواد به رخ ما بکشی ....من با زبان ساده با خودت حرف میزنم که بفهمی ولی باور کن اونقدی که تو فکر میکنی مخاطبت بیسواد نیست جانم !!
چهار‌شنبه 25 ارديبهشت 1387

fxquantum - ايران - تهران
سلام به مقام بزرگ شاهنشاه کبیر کوروش.
من نمی دونم کسایی که میان به ریش کوروش گیر می دن سرشون به کجا بنده! ولی نظر من اینه که سرش تو آخور همون سپاهیان گوساله پاسدار بزغاله هستش که بعد از انقلاب می رفتن تو تخت جمشید مواد منفجره کار می زاشتن که چی؟ اثار سلطنت باید از بین بره ...!!!
ولی من یه سوال واسم پیش اومده که خیلی دوست دارم کسی که اطلاعات درست داره جواب بده.
به نظر من کوروش یک اشتباهی کرد که الان ما داریم چوبشو می خوریم.
چرا این پادشاه بزرگ که وسعت ایران رو به نصف آسیا آفریقا جنوب اروپا و... کشوند با یک لشگر قدرتمند نرفت و عربها رو نابود نکرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چهار‌شنبه 25 ارديبهشت 1387

arian boy - ایران - پارسه
دستور دادم تا مرا بدون تابوت و مومیایی دفن کنند تا اجزای بدنم ذره ذره خاک ایران را تشکیل دهند
پنج‌شنبه 26 ارديبهشت 1387

kamran1955 - ايران سرزمين جاودان - تهران شهر ياران
درود بر كوروش بزرگ.
پنج‌شنبه 26 ارديبهشت 1387

pakzad - ايران - آ‌ذربايجان
پسرم آدم به بابا بزرگش که حمله نمی کنه
یا اصلا اگه نتونه که پاشو از گلیمش بلند نمی کنه
پنج‌شنبه 26 ارديبهشت 1387

Facebook Twitter Contact us RSS
www.IranianUK.com
دویچه وله
تحصیل در انگلستان - آمریکا

جدیدترین مطالب سایت
دیدنی ها و شنیدنی های روز
داغ ترین و پربیننده ترین مطالب
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی
اخبار سینما و موسیقی
اخبار ایرانیان خارج از کشور
حوادث
عکسهای دیدنی
ویدیو کلیپ
دانلود فیلم
دانلود موزیک
فیلم ایرانی
دختران پسران و مسائل جنسی
پزشکی و سلامتی
علمی و دانستنیها
مقالات
داستان
روانشناسی
خانواده و زندگی زناشویی
تاریخی فرهنگی و هنری
زنان
مد آرایش و زییایی
تغذیه رژیم و گیاهان داروئی
آشپزی
مذهب و عرفان
طنز و جوک
کتاب و شعر فارسی
ایران سرای من
انواع فال طالع بینی و تعبیر خواب
روزنامه ها و مجلات
کامپیوتر و دانلود نرم افزار
رنگارنگ
راهنمای زندگی در خارج از کشور
تحصیل در خارج از کشور
مهاجرت
کودکان
امکانات
خانه
تبادل نظر پرنیان
سفارش آگهی
تماس با ما
فیلترشکن
عضویت در سایت
RSS
آگهی های متنی
عکس - ویدیو - سرگرمی
تحصيل در آمريكا
ادامه تحصیل در انگلستان
کالج های زبان در انگلستان
طراحی حرفه ای وب سایت
کنترل پنل کاربران
عضویت در سایت
تغییر کلمه عبور
تغییر دیگر مشخصات
جستجو در ایرانیان انگلستان
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
دوره های تضمینی آموزش زبان انگلیسی
صرافی سمیانی
صرافی کاسپین
رایان یوکی
صرافی اطلس
صرافی موج
صرافی پرآرا
صرافی سیمرغ
دویچه وله فارسی
ادامه تحصیل در انگلستان
طراح وب سایت
راهنمای مشاغل ایرانیان
کتاب فروشی نما
صرافی گاندی
فیسبوک رایان یوکی
رایان یوکی
اين سايت هيچ گونه مسئوليتي را در قبال آگهي ها نمي پذيرد
جدیدترین مطالب سایت
واکنش انتقادی عموی مرتضی پاشایی به اظهارات اباذری.
وزارت کشور ایران: اقامت اتباع افغان در ۹ استان ممنوع است
روایت زنان ایزدی از داعش و بردگی جنسی
توزیع بزرگترین طبخ نذری دنیا پس از هشت ساعت به پایان رسید + عکس صف آش
نماینده ولی فقیه در سپاه: تبعیت از ولی فقیه باید بدون چون و چرا باشد.
برخورد یک کامیون حمل زباله با عابران پیاده در مرکز گلاسگو
ویکی‌لیکس: جاسوس‌های سیا با مدارک جعلی در اروپا سفر می‌کنند
کندن قبر برای «شهدای گمنام»‌ در مشهورترین میدان گردشگری یزد
یک «فعال فیس‌بوکی» در ایران به ۲۰ سال زندان محکوم شد
تشکر بشار اسد از حمایت حکومت و رهبر ایران
داووداوغلو: اروپا مبارزه کثیفی را علیه ترکیه آغاز کرده است.
علی لاریجانی: حمایت ایران از سوریه برای این بود که برخی در منطقه قلدربازی درنیاورند
مرور روزنامه‌های صبح تهران؛ دوشنبه اول دی
مرگ پدر و پسر در درگیری فامیلی
واکنش فوتبالی‌ها به درگذشت مرتضی احمدی
کشف شکاف‌های امنیتی عمیق در فرودگاه فرانکفورت آلمان.
دستگیری صد معلم معترض به اسلامی شدن نظام آموزشی در آنکارا.
صاحب رتبه تک رقمی کنکور چگونه به یک کلاهبردار اینترنتی تبدیل شد؟
پیام اینستاگرامی صادقیان: در این شرایط پرسپولیس را تنها نمی‌گذارم/ رفیق نیمه راه نیستم
هتلدار سرشناس در دام کلاهبرداران میلیاردی
بازگشت پسر استقلال به استقلال/قلعه نویی طالب لو را برای دروازه تیمش آورد
قبرهایی به قیمت پنت هاوس
رتبه پنجم ایران در خلاق‌ترین محققان مهاجر آمریکا
گلینه عطایی "روزنامه‌نگار سال ۲۰۱۴" آلمان شد
شواهد علمی در تایید اینکه 'خلق را تقلیدشان بر باد داد'
کشف روغن زیتون شش هزار ساله در اسرائیل
بحران پژوهش در ایران؛ کمبود منابع مالی یا سوء مدیریت
فال روز دوشنبه 22 دسامبر - 1 دی
راننده ای در فرانسه اتومبیلش را به رهگذران کوبید
اتاق فکر آمریکا تصمیم گرفت پیتزا را جایگزین آبگوشت کند
ادامه ...
دیدنی ها و شنیدنی های روز
ویدیویی از نواختن تنبک و سنتور توسط کودک خردسال و نابغه
برنامه شب یلدای بی‌بی‌سی در دبی
یک فیلم کارتونی به نام Nuggets , بهترین انیمشن که چگونگی حس یک معتاد از مصرف مواد را در طول زمان شرح میدهد
چطور یک تشک بادی را بدون پمپ, باد کنیم؟
زنده بیرون آمدن دوچرخه سوار چینی از زیر یک کامیون 14 چرخ
میمونی که با کمک‌های اولیه دوستش را نجات می‌دهد.
گشتی در شراب‌خانه‌های آلمان، از سنتی تا مدرن.
از انتخاب سکسی‌ترین زن سال تا خوش ذوقی پاپ.
وقتی سوال یک خبرنگار،پوتین را به خنده واداشت
زن راننده کامیون: من عاشق کارهای مردانه ام!
سوتی دادن پیرمرد در مصاحبه با صدا سیما در رابطه با کاشت تریاک
خروسی که به جای قوقولی قوقو , می خندد
مسابقه اسپاگتی خوری بین دو سگ خانگی
تصحیح پارک اشتباه خودرو در یک ثانیه
استعفا و عذرخواهی عمومی مدیر "هواپیمایی کره" به دلیل تأخیر 20 دقیقه ای + ویدیو
ادامه ...
داغ ترین و پربیننده ترین مطالب
مرتضی احمدی درگذشت (270+)
سخنان دادکان درباره فساد در مجلس و دولت: بابک زنجانی از آستین مسئولین مملکت بیرون آمد+ ویدیو (159+)
وقتی سوال یک خبرنگار،پوتین را به خنده واداشت (136+)
عکس جالب یلدایی بازیگر زن (129+)
پیشروی پیشمرگ‌های کرد عراق به سوی مرکز شهر سنجار (122+)
سوتی دادن پیرمرد در مصاحبه با صدا سیما در رابطه با کاشت تریاک (116+)
زن راننده کامیون: من عاشق کارهای مردانه ام! (105+)
خروسی که به جای قوقولی قوقو , می خندد (92+)
بازخوانی یک گفت و گوی شیرین فوتبالی با مرحوم مرتضی احمدی:چه کتکی زدم به خسروانی تاجی! (90+)
"دولت اسلامی" ۱۰۰ عضو خارجی فراری را اعدام کرد. (87+)
درسی که مسافران پرواز بغداد - تهران به ما دادند (85+)
هواپیماهای کارکرده افغانی در ایرلاین ایرانی+اسناد (85+)
تصاویری از بهترین آسمانخراش 2014 با 800 درخت و 14 هزار گلدان در میلان (79+)
یک «فعال فیس‌بوکی» در ایران به ۲۰ سال زندان محکوم شد (78+)
گزارش تکان‌دهنده از تولید "خمیر مرغ" در ایران. (74+)
ادامه ...
● خانه ● تبادل نظر پرنیان ● سفارش آگهی ● تماس با ما ● فیلترشکن ● عضویت در سایت
Copyright 2004 - 2014 © IranianUK.com , All rights reserved.