صرافی گاندی صرافی نیاوران
● خانه ● تبادل نظر پرنیان ● سفارش آگهی ● تماس با ما ● فیلترشکن ● عضویت در سایت
50 روز تجاوز افغانی ها به دختر بی پناه ایرانی 50 روز تجاوز افغانی ها به دختر بی پناه ایرانی

دوشنبه 05 نوامبر 2007 - 14 آبان 1386
یک‌ دختر 17 ساله‌ ایرانی‌ که‌ 50 روز قبل‌ توسط‌ دو مرد افغانی‌ در خیابان‌ افسریه‌ تهران‌ ربوده‌ شده‌ بود از سوی‌ تعداد زیادی‌ از کارگران‌ افغانی‌ وحشیانه‌ مورد تجاوز قرار گرفت‌ و سپس‌ این‌ دختر ستمدیده‌ و بی‌پناه‌ را در مدت‌ 50 روز به‌ دیگر مردان‌ افغانی‌ اجاره‌ می‌دادند.


● حوادث

50 روز تجاوز افغاني ها به دختر بي پناه ايراني

مادر اين‌ دختر كه‌ ديروز در شعبه‌ چهارم‌ دادياري‌ دادسراي‌ جنايي‌ تهران‌ حاضر شده‌ بود، گفت‌: چند روز قبل‌ از اين‌ حادثه برادرم‌ در شهرستان‌ فوت‌ كرد و من‌ مجبور شدم‌ به‌ شهرستان‌ بروم‌، به‌ همين‌ خاطر دخترم‌ زهرا را كه‌ كمي‌ عقب‌افتادگي‌ ذهني‌ دارد، به‌ يكي‌ از اقوام‌ نزديك‌ سپردم‌ ولي‌ روز دهم‌ تيرماه‌ حدود ساعت‌ سه‌ بعدازظهر زهرا براي‌ خريد پفك‌ از خانه‌ خارج‌ شد و ديگر برنگشت‌. وقتي‌ به‌ من‌ خبر دادند بلافاصله‌ به‌ تهران‌ برگشتم‌ و از پليس‌ درخواست‌ كمك‌ كردم‌.
زهرا كه‌ بسختي‌ مي‌توانست‌ صحبت‌ كند، به‌ داديار سبحاني‌فر گفت‌: ساعت‌ سه‌ بعدازظهر رفتم‌ بيرون‌، يك‌ پيكان‌ سفيد كه‌ دو تا آدم‌ توش‌ بود، به‌زور سوارم‌ كردند و درها را بستند هر چي‌ مشت‌ زدم‌ به‌ شيشه‌ در باز نشد. بعد چاقو را گذاشتند زير گلويم‌، مرا بردند به‌ يك‌ خانه‌. يك‌ زن‌ پير آنجا بود، مريض‌ بود مس‌رد. شب‌ به‌ من‌ قرص‌ دادند، خوابيدم‌ بعد صبح‌ كه‌ بيدار شدم‌ پاهام‌ درد مي‌كرد.
زهرا كه‌ با يادآوري‌ خاطرات‌ گذشته‌ دچار هيجان‌ شديدي‌ شده‌ بود و لكنت‌ او هر لحظه‌ بيشتر مي‌شد، از ناراحتي‌ به‌ گريه‌ افتاد.
مادرش‌ گفت‌: بچه‌ام‌ را نابود كرده‌اند. در مدت‌ 50 روز هر شب‌ و هر ساعت‌ او را به‌ يك‌ نفر مي‌دادند و پول‌ مي‌گرفتند، همه‌ آنها افغاني‌ بودند.
زهرا كه‌ عصباني‌ شده‌ بود، گفت‌: 20 نفر بودند. نه‌، بيشتر بودندأ يكي‌ مي‌آمد مي‌رفت‌، دوستش‌ مي‌آمد، يكي‌ همه‌ پول‌ها را مي‌گرفت‌!
داديار سبحاني‌فر گفت‌: اگر آنها را ببيني‌ مي‌شناسي‌?
زهرا گفت‌: بله‌، بله‌.
بعد به‌ دستور سبحاني‌فر شش‌ متهم‌ افغاني‌ را به‌ اتاق‌ آوردند. زهرا با ديدن‌ آنها صورتش‌ را در هم‌ كشيد و رويش‌ را از آنها برگرداند و گفت‌: همه‌ اينها بودند، كار بد كردند مرا بردند زير ميز، پاهايم‌ درد مي‌گرفت‌.
پدر زهرا گفت‌: روزي‌ كه‌ زهرا را بردند، ما همه‌ جا را دنبالش‌ گشتيم‌ بعد به‌ پليس‌ خبر داديم‌. مدتي‌ بعد زهرا به‌ خانه‌ تلفن‌ كرد و گفت‌ كه‌ او را دزديده‌اند. ما هم‌ از روي‌ شماره‌ تلفني‌ كه‌ به‌ خانه‌ زنگ‌ زده‌ بود، با كمك‌ پليس‌ به‌ جست‌وجو پرداختيم‌ و ماموران‌ پس‌ از چند روز متوجه‌ شدند كه‌ آنجا يك‌ ساختمان‌ نيمه‌كاره‌ است‌.
پدر زهرا گفت‌: پليس‌ يك‌ مرد افغاني‌ را در اين‌ ساختمان‌ دستگير كرد، اما او از وجود دختر ربوده‌ شده‌ اظهار بي‌اطلاعي‌ كرد و در تمام‌ مدت‌ بازداشتش‌ هيچ‌ حرفي‌ نزد، تا اينكه‌ چند روز بعد دوباره‌ زهرا تلفن‌ كرد ولي‌ اين‌بار هيچ‌ شماره‌ تلفني‌ روي‌ صفحه‌ تلفن‌ ما نيفتاد. زهرا به‌ ما گفت‌ كه‌ يك‌جاي‌ دور است‌.
مادر زهرا هم‌ گفت‌: يك‌ بار يك‌ افغاني‌گوشي‌ را از دست‌ زهرا گرفت‌ و به‌ من‌ گفت‌ كه‌ دخترت‌ را دزديديم‌ بايد پول‌ بدهيد تا او را آزاد كنيم‌.
من‌ گفتم‌ هر چقدر پول‌ بخواهيد مي‌دهم‌، فقط‌ دخترم‌ را به‌ من‌ برگردانيد او مريض‌ است‌. ولي‌ ديگر خبري‌ از آنها نشد.
بازجويي‌ از همان‌ مرد افغاني‌ كه‌ دستگير شده‌ بود ادامه‌ يافت‌ و بالاخره‌ اعتراف‌ كرد و گفت‌: زهرا را مردي‌ به‌ نام‌ عزيز تاجيك‌ معروف‌ به‌ عزيز افغاني‌ به‌ من‌ داده‌ بود. من‌ هم‌ بعد از يك‌ شب‌ زهرا را به‌ افغاني‌ ديگري‌ به‌ نام‌ يونس‌ دادم‌ و او را به‌ ويلاي‌ يك‌ دكتر در دربندسر بردند.
بعد از شناسايي‌ ويلا در منطقه‌ دربندسر فشم‌ ماموران‌ به‌ آنجا رفتند، اما يكي‌ از افغاني‌ها با ديدن‌ ماموران‌، زهرا را به‌ اتاقي‌ زير شيرواني‌ برد و چاقويي‌ را زير گلويش‌ گذاشت‌ و دهانش‌ را بست‌ و تهديدش‌ كرد: «اگر صدايت‌ دربيايد و ماموران‌ پيدايمان‌ كنند تو را مي‌كشم‌.»
بدين‌ ترتيب‌ ماموران‌ پس‌ از بازرسي‌ ويلا موفق‌ به‌ پيدا كردن‌ زهرا نشدند و برگشتند، اما چند روز بعد بار ديگر ماموران‌ صبح‌ زود به‌ همان‌ ويلا رفتند و به‌ درون‌ ويلا هجوم‌ بردند و اين‌ بار زهرا را كه‌ در يكي‌ از اتاق‌ها زنداني‌ شده‌ بود، پيدا كردند و نجاتش‌ دادند. درون‌ ويلا جز زهرا هيچكس‌ نبود. ماموران‌ اطراف‌ ويلا كمين‌ كردند و نيمه‌هاي‌ شب‌ شش‌ مرد افغاني‌ را ديدند كه‌ وارد ويلا مي‌شوند، بسرعت‌ از كمينگاه‌ها بيرون‌ آمدند و همه‌ مردان‌ افغاني‌ را دستگير كردند.
متهمان‌ ديروز در حضور داديار سبحاني‌فر منكر ربودن‌ و تجاوز به‌ زهرا شدند، اما زهرا كه‌ انكار آنها را ديد از عصبانيت‌ فرياد مي‌كشيد و با سيلي‌ محكم‌ به‌ گوش‌ و صورت‌ آنها مي‌كوبيد و مي‌گفت‌: «تو بودي‌، تو من‌ را اذيت‌ كردي‌، دوستت‌ كجاست‌? بعد رو به‌ صديق‌ )يكي‌ از دستگيرشدگان‌( كرد كه‌ پيراهن‌ سبزرنگي‌ به‌ تن‌ داشت‌ و گفت‌: تو پول‌ها را مي‌گرفتي‌ و دوستا نت‌ را مي‌آوردي‌، پول‌ها كو دوستانت‌ كو?
بعد با كمك‌ پدر و مادرش‌ به‌ زور او را روي‌ صندلي‌ نشاندند و آرام‌ كردند. مادر زهرا گفت‌: بچه‌ام‌ كينه‌يي‌ شده‌ است‌ و با ديدن‌ اين‌ نامردها دچار تشنج‌ مي‌ شود. اينها فكر مي‌كردند چون‌ دخترم‌ لكنت‌ دارد و عقب‌مانده‌ ذهني‌ است‌، نمي‌تواند آنها را شناسايي‌ كند. اين‌ بي‌ وجدان‌ها دخترم‌ را خيلي‌ اذيت‌ كرده‌اند، چندبار به‌ او قرص‌ اكس‌ داده‌اند تا بي‌حال‌ شود.
زهرا گفت‌: يك‌ بار از بالاي‌ كوه‌ مرا هل‌ دادند پايين‌، افتادم‌ توي‌ رودخانه‌ بعد گفتم‌ دست‌ها و پاهام‌ درد مي‌كنه‌، به‌ من‌ قرص‌ بدهيد ولي‌ يك‌ قرصي‌ به‌ من‌ دادند كه‌ بلند شدم‌ رقصيدم‌. بعدش‌ چندتايي‌ ريختند سرم‌ و به‌ زور لباس‌هايم‌ را درآوردند. همه‌ بدنم‌ كبود بود هر وقت‌ مرا مي‌فروختند يا اجاره‌ مي‌دادند، كتكم‌ مي‌زدند. من‌ نمي‌خواستم‌ اذيتم‌ كنند مي‌گفتم‌ بسه‌ بسه‌، چقدر پول‌ مي‌خواهيد? بگذاريد برم‌ پيش‌ پدر و مادرم‌ ولي‌ آنها مي‌گفتند: پدر و مادرت‌ مرده‌اند ديگه‌ بايد براي‌ هميشه‌ پيش‌ ما بماني‌.
با دستگيري‌ شش‌ متهم‌ افغاني‌ مشخص شد يكي‌ از آنها به‌نام‌ عزيز كه‌ در واقع‌ او روز اول‌ زهرا را با اتومبيل‌ ربوده‌ و فروخته‌ بود، فراري‌ شده‌ و به‌ افغانستان‌ رفته‌ است‌، اما چند روز قبل‌ به‌ ايران‌ برگشته‌ و به‌ اتهام‌ اقامت‌ غيرقانوني‌ در شيراز دستگير شده‌ است‌ كه‌ دستور انتقال‌ وي‌ به‌ تهران‌ صادر شد.
داديار سبحاني‌فر گفت‌: در حال‌ حاضر اين‌ شش‌ نفر را به‌ اتهام‌ آدم‌ربايي‌، قوادي‌ و ارتباط‌ نامشروع‌ و اقامت‌ غيرقانوني‌ در كشور بازداشت‌ مي‌كنم‌ و دستور داده‌ام‌ تمام‌ افغاني‌هايي‌ كه‌ در مدت‌ 50 روز اخير از اين‌ دختر سوءاستفاده‌ كرده‌اند شناسايي‌ و دستگير شوند.

عرفان - ايران - تهران
اين هم يك شاهكار ديگه از افغانيها ..... نميدانم تا كي بايد تحمل كنيم .
دوشنبه 14 آبان 1386

سويدا - سويد - اميو
به نظر من فرقي نميكنه مال كدام كشور باشند كسي كه تجاوز ميكنه بايد به سختترين مجازات مكن محكوم بشود. كشتن روح بمراتب بدتر از قتل جسم است مضاف بر اينكه از جسم او هم چنين سو استف..

اا
دوشنبه 14 آبان 1386

شهاب - انگليس - ديوزبري
با اينكه از صدور حكم اعدام متنفرم ولي حاضرم تك تك اينها را با دستان خودم خفه كنم.اين هم پاداش مهمان نوازي ايرانيان .
دوشنبه 14 آبان 1386

مهناز - سويد - ستكهلم
دو سال پیش خبر یک جنایت فجیع همه سوید را تکان داد. این خبر در همه رسانه های سوید پخش گردید. یک مرد 42ساله ء ایرانی به جرم صدها بار تجاوز جنسی آنهم به برادر زاده اش که یک دختربچهء 9 ساله بود دستگیر و محاکمه گردید. این مرد وحشی از زمانی که برادر زاده اش 9 سال داشت تا موقع دستگیری اش به مدت 4 سال به این دختر بچهء کوچولو با زور و تهدید به مرگ تجاوز نموده بود. همچنان چند بار هم به همبازی10ساله اش که دختر همسایهء آنها بود نیز تجوز نموده بود.فرق جامعه متمدن سوید و ایران ما درین است که در سوید با وجود پخش این خبر از همه رسانه ها هیچ کسی نه دولت سوید و نه مردم سوید انگشت اتهام را بسوی همه ایرانیان نگرفتند. کسی به ایرانیان مقیم سوید حمله یا بی احترامی نکرد. هیچ ایرانی در کوچه و بازار به خاطر یک هموطن جنایتکار کتک نخورد.امیدوارم هموطنان عزیزم به منظورم ازین مطلب پی برده باشند.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

هموطن - ایران - ايران
افسوس و صد افسوس که بسیار از این دست اتفاقات در کشور دیده می شود. بهتر است برای این افراد مجازاتهایی در نظر گرفته شود تا درس برای دیگران باشد
سه‌شنبه 15 آبان 1386

پري - ايران - شيراز
جنايتكار جنايتكار است. ايراني يا افغاني ندارد. همانطوريكه ما ايرانيها جنايتكار داريم.افغاني ها هم دارند. اما مهم اينست كه كسي نبايد بخاطر چند جنايتكار يك ملت را متهم نمايد.
همه انسانها با هم برابرند.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

علي - ايران - اهران
بايد تمام افرادي راكه در اين ماجرا دخيل بوده اند به شدت مجازات كرد.تاكي بايد شاهد اين جنايات باشيم.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

اميني - ايران - تهران
اگر اینها را به سزایشان نرسانند به عنوان یک فرد جبهه رفته می گویم دادگاه وقوانین را باید به سزایشان رساند.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

مهدي - ايران - ايران
کی مسپولیت این فاجعه رو به عهده می‌گیره؟ اونهایی که سنگ افغانیها رو به سینه می‌زنند که باید بهشون پناه بدیم. حالا نمی‌تونیم بیرونشون کنیم که هیچ به جایی رسیدند که به یک ایرانی تجاوز می‌کنند. این ا باید به سرزمین خودشون برگردند. ما چه نسبیتی با اینها داریم. تا کی باید تحملشون کنیم؟ فرهنگ ما با هم فرق داره. چرا نمی‌خواهید قبول کنید. فقط صحبت انسان دوستی که نیست. هر تصمیمی عواقب به دنبال داره. کی مسپولیتشو به گردن می‌گیره؟
سه‌شنبه 15 آبان 1386

فيروز - ايران - اصفهان
سنگسارشان بايد كرد
سه‌شنبه 15 آبان 1386

ب-ش - ايران - تهران
باید ذره ذره همونجور که اون دختر بیچاره رو اذیت کردن زجرکششون کنن تا بقیشون حساب کار بیاد دستشون و برن تو کشور خودشون هر کاری که میخوان بکنن
سه‌شنبه 15 آبان 1386

علی - کلن - المان
این پست ترین کاری که انسان میتونه با شخصیت در حال شکل گیری یک نوجوان بکنه.امیدوارم مجازات سخت این جانیان باعث بشه که کسی دیکه به همچین ایدهای نیفته اینده یک جوان رو بخاطر هوسهای حیوانیش نابود کنه.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

رضا - ايران - ساري
خيلي ناراحت شدم .اميدوارم به سزاي عملش برسد.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

مريم - ايران - تهران
حقشون فقط مرگه
سه‌شنبه 15 آبان 1386

محمد علي اميري - ايران - اصفهان
مسبب تمام اين فجايع دولت جمهوري اسلامي است واقعاً متاءسفم
سه‌شنبه 15 آبان 1386

علي - ایران - تهران
این نتیجه سیاست های رفسنجانی است که باعث حضور گسترده افغانی ها در ایران شد
سه‌شنبه 15 آبان 1386

سعيد - ايران - تهران
يك لحظه فكر كنيد كه اين اتفاق مي توانست براي عزيز خودمان پيش بيايد ، واي واي واي .... فقط اعدام فقط ، فقط،.....
سه‌شنبه 15 آبان 1386

مهرداد - ايران - تهران
باید به دولت ایران جهت کمکهای انسان دوستانه به افغانستان تبریک گفت (این هم یک نوع کمک است)؟
سه‌شنبه 15 آبان 1386

علي - هلند - آمستردام
دوستان عزيز. حتي اگر واقعا چند افغاني چنين كاري كرده باشند. نبايد به ملت افغان اهانت كنيم. همانطور كه اگر يك ايراني در خارج جنايت كرد همه ايرانيها را متهم نمي كنند.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

مسعود - ایران - گرگان
واقعا متاسف برای این موجوداتی که خودشون رو انسان می دونند من وقتی متن رو می خواندم طبق معمول شروع به تجسم موضوع کردم هم 50 روز هم مواجهه دختر با اونها خیلی خراب شد.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

امين - ايران - گچساران
خيلي خيل تاسف بار است كه در كشور خودمون به ناموس ما تجاوز كنند پس كجاست آن همه از غيرت ودين كه اين حكومت از آن دم مي زند اگه همه آنها هم اعدام شوند چه فايده اي دارد ديگه حرمت وشرف ما لكه دار شده است لعنت خدابر همه مسببان چنين وقايعي...
سه‌شنبه 15 آبان 1386

صليب - ايران - ايران
فقط اعدام..... کسی که شرف ندارد هر کاری می کند... حالا ببینید ویلا مال کدوم بی شرفیه که به اینا داده..... اعدام در ملا عام ... از هر کشوری هم باشه مهم نیست.... اگر اسلامه باید اعدام بشن ... نه اگه اسلام نیست بخاطر تمدن بزرگ ایران باید اعدام بشن که دیگه از اینجور بی احترامی ها پیش نیاد...
سه‌شنبه 15 آبان 1386

محمد - ایران - تهران
باید این کثافت ها رو از صفحه روزگار محو کرد .
سه‌شنبه 15 آبان 1386

اميد - ايران - تهران
چند روزي است كه به دليل اجراي قانون اخراج افغاني ها و جلوگيري از ممانعت گروهاي مختلف به هواي حقوق بشر ، داستان سرايي و حتي فيلم هاي عجيبي اخيرا مشاهده مي كنيم كه اكثرا ساختگي مي باشند لذا عزيزان هموطن نيازي نيست كه اجازه دهند زياد اين موضوعات موجب پريشانيشان گردد
سه‌شنبه 15 آبان 1386

مهدي - ايران - تهران
خودمان به آنها بها داديم حالا اين هم ثمرا اش
سه‌شنبه 15 آبان 1386

علي - ايران - مشهد
ما از دست این جماعت افغانی کم نکشیده ایم. یادم می آد چند سال پیش برنامه ی روز هفتم رادیو انگلیس با یک افغانی مقیم ایران مصاحبه میکرد و طرف شاکی بود که ما ایرانیها خیلی بد باهاشون رفتار کردیم (امان از دست این جماعت )!!!دردناکترش اینجاست که خیلی از خانواده ها دختر به افغانی جماعت داده اند اما افغانها دختر به ایرانی نمیدهند (لابد میخوان نسل مبارکشان باقی بماند). نمیدانم تا کی باید میزبان این میهمانهای ناخوانده باشیم که جز بدی و شر حاصلی برای ما نداشته اند. انگار خیلی هم داره بهشون خوش میگذره که شر نمیکنن و گورشون را گم کنن.ما اگه میریم خارج بهترینهامون را میفرستیم .به چه زبونی بگیم ما افغانی نمیخواهیم. باید مثل آلمان و فرانسه حرکات نژادپرستانه بکنیم؟مورد بعد هم اینه که نمیدانم آیا این قانون هست یا نه اما آدم متجاوز محاکمه نمیخواد. رضایت و از این حرفها هم نیست. در جا باید به فجیع ترین وضع ممکن کشته شوند.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

مونا - - سائو پاولو
واقعا متاسفم . نمي دونم چي بايد بگم فقط اينكه كشور به گند كشيده شده و هيچكسم كاري نميكنه
سه‌شنبه 15 آبان 1386

عتیق - آلمان - اسپلکمپ
سلام دوستان من نظرات دیگران را در باره این خبر خواندم در یک لحظه فکر کردم که خداوند فقط ایرانی را اشرف مخلوقات در روی زمین قرار داده است ودیگر انسانهای روی زمین یا جنایت کارند ویا نادان هستند وایرانی پاک و منزه از همه گناهان
عزیزان به عرض میرسانم که این طور نیست بلکه هر انسان میتواند خطا کند و مربوط به کشور خاصی نیست و در بین افقانها هم انسانهای خوب بسار ند که همیشه چوب اعمال ناشایست دیگران را میخورند و توحین وتحقیر میشوند
پس از خدا بترسیم وجما عتی را محکوم به کاری که نکرده اند و مخا لف با این اعمال هستند نکنیم
راستی فراموش نکنید که روزگاری نه چندان دور همین افقانها هم ایرانی بوده اند
سه‌شنبه 15 آبان 1386

مرتضي شريف - كويت - حولي
اگر قضات ماواقعا ايراني و عادل هستند٬براي عبرت گرفتن بقيه جنايتكاران٬ اعم ازافغاني يا ايراني وهمچنين تسلي خاطر او و والدينش و همچنين همه مردم٬ همگي را بايد اعدام كنند.هرچندكه حتي بااعدام انها ٬ اين دختر بيگناه وناتوان تا هميشه از ضربه روحي سهمگين اين فاجعه درعذاب بوده وكابوسهاي شبانه انروزهاي سياه مادام العمر گريبانگيرش را خواهند گرفت.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

حامد - بلژيك - بلژيك
افرین بر شما مهناز خانم از سوئد.واقعا با شما موافقم.خوشحالم که همچین هموطنی دارم.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

ستايش - ايران - تهران
من به عنوان يه دختره ايراني واقعا متاسف شدم خدا ازشون نگذره ............
سه‌شنبه 15 آبان 1386

علي - ايران - تبريز
سلام هموطنان عزيزم .من از وقوع اينگونه جنايات واقعا متاسفم.خدا را بسيار شكر كه از همان اول هجوم اين وحشيها به ايران مردم اگاه تبريز انها را به اين استان راه ندادند.
ولي همه ايران سراي من است.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

رضا - هلند - امستردام
جرم اینهاهیچ ربطی به افغانی بودن اینها نداره.دختره هم شاید ایرانی نبوده. جامعه ایران بیمار و فاسد شده.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

آرارات - نروژ - برگن
چند سال پیش در شهر یزد . 22 نفر افغانی جنازه یک زن مرده را از سرد خانه دزدیدند و به باغی بردند نزدیک به 25 روز وی را با اب گرم میکردند . و بعد عمل سکس را انجام میدادند. این افغانیها مجرد هستند و برای کار کردن به ایران میایند.و چون دسترسی به جنس زن ندارند دست به هر تخلفی می زنند .بهترین راه برای جلوگیری از این حوادث راه ندادند به مجردها است.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

فيروزه - ايران - زنجان
بايد در ملا عام اعدام بشن تا ديگه كسي به خودش اجازه اين كارو نده
سه‌شنبه 15 آبان 1386

يارپاق - ايران - آذربايجان
سلام از خواندن جزپيات خبر واقعا متاسف شدم براي انسان هاي بي وجدان و انسان نماهاي حيوان صفت اي كار مختص افغاني ها نيست مگه همين تهران.....
اي كاش ريشه اين جور حوادث رو خشكوند تا دل آدماي با وجدان نشكنه من واقعا از ته دل دعا مي كنم واسه اون دختر كه حالش خوب شه اين هم نتيجه حضور يك شاخه فارسي در ايران به نام افغانستان فردا هم بايد منتظر تاجيكستان باشيم خدا نسلشون رو ببره
سه‌شنبه 15 آبان 1386

فرشته - آلمان - هامبورگ
ان اکرمکم عند الله اتقاکم .درسته که ارزش و مقام انسان ها به ایمان و تفوا و عمل صالح بستگی داره اما من این را فهمیدم که اگر می خواهی به حقت برسی باید به قول معروف به مرگ بگیری که به تب راضی شوند. اگه ما امروز جواب این کار را درست بدهیم بقیه هم حساب کار دستشون می یاد. شاید حساب بردن ما هم توانستیم به عنوان یک قدرتی عمل کنیم که همه بدونن زیر پا گذاشتن قانون و ارزش های آن می تواند عواقب سنگینی داشته باشد.
سه‌شنبه 15 آبان 1386

مهرو - انگليس - لندن
فيلم خوبي نبود بابا دست برداريد يه دختر عقب مانده كه نميتوته به خونشون زنگ بزنه چه جوري شماره رو حفظ بوده؟بعد هم اينكه چه جوري همه مكالمات اين 50 روز رو تو ذهنش نگه داشته اگه عقب مانده بوده؟؟؟؟؟؟
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

كاظم - ايران - تبريز
ای کاش مردم شهرهای مشهد - قم - و ... از دلاوران آذری یاد می گرفتند که چگونه این مهمانان که حالا به غده سرطانی تبدیل گشته اند را ادب کنند تا دیگر از این کارها نکنند و به جای تجاوز به فرزندان معصوم این سرزمین ....
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

محمود - ايران - تهران
همه مهاجران در كشورهاي ديگر زمينه ساز جرم هستند چه ايراني در ژاپن و چه افغاني در ايران . بسياري از كساني كه مخالف حضور افغاني ها در ايران هستند بيشتر به دليل منافع شخصي و يا كينه شخصي مي باشد .
به نظر من افغاني ها بايد به كشورشان برگردند . ولي بايد قبول كنيد دولت ايران به عراقيها و لبنانيهاي ساكن ايران كه همزبان ما نيستند بيشتر لطف كرده است تا به افغاني ها . در زمان رفسنجاني قانوني گذاشتند كه افغاني ها تحصيل در مدارس و دانشگاههاي ما را ندارند . نتيجه اش اين شد كه بسياري از نخبگان كنوني افغانستان از تحصيل كرده هاي تركيه هستند!!!!!
هم ميهنان ما نيز گاهي (‌بيشتر اوقات آن هم در كشور خود و امكاناتي كه در اختيار افغاني ها نيست ) جناياتي مرتكب مي شوند كه افغاني ها مرتكب نمي شوند .
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

محمود - ايران - تهران
جامعه فاسد و نابود شده ما زمينه اين جرمها را فراهم كرده است . و اگر به جاي افغانيها تركيه اي بود از اين بدتر مي شد( نمونه اش سفير تركيه !!!!! كه چند سال پيش گندش در آمد و از ايران فرار كرد . حال اگر يك شهروند عادي بود چكار مي كرد؟؟؟؟؟)
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

محمود - ايران - تهران
جناب ياپاق :
شما از آب گل آلود ماهي نگيريد . افغانها و تاجيكها مردمي زحمتكش هستند و همه مهاجران اين وضعيت را در كشورهاي ديگر دارند .
ايرانيان هرگز ستم مغولها و پسر عموهاي آنان يعني غزنويان - سلجوقيان - تاتارها - قاجارها و ... را از ياد نخواهند برد . اينان بنيانگذار رخوت و عقب ماندگي ايران بودند .
خداوند نسل بازماندگان مغولها و تاتارها و غزنويان و سلجوقيان و قاجاريان را از بين ببرد .
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

س.ع - ايران - ايران
سلام.
من یک دختر ایرانی هستم که با اهانت به همه افغانی ها بخاطر چند جنایتکار کاملا مخالفم و افغانها را دوست دارم(البته نه جنایت کارهاشون رو). تعجب میکنید چرا؟
پس گوش بدید به خلاصهء سرگذشت من.
من حدود 4 سال پیش در حالیکه فقط 17 سالم بود موقع رفتن به مدرسه از یکی از نواحی تهران توسط یک باند قاچاق انسان ربوده شدم.(همهء اعضای باند ایرانی اند)
و پس از آنکه توسط سرکرده کثیف آنها مورد تجاوز قرار گرفتم بازور وبطور قاچاق به دوبی فرستاده شدم و شدم بردهء جنسی. هرروز وهر شب به 15 تا 20 عرب کثیف فروخته شدم. در محلی که از من نگهداری میشد با چندین زن ایرانی دیگر که سرگذشت مشابه من داشتند آشنا شدم. بعد از سه ماه برده گی جنسی خداوند فرشتهء نجاتم را فرستادکه یک آقای ثروتمند افغانی به اسم (حمید. س) بود. این فرشته آسمانی با پرداخت مبلغ هنگفت و با به خطر انداختن جانش مرا از چنگال
انها رهانید و حتی بلیط برگشتم به آغوش خانواده امرا خرید و تا فرودگاه با من اومد.
ازآن روز تا حالا خبری از فرشتهءنجاتم ندارم. امیدوارم آگر تصادفا این مطلب را بخواند لطف نموده بامن به شمارهء که ازم دارد تماس بگیرد.
منکه توسط هموطن خودم مثل برده ها آنهم به اعراب فروخته شدم توسط یک غریبهء افغانی نجات یافتم.و تا آخر عمرم حتی آگر او را نبینم مدیون مردانگی اش خواهم بود. و دردناک اینکه شکایتم بعد از برگشنتم بحایی نرسید.

شما هموطن عزیز که دم از غیرت ایرانی و ناموس ایران میزنید. آیا من ناموس شما نیستم؟
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

علي - ايران - قم
اين شايعه سازيها فقط براي انحراف افكار عمومي از مساپل سياسي روز است.
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

حسن - ايران - تهران
سلام. چند روز پيش يك كليپ بلوتوثي در موبايل ديدم كه چند نفر كه شبيه افغانيها صحبت ميكردند. به زور يك دختر را احتمالا مي رقصاندند. بعد شروع كردند به وحشتناكترين شكل تجاوز كردن به دختره كه به زور لباسهاشو درآوردند و دختره بيچاره گريه ميكرد و ميگفت خدايا منو بكش. بعد از اين ماجرا چند روزه كه نميتونم بخوابم. تمام اين افرادي كه به طريقه زور اقدام به تجاوز و آدم ربايي ميكنند بي برو برگرد چه ايراني چه افغاني بايد اعدام بشند. غيرت ايرانيها تو دنيا تكه. مرسي به همه كساني كه از هر جاي دنيا پيام همدردي دادن. آفرين بر غيرتتون.
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

علی - ایران - ساوه
سلام باشنیدن این مطلب تمام موهای بدنم سیخ شده و دوست دارم تمام افغانیای که این کار را کردند را خودم خفه کنم اخه تا کی بی مسئولیتی در برابر ملت ایران تا هر افغانی هر بلای سر این مردم بیاره باید انها را اعدام کرد نه تنها اعدام بلکه باید سنگسارشان کرد باید هر رزوز تکه ای از گوشت انها را از بدنشون جدا کرد
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

حامد - ايران - دامغان
والا راستشو بخواين من از افغاني ها خيري نديدم فقط اميدوارم كه هر چه زودتر به كشورشون برگردن و افغانستانو آباد كنن و ايرانو ترك كنن.
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

افغاني مهاجر - ايران - تهران
نه مرگ براي شان بسيار كم است !! شرمنده ام. اينقدر بايد زجرداده شود تا اندك اندك بميرند .
چهار‌شنبه 16 آبان 1386

محمد - ايران - بيجار
باسلام به نظرشمابازبودن مراكزبه اصطلاح فسادتاچه اندازه مي تواندازاين فجايع كم كند
پنج‌شنبه 17 آبان 1386

رضا - ايران - مشهد
از خواندن خبر بسيار متاسف شدم و جداي از مليت متجاوز هر كس كه ميخواد باشد بايد سريعاْ به سزاي عملش برسد مسئولين هم بايد به ميل جنسي به عنوان يك واقعيت جوامع بشري نگاه كنند و مراكزي را در كشور بايد براي ارضاء اين ميل در كشور فراهم نمايند هرچند معتقدم كه فرقي براي اين جور آدمها ندارد ولي بهانه اي ديگر نخواد بود .
پنج‌شنبه 17 آبان 1386

محمدرضا آخوندميرزا - ايران - تهران
هرگروهي خوب وبد داره اما بايد هر جنايتكاري بسزاي عملش برسد چه ايراني چه افغاني چه غيره به اميد دنياي بدون جنايت
پنج‌شنبه 17 آبان 1386

آرش - تهران - مشهد
آقاي كاظم
ما هم عثماني ها را هيچ وقت راه نداديم نه اينكه بگذاريم بارها و بارها به شهرمان حمله كنند و دلاور مردي از خراسان آنها را به عقب براند! من نميدانم چرا اين هموطن هاي آذري زبان محترم اينقدر خود را تافته ي جدا بافته ميگيرند. شما در پندارتان اگر اين است كه از ديگران غيرتمندتريد ميتوانيد اين فكر را براي خود نگهداريد اما نه ميتوانيد با بيان مكرر طرز فكر شخصي تان آن را به ديگران بقبولانيد و نه اين كه چيزي جدا از ايران عزيز و بزرگ هستيد. شما هم جزو همين كشور و همين مردم هستيد و فقط گويش خاص خود را داريد. به تمام هموطنان آذري زبان اكيدا توصيه ميكنم اين خود شيفتگي بي اساس را رها كنند و به بازيهاي سياسي تن در ندهند. نه خونتان پر رنگتر است نه غيرتمندتريد و نه ... همه ايراني هستيم و همه از يك آب و خاكيم و بايد به هم خدمت كنيم. اگر در تبريز افغان كم است فكر نميكنم لازم به گفتن باشد چون اندك شعور سليمي ميداند به دليل دوري راه و نداشتن مرز مشترك است. اين قصه ي غيرت زياد و غده سرطاني ديگر نميدانم چه صيغه اي است؟!!!! حرفهاي بانمكي ميخوانيم. آقاي محترم در گذرنامه ي شما در شناسنامه ي شما و در همويت شما واژه ي شريف ايران ثبت شده است نه آذري. سعي نكنيم اتحاد كشور عزيزمان را برهم زنيم كه جز خيانت واژه ي ديگري مناسب آن نيست و خاپن را در ايران جايي نيست. با درود و سلام بي اندازه به تمامي هموطنان ايراني آذري زبان كه مانند شيرازي و اصفهاني و ترك و لر و بلوچ و هزاران هزار قوم ديگر اين سرزمين عزيز و محترم ميباشند. دشمن بيرون است و ما بايد متحد باشيم كه بي اتحادي -در نهايت احترام- نشانه ي بيخردي است.
پنج‌شنبه 17 آبان 1386

ستاره - ايران - تهران
ملیت مهم نیست در اصل وجدان وغیرت ته کشیده ما خودمون هم باید کمک کنیم ما مثل ترسو ها نشستیم ومنتظریم بالایی ها کاری بکنن در واقع ما باید پشت انها را گرم کنیم وتوقع شق القمر کردن را داشته باشیم پس لطفا ...ندهید عمل کنید.
پنج‌شنبه 17 آبان 1386

بدون نام - نامشخص - نامشخص
دو کلمه حرف حساب با حامد و محمود
آقای حامد کرزی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان !! ما مهاجرین افغانی مقیم ایران از شما می خواهیم که زمینه بازگشت ما را به عنوان یک رئیس دولت هرچه زودتر فراهم کنید و مارا از این جهنم و ظلم و ستم نجات دهید که ما بیش از این حتی یک لحظه حاضر نیستیم در ایران بمانیم.

آقای محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران !! ما مهاجرین به هیج وجه اصرار بر ماندن در کشور شما را نداریم و شما نیز می توانید مانند سایر کشور های اروپایی و ... مهاجرین را از کشور خود اخراج کنید اما از شما انتظار داریم حد اقل مانند یک انسان رفتار کنید همان چیزی که همیشه از آن خودتان دم می زنید و شعار می دهید اما در عمل از آمریکا و اسرائیل هم کم می آورید ما از شما انتظار نداریم که بر ما به عنوان یک مسلمان بنگرید و ما هم تاکنون اگر دیدگاه یک دولت مسلمان شیعی را به شما داشتیم پس از این شما و آمریکا در نظر ما هیچ تفاوت ندارید فقط می خواهیم در هنگام اخراج کردن مهاجرین به مانند یک انسان با ما رفتار شود و چاره و راه منطقی و عقلائی در پیش گرفته شود. همین و بس

برگرفته شده از یک سایت افغانی.
جمعه 18 آبان 1386

س.ع - ايران - ايران
بخاطر خدا بس کنید.
بجای اهانت به افغانی ها کمی به فکر آدم فروشان لعنتی باشید. به فکر زنان و دختران هموطن باشید که در دبی به اعراب فروخته میشوند. شما هم مثل نیروهای انتظامی مان فقط تماشاگرید. چرا بعد ازین همه افشاگری ها هنوز این باند های کثیف وجود دارند؟ منتظرید تا این حادثه برای یکی از آشنایانتان اتفاق بیافتد؟
جمعه 18 آبان 1386

آرمان - ایران - تهران
حالا که متجاوزین شناسائی شده اند باید آنها را با شدیدترین روش ممکن مجازات نمود پیشنهاد من امتحان تاثیر داروهای جدید خصوصا داروهای ضد سرطان بر روی آنهاست تا وقتی که بمیرند .شاید با این وسیله به نوعی جبران بخش کوچکی از خطاهایشان به جامعه انسانیت را کرده باشند .
جمعه 18 آبان 1386

مستانه - ايران - تهران
افغاني و ايراني نداره تمامي كساني كه اين عمل كثيف رو انجام ميدن فقط وفقط حكمشون اعدامه......متاسفم براي كساني كه هر روزه مي كوشند حكم اعدام لغو بشه و آدمهاي كثيف اينچنيني توي زندان در حاليكه استراحت ميكنن كيف كنن و به ريش بقيه بخندن.......حالا بازهم بگيد اعدام نه......
شنبه 19 آبان 1386

ناشناس - ايران - تهران
وقتی خود ما اونارو برای کارگری و کارای دیگه استخدام می کنیم و جوانهای بیچار ایرانی بیکار میمونن پس حقومون.
شنبه 19 آبان 1386

ملیحه - ایران - مشهد
واقعا محشیانه ترین کار ممکن را انجام دادند من خودم یک مادرم و دختری با همین سن و سال دارم باور کنید چنان وحشتی به جونم افتاده که دارم دیونه می شم امیدوارم خدا به خانواده این دختر صبر بده و انشالله این گرگ صفتان که بوی از انسانیت نبردند به سزای اعمالشون هر چه زودتر برسند و به جای یک بار مرگ به صد بار اعدام محکوم بشن و با شندن خبر اعدام دل همه ما شاد بشه به امید آن روز
يكشنبه 20 آبان 1386

كريم - ايران - چمگردان
با سلام با شنيدن اين خبر دلم مي خواد پليس اين افغاني ها را فقط براي يك ساعت تحويلم بده بعد كاري ميكنم كه نه تنها از به دنيا اومدن خودش بلكه از به دنيا اومدن مادرش كه اونا زاييده پشيمون بشه غلط كرده كه اين كارا كردن.
يكشنبه 20 آبان 1386

ع.شاطريان - ايران - ميبد-يزد
اميد وارم با پيگيري مسولين اين متجاوزين به سزاي اعمالشان برسند.كه ديگر شاهد چنين اخبار تكان دهنداي نباشيم.هرچند ...
يكشنبه 20 آبان 1386

بهنام - ازاده - کرج
سلام فقط بايد بگم كه اقاي احمدنژاد دست از انرژی هسته ای بکش و به داد مردم برس
دوشنبه 21 آبان 1386

سارا-ع - ايران - اصفهان
باسلام با شنيدن اين خبر خيلي ناراحت شدم دوست داشتم يك كاره اي در اين مملكت بودم تا اين حيوان صفتان را به سزاي اعمالشان مي رساندم كه از بدنيا آمدن خودشان سير مي شدند.انشاء الله كه مسپولان اين مملكت اين كار را بكنند.
سه‌شنبه 22 آبان 1386

علیرضا - ایران - مشهد
با عرض سلام خدمت تمام هم زبانان خوبم. من یک افغانی هستم و واقعا متاسفم که شما ما را با تعدای اراذل و اوباش مقایسه میکنید.باید به خدمتتان برسانم عمویم سه سال از هشت سال دفاع مقدس را برائ شما جنگید و شهید شد. عمویم برای ظلمی که به ملت شما شده بود جنگید ولی افسوس که شما درباره ی ما انطور فکر می کنید.من خودم هم در ایران به دنیا امدم اما نتواستم مانند شما درس بخوانم.
سه‌شنبه 22 آبان 1386

ارش - ايران - تهران
من با نظر دوست و برادر عزيزم عليرضا موافقم و من از طرف خودم و تمام كساني كه به شما توهين كردند معذرت خواهي ميكنم. و اميدوارم ملتتان ازاد شود. و اي كسانيكه مثل ما در ايران بدنيا امده ايد ناراحت نشويد شما هم همانند ما ايراني هستيد ولي افسوس كه دولت ما دولت نيست.
چهار‌شنبه 23 آبان 1386

آرش - ایرانی - تهران
بند بند بدنشون رو باید از هم جدا کرد.
اون هم در عین هوشیاری.افسوس که غیرت ایرانی رو مثل اثار باستانیش بایدتو ویرانه ها جستجوکنند.یه سر به سایت افاغنه بزنید تا ببینید که تازه یه چیزهم طلب کارن.
چهار‌شنبه 23 آبان 1386

محسن - ايران - تهران
من 18 سالمه-نسبت به همه چيز تقريبا بي خيالم.ولي باور كنيد اين خبر بدجوري ناراحتم كرد.بدجوري بغض كردم.آقاي عليرضا از مشهد.من هميشه دوست دارم در مورد افغانيا اينجوري فكر كنم.اينقدر هم وطناي شما تو كشور عزيزما كثافت كاري كردن كه ما ديگه حالمون از اسم افغانستان هم بهم ميخوره.از اون آدم دزديا و آدم كشي براي پول بگير تا اين آخري.من محترمانه از همه ي افغاني ها درخواست ميكنم كه دمشونو بذارن رو كولشونو برگردن برن.بخدا صبر ماها يه روز تموم ميشه.بترسيد از اون روز و از الآن حساب كار خودتونو بكنيد.
چهار‌شنبه 23 آبان 1386

امير - ايران - تهران
افغاني ها رو از كشور بيرون كنند.
چهار‌شنبه 23 آبان 1386

Facebook Twitter Contact us RSS
www.IranianUK.com
دویچه وله
تحصیل در انگلستان - آمریکا

جدیدترین مطالب سایت
دیدنی ها و شنیدنی های روز
داغ ترین و پربیننده ترین مطالب
اخبار ایران و جهان
اخبار ورزشی
اخبار سینما و موسیقی
اخبار ایرانیان خارج از کشور
حوادث
عکسهای دیدنی
ویدیو کلیپ
دانلود فیلم
دانلود موزیک
فیلم ایرانی
دختران پسران و مسائل جنسی
پزشکی و سلامتی
علمی و دانستنیها
مقالات
داستان
روانشناسی
خانواده و زندگی زناشویی
تاریخی فرهنگی و هنری
زنان
مد آرایش و زییایی
تغذیه رژیم و گیاهان داروئی
آشپزی
مذهب و عرفان
طنز و جوک
کتاب و شعر فارسی
ایران سرای من
انواع فال طالع بینی و تعبیر خواب
روزنامه ها و مجلات
کامپیوتر و دانلود نرم افزار
رنگارنگ
راهنمای زندگی در خارج از کشور
تحصیل در خارج از کشور
مهاجرت
کودکان
امکانات
خانه
تبادل نظر پرنیان
سفارش آگهی
تماس با ما
فیلترشکن
عضویت در سایت
RSS
آگهی های متنی
عکس - ویدیو - سرگرمی
تحصيل در آمريكا
ادامه تحصیل در انگلستان
کالج های زبان در انگلستان
طراحی حرفه ای وب سایت
کنترل پنل کاربران
عضویت در سایت
تغییر کلمه عبور
تغییر دیگر مشخصات
جستجو در ایرانیان انگلستان
عضویت در خبرنامه
ایمیل :
دوره های تضمینی آموزش زبان انگلیسی
صرافی سمیانی
صرافی کاسپین
رایان یوکی
صرافی اطلس
صرافی موج
صرافی پرآرا
صرافی سیمرغ
دویچه وله فارسی
ادامه تحصیل در انگلستان
طراح وب سایت
راهنمای مشاغل ایرانیان
کتاب فروشی نما
صرافی گاندی
فیسبوک رایان یوکی
رایان یوکی
اين سايت هيچ گونه مسئوليتي را در قبال آگهي ها نمي پذيرد
جدیدترین مطالب سایت
نگرانی مسلمانان اتریش از تغییر قانون اسلام
معرفی نامزدهای بهترین فیلم خارجی اسکار؛ ناکامی ایرانی‌ها
وزیر دفاع: دولت لبنان با کمک نظامی ایران موافقت نکرد.
فرود اضطراری هواپیما بخاطر دعوای زنانه
شب یلدای۹۳؛ به رنگ انار - عکس
۴۲ ماه حبس برای شکار پلنگ ایرانی
آیا دبیرستان های سپاه باز می گردند؟
وزیر دفاع: ایران چهارمین قدرت موشکی جهان است
لایحه ممنوعیت ابزار «جمع‌آوری پنهان اطلاعات بدون مجوز» به مجلس رفت
پیشنهاد کره شمالی برای همکاری با آمریکا درباره حمله سایبری به سونی
پشتیبانی شورای مرکزی یهودیان آلمان از شهروندان مسلمان این کشور.
«در واکنش به راکت‌پرانی»، اسرائیل غزه را بمباران کرد
آمریکا یک زن مسئول اصلی برنامه‌ شکنجه ‌در سازمان سیا.
نامه ابراهیم یزدی به وزیر اطلاعات درباره خط مشی این وزارتخانه
مرور روزنامه‌های صبح تهران - شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳
گزارش محرمانه‌ سیا در مورد چگونگی کشتن رهبران طالبان منتشر شد.
گلوى پاره شده بزکوهى، توسط محیط بانان بخیه شد تا حیوان زنده بماند + عکس
شروع بررسی حساب های مالی فدراسیون/ ابهام 300میلیاردی در مورد درآمد 50 میلیاردی!
قاتل باجناق آزاد می‌شود
بلاتر: فیفا در میزبانی جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجدیدنظر نمی‌کند
بازاریابی بیمه‌نامه‌های خودرو با جعل‌های ماهرانه
شهریه دانش‌آموزان افغان به جای حذف سه برابر شد.
موافقت فیفا با انتشار یافته‌های گزارش فساد گزارشگر مستقل
دلـمه کادایــف
آشنایی با نکاتی مهم درباره خرید و انگل‌زدایی سبزیجات
هفت ماده غذایی روزمره که سمی هستند
ناسا یک آچار را به ایستگاه فضایی ایمیل کرد
باز شدن قفل در 'خانه پدری'؛ پایان ۴ سال کشمکش بر سر ۱۰ دقیقه؟
فال روز شنبه 20 دسامبر - 29 آذر
پاسخ صادق زیباکلام به حسین شریعتمداری/ نمی شود ما بشویم غرب زده و شما وطن پرست
ادامه ...
دیدنی ها و شنیدنی های روز
مستند آبادانی ها و عینک ری بن
مهمانی یک گربه برای 13 سگ
تیم بدن‌سازی ایران قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ شد
دوربین مداربسته: چطور دزدها چمدان‌ها را می‌دزدند
رقصنده مشهور ایرانی پس از ۴۰ سال به صحنه بازگشت.
کمک یک لاک پشت برای برگردان یک لاک پشت دیگر تا بتواند روی پاهایش بایستد
تحولات خاورمیانه در سال ۲۰۱۴ به روایت تصویر.
"ساینس" ۱۰ موفقیت علمی سال ۲۰۱۴ را انتخاب کرد.
روش ابتکاری مرد جوان برای خواستگاری از دوست دخترش
مرد عربستانی در رقص تفنگ , ناخواسته به خودش شلیک کرد
رائفی‌پور و تفسیر تابلوی شام آخر داوینچی!
مادربزرگ 72 ساله ورزشکار
10 صحنه از شکار گراز وحشی که نزدیک بود جای شکار و شکارچی عوض شود
شنا با میلیون ها عروس دریایی در دریاچه ای در پالائو
اسب پس از سوار شدن عروس خانم , رم کرد و او را پائین انداخت
ادامه ...
داغ ترین و پربیننده ترین مطالب
پاسخ پرویز پرستویی به حرف‌های شریفی‌نیا / جایی که ایشان باشد، پا نمی‌گذارم (411+)
شیرجه مرد نروژی به داخل دریاچه یخ‌زده برای نجات اردک نیمه‌‌جان - عکس (226+)
گلوى پاره شده بزکوهى، توسط محیط بانان بخیه شد تا حیوان زنده بماند + عکس (170+)
تیم بدن‌سازی ایران قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ شد (163+)
پاسخ صادق زیباکلام به حسین شریعتمداری/ نمی شود ما بشویم غرب زده و شما وطن پرست (141+)
عکس روز : پیام سفارت استرالیا به مهاجران غیرقانونی (124+)
مرد عربستانی در رقص تفنگ , ناخواسته به خودش شلیک کرد (122+)
روش ابتکاری مرد جوان برای خواستگاری از دوست دخترش (97+)
شهریه دانش‌آموزان افغان به جای حذف سه برابر شد. (79+)
دوربین مداربسته: چطور دزدها چمدان‌ها را می‌دزدند (70+)
خاتمی: قدرت بی‌مهار نقد نشود به دیکتاتوری می‌انجامد. (63+)
با خواندن دعای «اللهم کن لولیک» در سازمان ملل، شوق دیدار ولیعصر ایجاد نمی‌شود (59+)
ناسا یک آچار را به ایستگاه فضایی ایمیل کرد (59+)
مجمع عمومی سازمان ملل «نقض حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد (56+)
کمک یک لاک پشت برای برگردان یک لاک پشت دیگر تا بتواند روی پاهایش بایستد (56+)
ادامه ...
● خانه ● تبادل نظر پرنیان ● سفارش آگهی ● تماس با ما ● فیلترشکن ● عضویت در سایت
Copyright 2004 - 2014 © IranianUK.com , All rights reserved.